Koľko vám požičajú stavebné sporiteľne na úpravu záhrady

07.06.2016 09:48
peniaze, dôchodok, euro
Ilustračné foto. Autor:

Otázky a odpovede i pôžičkách na úpravu záhrady.

  1. Aký produkt ponúkate na financovanie produktov potrebných pri úpravách záhrady?
  2. Do akej výšky poskytujete tento úver? Záleží na tom, či ide o nového klienta, alebo už klient u vás nejaký iný úver alebo sporenie má?
  3. Aký produkt by ste ponúkli klientovi, ktorý si chce u vás požičať 5 000 eur, 10 000 eur alebo 25 000 eur?
  4. Akým spôsobom musí klient vydokladovať na čo peniaze použil?

ČSOB stavebná sporiteľňa

1. ČSOB Stavebná sporiteľňa ponúka úvery, ktorými má možnosť klient financovať úpravu svojej záhrady. V súlade so Zákonom o stavebnom sporení je však potrebné vydokladovanie účelového použitia finančných prostriedkov. Na výber je viacero typov sporenia a viacero možností, ktoré vieme prispôsobiť podľa potreby klienta. V prípade úveru bez zabezpečenia nehnuteľnosťou je doba splatnosti možná až do 20 rokov a pri úrokovej sadzbe od 5,19 % p.a. Výška mesačnej splátky sa odvíja v závislosti od zvoleného produktu, výšky úveru a doby úveru.

2. Novému klientovi je možné poskytnúť úver do výšky 25 000 eur bez zabezpečenia nehnuteľnosťou a až do výšky 50 000 eur bez zabezpečenia nehnuteľnosťou v prípade, ak má klient u nás sporenie.

3. Klientovi vieme poskytnúť úver s dobou trvania 10 rokov a v prípade, že by mal klient existujúci úver a rozhodol sa refinancovať tento svoj existujúci úver, vieme mu ponúknuť úver s dobou trvania až do 20 rokov. Tieto úvery sú bez zabezpečenia nehnuteľnosťou. Nižšie uvádzame prepočty pri požadovaných cieľových sumách (CS). A: Podmienky úveru pri CS 5 000 eur, 10 000 eur a 25 000 eur s celkovou dobou trvania 10 rokov: Pri medziúvere: úroková sadzba: od 6,2 % p.a, mesačná splátka: pri CS 5 000 eur od 57,12 eur, pri CS 10 000 eur od 113,56 eura, pri CS 25 000 eura od 283,06 eura. Trvanie medziúveru: 3,33 roka.

Pri stavebnom úvere: úroková sadzba: 5,95 % p.a, mesačná splátka: pri CS 5 000 eur od 57,12 eura, pri CS 10 000 eur od 113,56 eura, pri CS 25 000 euraod 283,06 eura. Trvanie stavebného úveru: 6,67 roka

Podmienky úveru pri CS 5 000 eur, 10 000 eur a 25 000 eura€ s celkovou dobou trvania 20 rokov v prípade refinancovania úveru:Pri medziúvere: úroková sadzba: od 5,29 % p.a. mesačná splátka: pri CS 5 000 eurách 34,25 eura, pri CS 10 000 eura od 67,07 eura, pri CS 25 000 eura od 165,55 eura. Trvanie medziúveru: pri CS 5 000 a 10 000 eurách trvanie 9,75 roka, pri CS 25 000 eurách:trva­nie 9,83 roka

Pri stavebnom úvere:úroková sadzba: 5,49 % p.a, mesačná splátka: pri CS 5 000 eurách: od 39,96 € , pri CS 10 000 eurách: od 79,85 eura, pri CS 25 000 eurách: od 200,16 eura. Trvanie stavebného úveru: pri CS 5 000 a 10 000 eurách: trvanie 10,25 roka, pri CS 25 000 eurách: trvanie 10,17 roka.

4. V súlade so Zákonom o stavebnom sporení je potrebné vydokladovanie účelového použitia finančných prostriedkov. Spôsoby účelového použitia pre účely informovanosti klienta má ČSOB Stavebná sporiteľňa zoznam možností účelového použitia finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii aj na www.csob.sk.

Prvá stavebná sporiteľňa

1. Na financovanie produktov spojených s bývaním, ako aj s úpravami záhrady, kam patrí záhradná architektúra, murované grily, brány, ploty alebo chodníky, ponúka Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., stavebný úver alebo medziúver. Všetky úvery zo stavebného sporenia je možné použiť na financovanie revitalizácie záhradných prvkov, ktoré priamo súvisia s terénom.

Stavebný úver: Na stavebný úver má zo zákona nárok každý klient so sporiacou zmluvou, vrátane právnických osôb. Musí však sporiť minimálne dva roky, nasporiť dohodnutú čiastku (minimálne 25 % z cieľovej sumy zmluvy o stavebnom sporení) a dosiahnuť hodnotiace číslo 64. Stavebný úver poskytujeme s úrokovou sadzbou už od 2,9 % ročne garantovanou počas celej doby splácania. Je možné ho kedykoľvek predčasne splatiť bez poplatku. Mimoriadne splátky stavebného úveru sú v PSS, a. s., rovnako bez poplatku.

Medziúver: Ide o špecifickú formu úveru na financovanie bývania, ak klient nemôže čakať a potrebuje voľné finančné prostriedky na kúpu alebo modernizáciu nehnuteľnosti okamžite. Medziúvery poskytujeme aj bez počiatočného vkladu či nasporenej sumy. Aktuálne ponúkame medziúvery doslova šité na mieru každého klienta. Každý medziúver (podľa podmienok splnených klientom) je možné použiť aj na revitalizáciu záhrady, či okolia rodinného domu. Úrokové sadzby medziúverov sú v súčasnosti od 2,89 % ročne. Doba splácania medziúveru môže byť až do 30 rokov. Pri revitalizácii záhrad odporúčame úvery bez záložného práva, ktoré sú v PSS, a. s., plne konkurencieschopné s inými spotrebiteľskými úvermi na trhu, resp. často ešte výhodnejšie. Aktuálne niektoré typy medziúverov až do 50 tisíc eur poskytujeme bez potreby zakladania nehnuteľnosti.

2. Stavebný úver poskytujeme až do výšky 170 tisíc eur pre jedného klienta, v prípade manželov alebo partnerov je to až 340 tisíc eur na jeden financovaný objekt. Stavebný úver je až do 50 tisíc eur bez potreby preukazovania príjmu a založenia nehnuteľnosti. Pri medziúveroch platí, že ich výška sa môže vyšplhať až na 170 tisíc alebo 340 tisíc v prípade partnerov na jeden financovaný objekt. Niektoré medziúvery poskytujeme až do 50 tisíc eur taktiež bez zabezpečenia nehnuteľnosťou. Pri posudzovaní žiadosti o úver je rozhodujúcim faktorom bonita klienta, čiže či je klient schopný splácať úver. Veľmi dôležitou informáciou je, či ide o známeho klienta alebo nového bez sporiacej či úverovej histórie. Známy klient, ktorý si v PSS, a. s., už sporil alebo splácal úver, má preverenú bonitu a môže získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu.

3. I. variant: medziúver bez záložného práva. Za jednoznačný benefit považujeme, že klient nemusí zakladať nehnuteľnosť. Postačí mu spoludlžník alebo ručiteľ. Tento typ úveru plne konkuruje spotrebiteľským úverom v iných bankách, dokonca má výhodnejšie úrokové sadzby. Výška úveru: 5 000 eur, úroková sadzba medziúveru: 5,19 % p. a., mesačná splátka medziúveru: 55,38 eura, doba splatnosti medziúveru: 6 rokov, úroková sadzba stavebného úveru: 2,9 % p. a, mesačná splátka stavebného úveru: 55,38 eur /konštantná/, doba splatnosti stavebného úveru: 4 roky. Výška úveru: 10 000 eur, uroková sadzba medziúveru: 5,19 % p. a. , mesačná splátka medziúveru: 110,24 eur, doba splatnosti medziúveru: 6 rokov, úroková sadzba stavebného úveru: 2,9 % p. a. , mesačná splátka stavebného úveru: 110,24 eur /konštantná/, doba splatnosti stavebného úveru: 4 roky. Výška úveru: 25 000 eur, úroková sadzba medziúveru: 5,19 % p. a. , mesačná splátka medziúveru: 276,00 eur, doba splatnosti medziúveru: 6 rokov, úroková sadzba stavebného úveru: 2,9 % p. a. , mesačná splátka stavebného úveru: 276,00 eur /konštantná/, doba splatnosti stavebného úveru: 4 roky

II. variant: v prípade, že by chcel klient ručiť nehnuteľnosťou, ponúkame mu medziúver so záložným právom. Výhodou je nižšia úroková sadzba úveru. Výška úveru: 25 000 eur, úroková sadzba medziúveru: 3,39 % p. a. , mesačná splátka medziúveru: 129,53 eur, doba splatnosti medziúveru: 14 rokov, úroková sadzba stavebného úveru: 2,9 % p. a. , mesačná splátka stavebného úveru: 129,53 eur /konštantná/, doba splatnosti stavebného úveru: 9 rokov

III. variant: najvýhodnejší variant pre klienta – určitú dobu si sporí a následne získava zákonný nárok na stavebný úver. Cieľová suma: 10 000 eur, Výška stavebného úveru: 5 000 eur, mesačná splátka: 60 eur, úroková sadzba: 2,9 % p. a, splatnosť: 8 rokov. Cieľová suma: 20 000 eur, výška stavebného úveru: 10 000 eur, mesačná splátka: 120 eur, úroková sadzba: 2,9 % p. a., splatnosť: 8 rokov.

4. Klient musí po čerpaní úverových finančných prostriedkov predložiť doklady účelového použitia dokazujúce, že finančné prostriedky boli použité na stavebný účel, resp. účel spojený s bývaním, napríklad doklady z registračnej pokladnice, faktúry alebo zmluvy súvisiace s financovaním účelu použitia. Proces vyplatenia úveru je nasledovný: po schválení úverovej žiadosti klientovi vyplatíme 90 % schválených úverových prostriedkov. On je následne do dvoch rokov od vyplatenia prostriedkov povinný predložiť doklady účelového použitia na 100 % úveru. Až následne mu vyplácame zvyšných 10 % úverových prostriedkov.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa

1. Na budovanie chodníkov, oplotenia a podobné účely, ktoré je možné financovať zo stavebného sporenia, môže klient/záujemca využiť ktorýkoľvek z úverových produktov Wüstenrot stavebnej sporiteľne. Rozhodujúce budú jeho priority, najmä akú výšku úveru bude potrebovať a akú formu zabezpečenia si zvolí; podľa toho má možnosť čerpať úver už za 1,99 % p.a. s garanciou na 5 rokov so zabezpečením nehnuteľnosťou, ktorý je vhodný pri väčších investíciách (od 7 000 eur), so splatnosťou až 25 rokov (ale môže byť aj kratšia, čo má vplyv na výšku mesačnej splátky). Inou možnosťou, pri sumách cca od 2 700 – 35 000 eur, je ponuka úverov so zabezpečením len ručiteľom, hromadným poistením dlžnej sumy alebo vinkuláciou životného poistenia, ktoré sú poskytované s úrokom od 5,49 % p.a. Najvhodnejší úver pre potreby konkrétneho klienta odporučia pracovníci na Wüstenrot obchodných zastúpeniach podľa toho, aké sú zámery a požadované financie, a tiež podľa toho, čo klient uprednostní z hľadiska doby splatnosti, mesačnej splátky, formy zaručenia úveru a podobne.

2. Spomínané úverové možnosti sú dostupné pre všetkých záujemcov, vrátane nových klientov (bez predchá-dzajúceho sporenia alebo z inej banky). Výhodou klienta, ktorý už vo WSS sporí min. jeden rok, je možnosť získať úver aj bez dokladovania výšky príjmu a bez ručiteľa (medziúvery do 35 tisíc eur, resp. stavebné úvery do 45 tisíc eur). Úvery zabezpečené nehnuteľnosťou sú poskytované od 7 tisíc eur až do 200 tisíc eur.

3. Podľa výšky sumy, ktorú klient potrebuje, a jeho možností zaručenia, WSS môže poskytnúť medziúver bez potreby založenia nehnuteľnosti, a to s úrokovou sadzbou už 5,49 % p.a. (v tom prípade by výška mesačnej splátky bola 45 eur pri 5-tisícovom medziúvere; 90 eur pri čerpaní meziúveru vo výške 10-tisíc eur; alebo 225 eur, ak klient potrebuje 25-tisíc eur). V prípade vyššej požadovanej sumy (min. cieľová suma 7 000 eur) je vhodné zvážiť možnosť čerpania medziúveru zabezpečeného nehnuteľnosťou, keďže v takom prípade môže klient získať finančné prostriedky s úrokom len 1,99 % p.a. (na 5 rokov); vtedy by mesačná splátka predstavovala 38 eur pri 10-tisícovom meziúvere, resp. 95 eur pri 25-tisícovom medziúvere. Vo všetkých prípadoch sa jedná o ponuku okamžitého medziúveru bez predchádzajúceho sporenia.

4. Spôsob dokladovania závisí od toho, či klient realizuje práce svojpomocne alebo si ich realizáciu objedná u nejakej firmy „na kľúč“ (návrh i realizáciu projektu); požadované doklady účelového použitia financií sa budú líšiť (od registračných blokov z nákupu materiálov až po zmluvu o realizácii projektu).

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#rekonštrukcia #stavebné sporenie #záhrada
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
15. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.366 €
8. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.350 €
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR