Ako získať podnikateľský úver?

10.05.2017 10:04
úroky, sporenie, peniaze, termínované vklady,...
Ilustračné foto. Autor:

Vediete malý alebo stredný podnik a chýbajú vašej firme financie na ďalšie fungovanie či rozvoj? Situáciu možno riešiť využitím bankového úveru určeného pre malé alebo stredné podniky.

Malý a stredný podnik možno charakterizovať ako podnikateľskú organizáciu, ktorá zamestnáva do 250 ľudí. Financované sú internými a externými zdrojmi. Čo sa týka externých zdrojov, dobrou možnosťou je získavanie finančných zdrojov od štátnych inštitúcií, ktoré sa zameriavajú na pomoc malým a stredným podnikom v ich rozvoji. Potenciálnym zdrojom financovania pre malých a stredných podnikateľov sú aj štrukturálne fondy EÚ.

Finančné zdroje však malý a stredný podnikateľ nadobúda predovšetkým ako úver v peňažnom ústave – v banke. Bankové úvery sa v posledných rokoch stáli pre malých a stredných podnikateľov prístupnejšie. Požičať si možno v komerčných bankách. Úvery poskytuje aj Slovenská záručná a rozvojová banka či Eximbanka. Banky majú v ponuke celú škálu úverov od prevádzkového financovania, cez investičné úvery až po projektové financovanie či financovanie poľnohospodárov. „Úvery ponúkame v účelovej aj bezúčelovej forme, so zabezpečením aj bez. Úvery sú dostupné nielen podnikateľom a firmám s podnikateľskou históriou, ale aj začínajúcim podnikateľom bez akejkoľvek podnikateľskej histórie, ktorým okrem financovania vieme poskytnúť aj konzultácie, mentoring alebo pomoc s vypracovaním biznis plánu,“ hovorí Marta Cesnaková zo Slovenskej sporiteľne.

„Podnikateľ si môže vybrať typ produktu v závislosti od jeho aktuálnych potrieb. Ak má záujem o nákup nehnuteľnosti, strojov či zariadení, odporúčame investičný úver. Ak potrebuje riešiť krátkodobé záležitosti, akými sú napríklad nákup zásob či materiálu, k dispozícii je prevádzkový, kontokorentný úver,“ hovorí Anna Jamborová z ČSOB banky. „Prevádzkový úver určený na financovanie prevádzkových potrieb firmy, ktorý môžu firmy využiť na preklenutie časového nesúladu splatností svojich pohľadávok a záväzkov, prípadne na neočakávané výdavky firmy v priebehu hospodárskeho roka. Investičný úver je určený na financovanie malých aj väčších investícií súvisiacich s obstaraním majetku, technológií, zásob a podobne,“ vysvetľuje rozdiel medzi úvermi Eva Čonková z Prima banky.

Aké sú podmienky poskytnutia úverov? „Pri posudzovaní klienta vychádzame najmä z jeho finančných ukazovateľov. Na základe nich dokáže banka posúdiť, či sa klient na úver vôbec kvalifikuje a či má potenciál úver splácať. Od tohto ukazovateľa sa následne odvíjajú aj ostatné úverové podmienky, vrátane úrokovej sadzby a dĺžky splatnosti,“ vysvetľuje Jamborová. „Na základe vyhodnotenia hospodárenia firmy banka vyžaduje zabezpečenie, čím môže byť – ručiteľské vyhlásenie, nehnuteľnosť, pohľadávky a podobné štandardné typy zabezpečenia. Úrokové sadzby banka stanovuje podľa výšky úveru, typu zabezpečenia, doby splatnosti a hospodárenia firmy,“ dodáva Čonková.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#firmy #živnostníci #úvery pre firmy
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
15. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.366 €
8. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.350 €
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR