Vianočné darčeky nekupujte pod nátlakom

02.12.2013 06:30
dochodca, dochodkyna, smejdi, hrnce, kuchyna
Na problém s s predvádzacími akciami upozornil český film Šmejdi. Autor:

Pred vianočnými sviatkami sa opäť rozmáha ďalšia vlna akcií rôznych spoločností, na ktorých prevažne seniorom ponúkajú vo väčšine prípadov predražené a nekvalitné výrobky.

„Dôchodcov spoločnosti lákajú na rôzne darčeky, posedenia pri jedle a víne. Tí v dobrej viere najmä pred sviatkami podpisujú zmluvy a nakupujú nepotrebný predražený tovar, ktorým chcú obdarovať blízkych,“ hovorí právnička Lucia Pechová.

Podľa nej nie je ničím výnimočným, že po Vianociach prichádzajú príbuzní dôchodcov so žiadosťou o pomoc pri zrušení nevýhodnej zmluvy. Pechová apeluje na rodinných príslušníkov starších občanov, aby rodičov a starých rodičov upozornili na nebezpečenstvo účasti na predajných akciách.

Spoločnosti lákajú spotrebiteľov dôchodcov na rôzne darčeky a po obede či večeri zvyčajne nasleduje predvádzacia alebo výherná akcia, neraz sprevádzaná nátlakom alebo zavádzaním zúčastnených. Na záver sú podpísané zmluvy a úver na dva, tri alebo štyri roky. Existujú prípady, keď si penzisti pod nátlakom zakúpili štyri výrobky v skutočnej hodnote 500 eur, zaplatili však za ne 1 800 eur, a to formou úveru od nebankovej spoločnosti poskytujúcej financujúci, takzvaný splátkový predaj.

Spotrebitelia by sa mali vyhýbať takýmto „lákavým“ predajným akciám, resp. nepodpisovať žiadne zmluvy priamo na predajnej akcii, ale vziať si zmluvu so sebou a v pohodlí domova si ju prečítať, prípadne sa s niekým poradiť. Pri rezorte spravodlivosti pracuje komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách, ktorej pracovníci poskytnú právny názor na jej primeranosť a vyváženosť.

Ak spotrebiteľ počas predajnej akcie podpísal kúpnu alebo úverovú zmluvu pod tlakom okolností, odporúča sa, aby okamžite písomne od takto uzavretých zmlúv odstúpil. Postačí, ak písomné odstúpenie od zmluvy v posledný deň lehoty odošle poštou na adresu predávajúceho uvedenú v zmluve. Po odstúpení od zmluvy sa zmluva zrušuje od začiatku a predávajúci je spotrebiteľovi povinný vrátiť kúpnu cenu a spotrebiteľ predaný tovar.

V prípadoch, keď spotrebitelia nestihnú v zákonnej lehote bez dôvodu odstúpiť od uzavretých zmlúv, majú právo odstúpiť od zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, ak zmluvy boli uzavreté v tiesni a za nápadne nevýhodných zmluvných podmienok. Teda ani tu nie je dôvod na rezignovanie na svoje spotrebiteľské práva. Spotrebitelia sa okrem toho môžu domáhať aj neplatnosti uzavretých zmlúv z dôvodu, že nemali skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu zmluvy uzavrieť a uzavretie zmlúv bolo dosiahnuté nátlakom, vyvolaním omylu a podobne. „Týmto spôsobom možno vzniknuté problémy včas riešiť a predíde sa tak možným exekúciám,“ upozorňuje právnička.

Poškodení spotrebitelia sa môžu obrátiť aj na rezort spravodlivosti, kde je zriadená komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách, prípadne na niektorú z kancelárií Centra právnej pomoci v regiónoch.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#nákup #Šmejdi
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
15. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.366 €
8. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.350 €
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR