Pri sporení na dôchodok zvažujte aj poplatky

08.12.2018 14:00
žena, investícia, nehnuteľnosť, hypotéka
Peniaze z fondov je možné vybrať kedykoľvek bez ohľadu na dosiahnutie dôchodkového veku. Autor:

Pri rozhodovaní sa medzi dobrovoľným investovaním cez 2. pilier, 3. pilier alebo priamo cez správcov do podielových fondov je veľmi dôležitá výkonnosť fondov. Mnohé podielové fondy spravujú renomované svetové správcovské spoločnosti a výkonnosti týchto fondov sú aj násobne vyššie ako zhodnotenie v 2. alebo 3. pilieri.

Do úvahy je potrebné vziať aj možnosť zaplatenú sumu do 3. piliera do výšky 180 eur odpočítať od základu dane, čím sa dá ušetriť 34,20 eura na dani.

V prospech bežných podielových fondov zase hovorí ich vysoká likvidita. Peniaze z fondov je možné vybrať kedykoľvek bez ohľadu na dosiahnutie dôchodkového veku.

Poplatky

S druhým pilierom je spojený poplatok za vedenie dôchodkového účtu (1 % zo sumy každého zaplateného príspevku), poplatok Sociálnej poisťovni (0,25 % zo sumy každého zaplateného príspevku – pri dobrovoľných príspevkoch sa tento poplatok neplatí), poplatok za správu fondu (max. 0,30 % z čistej hodnoty majetku), ako aj poplatok za zhodnotenie majetku (10 % z dosiahnutého zhodnotenia majetku).

S tretím pilierom je spojený poplatok za správu dôchodkového fondu (orientačne 1,7 % z hodnoty majetku ročne) a odplata za zhodnotenie majetku (10 % z dosiahnutého zhodnotenia majetku).

S podielovými fondmi sú spojené vstupné poplatky, výstupné poplatky (t. j. jednorazový poplatok na nákup alebo predaj fondu zvyčajne v sume spolu do 5 % z hodnoty) a poplatok za správu fondu (podľa typov fondov bežne od 0,2 % pri peňažných fondoch do 1,5 % pri akciových fondoch).

Pri dlhodobejšom investovaní sú pravidelne platené poplatky podstatne dôležitejšie ako jednorazové.

Najdôležitejší z poplatkov pri dlhodobejšom investovaní je poplatok za správu fondov. Tu je najmenej výhodný tretí pilier, potom sú bežné podielové fondy a nakoniec druhý pilier. Tretí pilier má tento poplatok až 1,7 % pri viacerých aj konzervatívnejších stratégiách, zatiaľ čo pri porovnateľných bežných podielových fondoch je tento poplatok zvyčajne pod jedným percentom.

Druhý a tretí pilier majú aj poplatok za zhodnotenie majetku, čo pri bežných podielových fondoch je skôr výnimka (tzv. success fee).

Pri krátkodobom investovaní na 1 až 3 roky môžu hrať dôležitú úlohu aj jednorazové poplatky. Preto je dobré v takomto prípade zvážiť aj tieto náklady.

Príspevky na tretí pilier si odrátate z daní

  • Každý, kto si sporí na dôchodok v doplnkovom dôchodkovom sporení (v treťom pilieri), si môže po splnení podmienok odpočítať zaplatené príspevky.
  • Zníženie základu dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (tretí pilier) sa môže uplatniť iba zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo zo základu dane z príjmov z podnikania, alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo z ich úhrnu v preukázateľne zaplatenej výške v úhrne najviac 180 eur za rok.
  • Aby si daňovník mohol odpočítať túto nezdaniteľnú časť základu dane, musí spĺňať tieto podmienky: príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. 12. 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu, daňovník zároveň nesmie mať uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Za dobrovoľné príspevky do druhého piliera si nemusíte kupovať dôchodok

Všetci ľudia, ktorí sú zapojení v druhom pilieri, si môžu na svoj dôchodkový účet posielať aj dobrovoľné príspevky. Nasporia si tak vyššiu sumu, ako keby im sem smerovala len časť dôchodkových odvodov.

Jednotlivé dôchodkové spoločnosti nemajú...
Jednotlivé dôchodkové spoločnosti nemajú stanovenú minimálnu alebo maximálnu sumu, ktorú treba na dôchodkové sporenie posielať. Autor: SHUTTERSTOCK

Jednotlivé dôchodkové spoločnosti nemajú stanovenú minimálnu alebo maximálnu sumu, ktorú treba na dôchodkové sporenie posielať. Každý, kto si chce sporiť dobrovoľne, môže posielať ľubovoľne vysokú sumu vtedy, keď sa mu to hodí. Netreba preto sporiť každý mesiac, stačí poslať peniaze raz za rok či niekoľko rokov.

Výhodou dobrovoľného sporenia v druhom pilieri v porovnaní s podielovými fondmi je, že zákon určuje maximálne poplatky, ktoré si dôchodkové spoločnosti môžu od svojich klientov pýtať. Toto investovanie tak vyjde lacnejšie, ako by sme si sporili v podielovom fonde. Nevýhodou takéhoto sporenia je, že len čo pošleme peniaze na dôchodkový účet, môžeme sa k nim dostať až po splnení podmienok na získanie dôchodku. V prípade, že by ich niekto potreboval napríklad na kúpu auta či opravu domu, nebude ich môcť vybrať skôr.

Kto si chce posielať dobrovoľné príspevky do druhého piliera, musí si to s dôchodkovou spoločnosťou dohodnúť v zmluve alebo môže uzatvoriť dodatok k zmluve. Bez toho nie je možné dobrovoľné príspevky posielať.

Za dobrovoľné príspevky si nemusíte kupovať doživotný dôchodok. Po dovŕšení dôchodkového veku si ich spolu s výnosmi môžete vybrať naraz aj v prípade, že výška vášho dôchodku nebude dostatočná, aby ste si mohli vybrať všetky peniaze nasporené v druhom pilieri.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dôchodok #II. pilier #podielové fondy #III. pilier
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
15. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.366 €
8. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.350 €
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR