Dôchodcom v ústrety vychádzajú banky aj poisťovne

30.07.2010 12:00
euro, bankovky, mince, peniaze
Služby pre seniorov sú v bankách zvyčajne lacnejšie. Autor:

Poplatky v bankách sa môžu vyšplhať na niekoľko eur. Ak ste však dôchodca, skôr, ako podpíšete v banke zmluvu, pýtajte sa na špeciálne produkty pre seniorov. Často budete mať vedenie účtu zadarmo.

Aj keď na úrokoch v bankách nezarobíte, budete mať istotu aspoň v tom, že sú vaše peniaze v bezpečí. Z viac ako jeden a pol milióna dôchodkov vypláca Sociálna poisťovňa viac ako 700-tisíc v hotovosti prostredníctvom Slovenskej pošty, zvyšok ide na bankový účet.

Ak sa rozhodnete otvoriť si účet v banke, pýtajte sa na služby jednotlivých balíkov. Čím viac služieb, tým vyšší poplatok. Musíte zvážiť, čo vlastne budete potrebovať, ktoré služby dokážete reálne využiť. Najčastejšou bude zrejme výber z bankomatu a platba platobnou kartou. Pýtajte sa najmä na poplatky za výbery. Bežné je aj zriadenie trvalých príkazov či inkás, aj ich zadávanie prostredníctvom internet bankingu. Ak banka nemá špeciálny balík pre dôchodcov, pýtajte sa na možné zľavy. Možno vás vyjde obyčajný balík v niektorej bankovej inštitúcii lacnejšie ako špeciálna akcia pre seniorov. Navyše, na poplatkoch sa dá ušetriť aj tak, že si vyberiete banku, ktorá má vo vašej blízkosti bankomat či pobočku, nebudete zbytočne vyberať hotovosť, ale pri nákupoch platiť kartou.

Špeciálne produkty pre dôchodcov nemá napríklad Tatra banka. Podľa jej hovorcu Borisa Gandela však aj oni majú nárok na zľavu a využívanie produktov zadarmo za rovnakých podmienkok, ako ostatní štandardní klienti.

Napríklad OTP Banka Slovensko ponúka manželským párom dôchodcovský účet. Manželský pár, ktorý robí málo transakcií môže takto využívať jeden účet na platby alebo výbery, kým druhý účet využíva iba na prijímanie dôchodku. Manželia si môžu zvoliť povolené prečerpanie a iné produkty.

Zaujímavý je aj stavebný úver jednej zo stavebných sporiteľní až do 40–tisíc eur s ročnou úrokovou sadzbou už od 2,9 percenta, ktorý poskytujú bez záložného objektu, bez ručiteľa a bez skúmania bonity klienta. Úvery poskytujú iba s rizikovým životným poistením. V prípade, ak by zomrel ten, komu bol poskytnutý, poistenie úveru zbavuje pozostalých povinnosti splácať ho.

Vedenie účtu zadarmo a iné výhody

Volksbank
- Špeciálny zvýhodnený produkt Konto tretieho veku
- Podmienkou na získanie účtu je písomná zmluva o osobnom účte, ktorej súčasťou je podpisový vzor, platný preukaz totožnosti, prevod dôchodku zo Sociálnej poisťovne priamo na Konto tretieho veku – potrebné náležitosti vybaví banka
- V ročnom poplatku zahŕňa prístup k hotovosti prostredníctvom siete bankomatov, vklad a výber hotovosti v každej pobočke, bezhotovostné platby s platobnou kartou za tovar a služby, platby trvalým a jednorazovým príkazom na úhradu, úhrady zo/do zahraničia formou bezhotovostných príkazov, prevodov prostredníctvom bankových šekov, inkasa bankových a súkromných šekov, získať platobnú kartu Cirrus/Maestro, Eurocard/Master­card, VISA a Diners Club International, získať medzinárodnú platobnú kartu Cirrus/Maestro zadarmo, zvýhodnené úročenie vkladu, výhodné ročné poplatky za vedenie účtu
- Poplatky za zriadenie účtu: 0 eur
- vedenie účtu: 1,99 eura ročne
- poplatky za operácie: maximálne 3,98 eura ročne (t. j. poplatky za operácie na účte sa platia raz ročne. Vtedy sa všetky spočítajú a ak ročná kumulatívna hodnota poplatkov je vyššia ako 3,98 eura, klient zaplatí len 3,98 eura. Ak je táto hodnota nižšia, klient zaplatí len túto nižšiu aktuálnu sumu).

Tatra banka
- Nemá špeciálne produkty pre dôchodcov. Tí majú nárok na zľavu a využívanie produktov zadarmo za rovnakých podmienok, ako ostatní štandardní klienti.

OTP Banka Slovensko
- Ponúka OTP Senior Konto – bežný účet pre seniorov
- Držiteľ konta má zľavy na hotovostné vklady v pobočke bezplatne, bezhotovostný debet v pobočke je za poplatok 0,50 eura, hotovostný výber je za poplatok 0,80 eura, bezhotovostné vklady sú bezplatné
- Poplatky: zriadenie účtu je bezplatné
- Poplatok za vedenie účtu mesačne je 2,39 eura, za najlacnejší balík služieb Base je poplatok 2,69 eura mesačne. K účtu sa vydávať bezplatne karta Maestro alebo VISA Electron.

Dexia banka Slovensko
- Ponúka balík služieb Výhoda
- Poplatok: 2,20 eura
- Ak sa seniori prikláňajú skôr k osobnému účtu, ponúka dôchodcovský osobný účet so zvýhodnenou úrokovou sadzbou.
- Pre klienta s nižším počtom transakcií môže byť postačujúci základný balík služieb Výhoda za mesačný poplatok 2,20 eura, ktorý obsahuje vedenie osobného účtu v eurách, zriadenie trvalých príkazov a inkás, poplatky za prichádzajúce platby 5 x, poplatky za odchádzajúce platby z tuzemských platobných príkazov, trvalých príkazov a inkás 10 x, poplatky za výbery z bankomatu Dexia banky, poplatky za výbery z bankomatu inej banky v SR/zahraničí 4 x, poplatky za platbu platobnou kartou za tovar/službu, zriadenie a využívanie služby e-Banka, možnosť zriadenia vkladového účtu so zvýhodnenou úrokovou sadzbou, možnosť zriadenia termínovaného vkladu či bonusového sporiaceho účtu a povolené prečerpanie peňazí na osobnom účte.
- Okrem zvýhodneného úročenia je ďalšou výhodou, že dôchodcovský účet pre partnera klienta bude vedený zadarmo. Seniorský pár realizujúci málo transakcií môže takto využívať jeden účet na platby alebo výbery, kým druhý účet využívajú iba na prijímanie dôchodku. Seniori si môžu zvoliť povolené prečerpanie, kreditná karta, Optim pôžička na čokoľvek, na kúpu auta, Optim Hypoúver alebo Optim americkú hypotéku. Úverové produkty sú určené pre klientov do 65 rokov.

Poštová banka
- Jednotlivé výhody pre dôchodcov spojili do produktu Postkonto Senior.
- **Výhody
Postkonta Senior: jednoduché založenie účtu nielen v ktorejkoľvek pobočke Poštovej banky, ale aj na každej pošte, prvý vklad na účet je možné nahradiť bezhotovostne poukázanou dôchodkovou dávkou, dôchodca má peniaze na účte už v deň vyplatenia dôchodku, možnosť využiť službu – doručovanie dôchodku PLUS, účtom môžu disponovať ďalšie max. 3 osoby (napr. môžu prebrať dôchodok – toto ocenia dôchodcovia, ak sú napr. odcestovaní), možnosť nastavenia automatického uhrádzania pravidelných platieb (napr. inkaso, účet za telefón…), poskytnutie služby povoleného prečerpania, bezplatné poskytovanie služieb elektronického bankovníctva.
- **Mesačný poplatok
za vedenie účtu je 0,76 eura. V rámci podpory elektronických transakcií však môže mať klient vedenie účtu úplne zadarmo, ak si zvolí mesačné preberanie výpisu z účtu osobne v pobočke banky alebo zasielanie výpisov z účtu e-mailom.
- Majiteľom účtu môže byť poberateľ dôchodkových dávok od Sociálnej poisťovne (starobné, invalidné, vdovské, vdovecké, sirotské dôchodky) a taktiež poberateľ výsluhových dôchodkov Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Účet nie je vekovo ohraničený.

Slovenská sporiteľňa
- Účet SPOROžíro senior určený pre poberateľov dávok dôchodkového zabezpečenia (starobný, invalidný, výsluhový, vdovský alebo sirotský dôchodok). Podmienkou zriadenia je predloženie žiadosti o poukazovanie dávok na účet v banke, resp. potvrdenie orgánu sociálneho zabezpečenia o priznaní dôchodku.
- **Výhody:
zvýhodnený poplatok za vedenie účtu, vydanie medzinárodnej platobnej karty VISA Electron bez poplatku (aj opakované), platby kartou za tovar a služby na Slovensku i v zahraničí, pravidelné platby trvalým príkazom/inkasom (nájomné, telefón, sporenie, poistenie… ), povolené prečerpanie účtu, žiadny minimálny vklad, pripisovanie úrokov mesačne.
Sadzobník poplatkov a porovnanie so štandardným typom bežného účtu:
**Poplatky za používanie účtu:
Sporožíro senior / Štandardný bežný účet
Zriadenie účtu: 0 € / 0 €
Vedenie účtu: 1 € mesačne / 2,06 € mesačne
Poskytnutie a správa Povoleného prečerpania – úver: 0 € / 0 €
Poplatok za platobnú kartu Visa elektron: 0 € / 6,64 € ročne

Všeobecná úverová banka
- Balík služieb senior konto.
- Poplatok: 0,30 eura mesačne a je určené všetkým poberateľom dôchodkových dávok. Balík obsahuje: platobnú kartu Maestro Dobrý anjel, Maestro alebo VISA Electron a služby s ňou spojené, internet banking a telefonická služba Kontakt, všetky bezhotovostné došlé platby, zadanie a zmena trvalých príkazov a inkás, povolené prečerpanie na účte, sprostredkovanie nastavenia zasielania dôchodkových dávok, zľavu 30 percent na ďalšiu platobnú kartu VISA Electron alebo Maestro pre majiteľa účtu alebo oprávnenú osobu za prvé tri roky jej používania.
- V prípade, že dôchodca má na svojom bežnom účte vyššiu sumu, ako mesačne potrebuje, je vhodné ju vložiť na niektorý zo sporiacich produktov, ako je termínovaný účet alebo vkladná knižka. Zriadenie aj vedenie termínovaných účtov a vkladných knižiek sú zadarmo.

Stavebné sporiteľne

Prvá stavebná sporiteľňa

  • K 31. 5. 2010 mali 816 921 klientov vo všetkých vekových skupinách, stavební sporitelia, ktorí majú 60 a viac rokov, tvoria 5,7 % sporiteľov. Dôchodcom ponúkajú výhody vo fáze sporenia aj úverovania.
  • Fáza sporenia – občania od 55 rokov tu nájdu špeciálne sporenie Senior extra. Sporenie ponúka spojenie stavebného sporenia a zvýhodneného vyplácania nasporených prostriedkov vo forme renty. Rentou si klienti môžu zlepšiť príjem alebo dôchodok po dobu až 6 rokov. Stačí, ak uzatvoria zmluvu o stavebnom sporení v tarife Senior extra a budú sporiť minimálne 6 rokov.
  • Sporenie prináša zaujímavé zhodnotenie vkladov aj so štátnou prémiou počas celého obdobia sporenia aj počas vyplácania renty, zákonnú ochranu vkladov v plnej výške, vyplácanie renty podľa výberu klienta v štvrťročnom, polročnom alebo ročnom intervale počas 2, 3, 4, 5 alebo 6 rokov, žiadne poplatky, až 3-percentný úrok ročne zo stavu na účte, zvýšenie dôchodku o 10 až 15 percent.

Príklad: Dôchodca uzatvorí zmluvu o stavebnom sporení v spomínanej tarife a bude počas 6 rokov mesačne sporiť 50 eur. Každý rok mu bude sporiteľňa pripisovať štátnu prémiu vo výške 66,39 eura a vklady spolu s prémiou úročiť ročne 2 percentami. Po šiestich rokoch bude stav jeho účtu celkom 4 009,42 eura, z toho sporiace vklady sú 3 414,6 eura. Sporiteľ sa môže sám rozhodnúť, kedy chce začať s vyplácaním renty. Ak to bude napríklad po 7 rokoch, tak sa mu finančné prostriedky na účte budú zhodnocovať úrokovou sadzbou 2,5 % ročne. Ak to bude po 8 rokoch, tak úroky stúpnu na 2,75 % a ak po 9 rokoch a viac, tak to budú 3 %. Vyplácanie renty počas šiestich rokov v štvrťročných intervaloch mu prinesie raz za tri mesiace sumu 176,76 eura, to znamená, že mesačne si zlepší svoj príjem o 59,16 eura. Za 6 rokov celkový objem vyplatenej renty dosiahne sumu až 4 240,15 eura, takže celkové zhodnotenie vkladov dosiahne až 24 %. Ak nebude mať záujem o rentu, môže požiadať o výhodne úročený stavebný úver na financovanie bývania, prípadne nasporené prostriedky vrátane štátnej prémie jednorazovo vybrať a využiť na ľubovoľný účel.

  • Podmienkou fázy úverovania je, aby aspoň jeden z účastníkov úverového vzťahu bol mladší ako 60 rokov. Maximálna výška úveru na jednu zmluvu je 170-tisíc eur, na jeden financovaný objekt poskytuje sporiteľňa až 340-tisíc eur. Zaujímavý je aj stavebný úver až do 40-tisíc eur s ročnou úrokovou sadzbou už od 2,9 %, ktorý poskytujú bez záložného objektu, bez ručiteľa a bez skúmania bonity klienta. Úvery klientov, ktorí majú viac ako 50 rokov, sú poskytované iba s rizikovým životným poistením. V prípade, ak by zomrel ten, komu bol poskytnutý úver, poistenie úveru zbavuje pozostalých povinnosti splácať ho.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa

  • Bez poplatku za uzavretie zmluvy a súčasne so zníženým ročným poplatkom za jeho vedenie si môžu seniori uzavrieť krátkodobé sporenie na 2 alebo 3 roky (Bonus vklad 2+ a Bonus vklad 3+), ktoré umožňujú výnos a neviažu vklady klienta dlhodobo. Navyše následne môžu použiť úspory na čokoľvek.
  • Pre seniorov, ktorí chcú maximalizovať svoj zisk zo sporenia, má sporiteľňa ponuku Sporenie Istota, pri ktorom môžu seniorskí manželia sporiť spolu na jednej zmluve, čím znižujú výšku svojich poplatkov až o polovicu. Súčasne nestrácajú nič z výhod, naopak, popri štandardnom úročení vkladov 2 % môžu získať 12,5-percentnú štátnu prémiu a k tomu ešte aj bonus vo výške 2,3 alebo 4 percentá, podľa výšky vkladu, maximálne 18,5 percenta.

Poisťovne

Uniqa poisťovňa

  • neposkytuje nijaké špeciálne zľavy
    • ponúka množstvo zliav tak, ako ostatným klientom v prípade, že u nich majú viac poistných zmlúv alebo sú vernými klientmi

Komunálna poisťovňa
- poskytuje zľavu 50 percent dôchodcom nad 70 rokov a držiteľom preukazu ZŤP

**Union poisťovňa
**- uplatňuje bonus až do výšky 50 percent pre každého nového klienta

Groupama Poisťovňa
- dôchodcom nad 70 rokov a držiteľom preukazu ZŤP dáva zľavu 50 percent

**Kooperativa poisťovňa
**- poskytuje zľavu 50 percent dôchodcom nad 70 rokov a držiteľom preukazu ZŤP na produkt Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
2. 9. 2019zdraženie1.216 €zdraženie1.334 €
26. 8. 20191.203 €1.321 €
19. 8. 2019zlacnenie1.203 €zlacnenie1.321 €
12. 8. 2019zlacnenie1.204 €zlacnenie1.326 €
5. 8. 2019zlacnenie1.206 €zlacnenie1.341 €
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR