Aj kvôli malému dlhu v Sociálnej poisťovni nemusíte dostať úver z banky

21.06.2019 14:31
smútok, muž, pozostalý
Ilustračné foto. Autor:

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, aby nepodceňovali dlhy voči Sociálnej poisťovni. Aj v prípade, že nie sú uvedení v zozname dlžníkov na webovej stránke Sociálnej poisťovne (pretože majú dlh nižší ako 3,32 eura), táto pohľadávka, aj keď je nízka, im nezanikla a dlh stále existuje.

Práve z tohto dôvodu môžu mať problémy získať napr. úver v banke. Ide najmä o živnostníkov a ostatné SZČO a tiež o zamestnávateľov – fyzické osoby. Sociálna poisťovňa totiž bankovým inštitúciám poskytuje kompletné informácie o solventnosti žiadateľov o úver, teda aj o ich relatívne nízkom dlhu voči Sociálnej poisťovni (menej ako 3,32 eura).

Sociálna poisťovňa vedie podľa zákona o sociálnom poistení na svojej webovej stránke verejný elektronický zoznam dlžníkov, ktorý sa aktualizuje štyrikrát mesačne a sú v ňom všetky právnické a fyzické osoby, ktoré dlhujú Sociálnej poisťovni viac ako 3,32 eura.

Zároveň je Sociálna poisťovňa povinná efektívne vymáhať pohľadávky a predpisovať dlžníkom na úhradu len tie pohľadávky, ktoré presahujú výšku 5 eur. Čiže aj dlžník s nízkou sumou dlhu stále zostáva dlžníkom, hoci už nemusí byť zverejnený vo verejnom zozname dlžníkov. Dlžné čiastky mu v prípade ďalšej platobnej nedisciplinovanosti môžu časom narastať, až presiahnu hranicu 3,32 eura, resp. 5 eur a opätovne sa tak zaradí do zoznamu dlžníkov, resp. do procesu vymáhania pohľadávky.

Sociálna poisťovňa sa zároveň v praxi stretáva aj so situáciou, že problém so získaním úveru v banke majú zamestnanci, pretože ich zamestnávateľ neoznámil Sociálnej poisťovni vymeriavací základ, teda hrubú mzdu zamestnanca, ktorú banka potrebuje vedieť pri rozhodovaní o udelení úveru. V takýchto prípadoch to znamená pre zamestnanca časovú komplikáciu, pretože Sociálna poisťovňa na základe jeho podnetu potom musí dodatočne vyzývať zamestnávateľa na doručenie potrebných údajov.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

#dlh #úver #Sociálna poisťovňa #dlh na poistnom
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
2. 9. 2019zdraženie1.216 €zdraženie1.334 €
26. 8. 20191.203 €1.321 €
19. 8. 2019zlacnenie1.203 €zlacnenie1.321 €
12. 8. 2019zlacnenie1.204 €zlacnenie1.326 €
5. 8. 2019zlacnenie1.206 €zlacnenie1.341 €
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR