Čo potrebujete vedieť pri reklamácii dovolenky

12.08.2013 10:59
zmluva, pôžička
Každú zmluvu si treba najmä dobre prečítať. Autor:

Bezodkladne na mieste uplatnite reklamáciu chybne poskytnutých služieb alebo iných nedostatkov u dodávateľa alebo u delegáta cestovnej kancelárie.

Čo znamená strata radosti z dovolenky?

 • Skutočnú majetkovú škodu a nemajetkovú ujmu, ktorá vám bola spôsobená neposkytnutím plnohodnotných služieb podľa zmluvy o obstaraní zájazdu s cestovnou kanceláriou/a­gentúrou.

S akými nedostatkami je spojená strata radosti z dovolenky?

 • Nedostatky súvisiace s ubytovaním,
 • nedostatky súvisiace so stravovaním,
 • iné nedostatky (chýba bazén – ak bol potvrdený, vzdialenosť od pláže je väčšia, ako bola potvrdená, vybavenie pláže nie je také, ako bolo potvrdené, chýbajúci detský kútik – ak bol potvrdený, nedostatočné služby delegáta, animátora, meškanie dopravy, zmena typu dopravy – napríklad namiesto leteckej dopravy autobusová).

Ako postupovať pri zistení nedostatkov?

 • Bezodkladne na mieste uplatnite reklamáciu chybne poskytnutých služieb alebo iných nedostatkov u dodávateľa alebo u delegáta cestovnej kancelárie. O tejto reklamácii vyhotovte písomný záznam.
 • Nedostatky súvisiace s ubytovaním alebo stravovaním si dajte písomne potvrdiť od poskytovateľa ubytovania, respektíve stravovania.
 • Všetky nedostatky si odfotografujte.

Ako postupovať po návrate z dovolenky?

 • Do 3 mesiacov od skončenia zájazdu alebo odo dňa, keď sa zájazd mal podľa zmluvy skončiť (v prípade, ak sa neuskutočnil), je nevyhnutné svoje právo na náhradu straty radosti z dovolenky (reklamáciu) písomne uplatniť v cestovnej kancelárii/agentúre (súčasťou reklamácie by mohla byť aj žiadosť o rozpísanie ceny zájazdu na jednotlivé položky).

Aké doklady potrebujete k uplatneniu práva na náhradu za stratu radosti z dovolenky na súde?

 • Zmluvu o obstaraní zájazdu + potvrdenie o zaplatení (+ katalóg),
 • písomnú sťažnosť na mieste,
 • vyjadrenie delegáta k sťažnosti (ak sa vyjadril),
 • fotodokumentácia nedostatkov,
 • potvrdenie hotela o nedostatku (najmä pri poskytnutí inej kategórie ubytovania),
 • potvrdenie o meškaní (ak bola doprava súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu),
 • potvrdenie o dodatočných platbách, ktoré boli nevyhnutné v súvislosti s nedostatkom,
 • písomnú reklamáciu v cestovnej kancelárii/agentúre uplatnenú v lehote 3 mesiacov,
 • vyjadrenie cestovnej kancelárie/agentúry k reklamácii (ak ho máte k dispozícii).

Zdroj: Slovenské centrum právnej asistencie

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dovolenka #reklamácia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
15. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.366 €
8. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.350 €
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR