Pravda.sk - Peniaze https://www.pravda.sk/ správy, ktorým môžete veriť sk (c) P E R E X, a. s. 2019-08-22T13:51:58+02:00 5 http://ipravda.sk/res/portal2011/Pravda_logo.gif https://www.pravda.sk/ Pravda.sk 69 22 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 2019-08-22T09:45:00+02:00 Živnostníci: O vrátenie preplatku na poistnom žiadajte, dostanete ho rýchlejšie https://peniaze.pravda.sk/obcan-a-stat/clanok/523151-zivnostnici-o-vratenie-preplatku-na-poistnom-ziadajte-dostanete-ho-rychlejsie/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss <img src="https://ipravda.sk/res/2019/08/03/thumbs/praca-pocitac-zivnost-zivnostnik-strednaW.jpg" width="540" height="303" align="left" />Ak živnostník (alebo iná SZČO) zistí, že uhradil vyššie poistené ako je jeho povinnosť, môže požiadať Sociálnu poisťovňu o vrátenie preplatku. 2019-08-22T09:45:00+02:00 aa44572c989e3cb4dd38fe69e395ff40 Občan a štát Pravda https://debata.pravda.sk/debata/523151-zivnostnici-o-vratenie-preplatku-na-poistnom-ziadajte-dostanete-ho-rychlejsie/ PORADŇA: Dôchodca si môže uplatniť výnimku z dohody aj keď pracuje na zmluvu https://peniaze.pravda.sk/dochodok/clanok/523332-poradna-dochodca-si-moze-uplatnit-vynimku-z-dohody-aj-ked-pracuje-na-zmluvu/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss <img src="https://ipravda.sk/res/2019/04/24/thumbs/dochodca-praca-strednaW.jpg" width="540" height="304" align="left" />Zamestnanec-starobný dôchodca pracuje na riadny pracovný pomer a zároveň aj na dohodu. Môže si na túto dohodu uplatniť odvodovú výnimku (do 200 eur)? 2019-08-22T09:42:00+02:00 3ae905e7659946f9275a0963fa6bf0c9 Dôchodok Pravda https://debata.pravda.sk/debata/523332-poradna-dochodca-si-moze-uplatnit-vynimku-z-dohody-aj-ked-pracuje-na-zmluvu/ Absolventi škôl nemajú po letných prázdninách žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni https://peniaze.pravda.sk/obcan-a-stat/clanok/523330-absolventi-skol-nemaju-po-letnych-prazdninach-ziadne-povinnosti-voci-socialnej-poistovni/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss <img src="https://ipravda.sk/res/2019/08/05/thumbs/studenti-sudium-skola-ucenie-strednaW.jpg" width="540" height="303" align="left" />Absolventi stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia nemajú bezprostredne po jeho ukončení voči Sociálnej poisťovni nijaké povinnosti. 2019-08-22T09:34:00+02:00 2d63878f7c17c2296a119d04fa4c5651 Občan a štát Pravda https://debata.pravda.sk/debata/523330-absolventi-skol-nemaju-po-letnych-prazdninach-ziadne-povinnosti-voci-socialnej-poistovni/ Pomôže vám získať hypotéku finančný sprostredkovateľ? https://peniaze.pravda.sk/uvery-a-lizing/clanok/522019-pomoze-vam-ziskat-hypoteku-financny-sprostredkovatel/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss <img src="https://ipravda.sk/res/2017/06/01/thumbs/hypoteka-nehnutelnost-predaj-strednaW.jpg" width="540" height="304" align="left" />Stále viac Slovákov sa v oblasti osobných financií obracia na finančného sprostredkovateľa, ľudovo nazývaného poradca. 2019-08-22T09:00:00+02:00 c81400f4812328efc223d444b25d6507 Úvery a lízing PRAVDA https://debata.pravda.sk/debata/522019-pomoze-vam-ziskat-hypoteku-financny-sprostredkovatel/ Nehôd cyklistov pribúda. Kto zaplatí škody? https://peniaze.pravda.sk/poistenie/clanok/522016-nehod-cyklistov-pribuda-skody-zaplati-poistenie/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss <img src="https://ipravda.sk/res/2018/04/18/thumbs/cestovanie-cestovatelka-bicykel-mobil-dovolenka-zlty-kabat-hudba-sluchadla-strednaW.jpg" width="540" height="304" align="left" />Minulý rok zavinili cyklisti v priemere 37 nehôd mesačne. Zranenie chodca cyklistom na chodníku, stret cyklistu s vozidlom aj zrazenie chodca dieťaťom na bicykli sú najčastejšie nehody. 2019-08-21T09:00:00+02:00 402fc332465fb1408658975fdccde458 Poistenie PRAVDA https://debata.pravda.sk/debata/522016-nehod-cyklistov-pribuda-skody-zaplati-poistenie/ Mesačné výdavky študentov klesli https://peniaze.pravda.sk/ucty-a-karty/clanok/521980-mesacne-vydavky-studentov-klesli/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss <img src="https://ipravda.sk/res/2017/10/17/thumbs/studenti_02-strednaW.jpg" width="540" height="304" align="left" />Mesačné výdavky študentov sa v tomto roku v porovnaní s vlaňajškom znížili, zatiaľ čo ich príjmy vo väčšine krajov stúpali. 2019-08-20T09:00:00+02:00 fd0b4216a33c18246598a061be545579 Účty a karty PRAVDA https://debata.pravda.sk/debata/521980-mesacne-vydavky-studentov-klesli/ Zmluva o pozemkovom spoločenstve: Spoločné pozemky a hospodárenie spoločenstva https://peniaze.pravda.sk/obcan-a-stat/clanok/523060-zmluva-o-pozemkovom-spolocenstve-spolocne-pozemky-a-hospodarenie-spolocenstva/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss <img src="https://ipravda.sk/res/2019/08/19/thumbs/poda-urbare-hospodarstvo-spolocnepozemky-pozemkove-spolocenstvo-strednaW.jpg" width="540" height="304" align="left" />Ako zadefinovať v zmluve spoločnú nehnuteľnosť? 2019-08-20T06:00:00+02:00 545230ff6bb3ded3b2589f138c57bf3c Občan a štát zh, Pravda https://debata.pravda.sk/debata/523060-zmluva-o-pozemkovom-spolocenstve-spolocne-pozemky-a-hospodarenie-spolocenstva/ Pôdohospodárska platobná agentúra už prijíma žiadosti o zelenú naftu https://peniaze.pravda.sk/obcan-a-stat/clanok/523010-podohospodarska-platobna-agentura-uz-prijima-ziadosti-o-zelenu-naftu/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss <img src="https://ipravda.sk/res/2018/03/19/thumbs/pole-traktor-polnohospodarstvo-trava-obilie-strednaW.jpg" width="540" height="303" align="left" />Oprávnení žiadatelia budú môcť celkovo získať 30 mil. eur na podporu špeciálnej a špecializovanej rastlinnej a živočíšnej prvovýroby. 2019-08-19T14:30:00+02:00 268d6569db9b4fdddc121f282b90159b Občan a štát SITA https://debata.pravda.sk/debata/523010-podohospodarska-platobna-agentura-uz-prijima-ziadosti-o-zelenu-naftu/ Najčastejšie meškajúce lety hlási Paríž, Londýn a Madrid https://peniaze.pravda.sk/spotrebitel/clanok/521873-najcastejsie-meskajuce-lety-hlasi-pariz-londyn-a-madrid/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss <img src="https://ipravda.sk/res/2018/05/20/thumbs/dovolenka-lietanie-letisko-strednaW.jpg" width="540" height="303" align="left" />Ak sa chystáte letieť z Bratislavy do Paríža, Londýna alebo Madridu, máte celkom slušnú šancu na to, že váš let bude meškať. 2019-08-19T09:00:00+02:00 8c58fad19684f344b0ff8b2267ba47f5 Spotrebiteľ PRAVDA https://debata.pravda.sk/debata/521873-najcastejsie-meskajuce-lety-hlasi-pariz-londyn-a-madrid/ Zmluva o pozemkovom spoločenstve: Členstvo v spoločenstve, práva a povinnosti členov https://peniaze.pravda.sk/obcan-a-stat/clanok/522945-zmluva-o-pozemkovom-spolocenstve-clenstvo-v-spolocenstve-prava-a-povinnosti-clenov/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss <img src="https://ipravda.sk/res/2019/08/18/thumbs/ruky-podanie-ruk-urbare-nehnutelnosti-dohoda-strednaW.jpg" width="540" height="304" align="left" />Kto je členom pozemkového spoločenstva? Členmi spoločenstva podľa zmluvy o pozemkovom spoločenstve sú všetci vlastníci spoločnej nehnuteľnosti. 2019-08-19T06:00:00+02:00 837f6182bbdecd41ef91ba49d13af571 Občan a štát zh, Pravda https://debata.pravda.sk/debata/522945-zmluva-o-pozemkovom-spolocenstve-clenstvo-v-spolocenstve-prava-a-povinnosti-clenov/ Kedy môžete dostať odchodné https://peniaze.pravda.sk/obcan-a-stat/clanok/522671-kedy-mozete-dostat-odchodne/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss <img src="https://ipravda.sk/res/2019/08/15/thumbs/seniori-dochodok-penzia-penzisti-strednaW.jpg" width="540" height="304" align="left" />Zamestnancovi patrí odchodné po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %. 2019-08-18T06:00:00+02:00 933f009aa1f013713e239a90474c6334 Občan a štát tt, Pravda https://debata.pravda.sk/debata/522671-kedy-mozete-dostat-odchodne/ PORADŇA: Osobný asistent je poistencom štátu len ak osobnú asistenciu vykonáva najmenej 140 hodín mesačne https://peniaze.pravda.sk/obcan-a-stat/clanok/522626-poradna-osobny-asistent-je-poistencom-statu-len-ak-osobnu-asistenciu-vykonava-najmenej-140-hodin-mesacne/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss <img src="https://ipravda.sk/res/2014/12/15/thumbs/podpis-zmluva-pravnik-list-klient-pero-pisanie-asistencia-asistent-dohovor-dochodca-dochodlyna-strednaW.jpg" width="540" height="303" align="left" />Som doktorand a vykonávam osobnú asistenciu mojej matke v rozsahu 40 hodín mesačne. Mám nejakú oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni? 2019-08-17T08:00:00+02:00 b47c5509460081a3c0e3f0f477ca2786 Občan a štát Pravda https://debata.pravda.sk/debata/522626-poradna-osobny-asistent-je-poistencom-statu-len-ak-osobnu-asistenciu-vykonava-najmenej-140-hodin-mesacne/ Na skrátený pracovný úväzok pracuje len 5 % Slovákov https://peniaze.pravda.sk/obcan-a-stat/clanok/522743-na-skrateny-pracovny-uvazok-pracuje-len-5-slovakov/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss <img src="https://ipravda.sk/res/2018/06/13/thumbs/praca-projekt-porada-meeting-zamestanci-kariera-strednaW.jpg" width="540" height="303" align="left" />Len 5 % Slovákov pracovalo vlani na skrátený pracovný úväzok. V porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie ide o najnižší podiel v rámci pracujúcej populácie. 2019-08-16T10:00:00+02:00 06fb920521ee8f47b46f2501cf934eca Občan a štát PRAVDA https://debata.pravda.sk/debata/522743-na-skrateny-pracovny-uvazok-pracuje-len-5-slovakov/ Nenaleťte podvodníkom pri kúpe auta! https://peniaze.pravda.sk/spotrebitel/clanok/521978-nenalette-podvodnikom-pri-kupe-auta/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss <img src="https://ipravda.sk/res/2016/03/11/thumbs/auto-tachometer-kilometre-strednaW.jpg" width="540" height="303" align="left" />Zadovážiť si auto z druhej ruky zvyčajne vyzerá ako dobrý nápad. No zároveň si treba dať pozor na niekoľko vecí, aby človek nakoniec nebol aj bez auta, aj bez peňazí. 2019-08-16T09:00:00+02:00 f9ef36582405e39000cd37cd77cefc8e Spotrebiteľ PRAVDA https://debata.pravda.sk/debata/521978-nenalette-podvodnikom-pri-kupe-auta/ PORADŇA: Ochranná lehota trvá po ukončení každého pracovno-právneho vzťahu https://peniaze.pravda.sk/obcan-a-stat/clanok/522625-poradna-ochranna-lehota-trva-po-ukonceni-kazdeho-pracovno-pravneho-vztahu/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss <img src="https://ipravda.sk/res/2019/02/01/thumbs/mama-dieta-materske-strednaW.jpg" width="540" height="304" align="left" />Som zamestnaná na dobu určitú do 31. 12. 2019, na materské by som mala mať nárok vo februári 2020. Platí pre mňa ochranná lehota? 2019-08-16T08:00:00+02:00 2e839d5bcb8342b3ec929c2d9ed7e352 Občan a štát Pravda https://debata.pravda.sk/debata/522625-poradna-ochranna-lehota-trva-po-ukonceni-kazdeho-pracovno-pravneho-vztahu/ Poistné zaplatné v nesprávnej výške a včas môže matky-živnostníčky pripraviť o materské https://peniaze.pravda.sk/obcan-a-stat/clanok/521950-neplatenie-poistneho-v-spravnej-vyske-a-vcas-moze-matky-zivnostnicky-pripravit-o-materske/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss <img src="https://ipravda.sk/res/2013/10/11/thumbs/tehotenstvo-materstvo-brusko-strednaW.jpg" width="540" height="304" align="left" />Ženy-živnostníčky, by mali odvádzať poistné na sociálne poistenie riadne a včas. Neplnenie si týchto povinností ich môže v budúcnosti pripraviť o materské. 2019-08-15T16:00:00+02:00 7e697bf2a88f48e9445924cd6a841f5c Občan a štát Pravda https://debata.pravda.sk/debata/521950-neplatenie-poistneho-v-spravnej-vyske-a-vcas-moze-matky-zivnostnicky-pripravit-o-materske/ Aké sú najčastejšie podvody v cestovnom poistení? https://peniaze.pravda.sk/poistenie/clanok/522649-ake-su-najcastejsie-podvody-v-cestovnom-poisteni/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss <img src="https://ipravda.sk/res/2015/05/28/thumbs/cestovanie-dievca-vlak-metro-poistenie-cestovny-listok-pas-vlakova-stanica-nadrazie-strednaW.jpg" width="540" height="303" align="left" />Cestovné poistenie je platné až zaplatením poistného. V snahe ušetriť, niektorí sa preň rozhodnú až po vzniku škody. 2019-08-15T13:00:00+02:00 7cdce8f485c4793e12918186536ecb14 Poistenie PRAVDA https://debata.pravda.sk/debata/522649-ake-su-najcastejsie-podvody-v-cestovnom-poisteni/ PORADŇA: Prihlásiť sa samostatne len na dobrovoľné nemocenské poistenie možné nie je https://peniaze.pravda.sk/obcan-a-stat/clanok/522621-poradna-prihlasit-sa-samostatne-len-na-dobrovolne-nemocenske-poistenie-mozne-nie-je/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss <img src="https://ipravda.sk/res/2017/12/05/thumbs/vypoved-dochodca-praca-nezamestnany-strednaW.jpg" width="540" height="303" align="left" />Momentálne som dobrovoľne nezamestnaná a rada by som si začala platiť v Sociálnej poisťovni poistné na nemocenské poistenie. Je možné dobrovoľne si platiť len nemocenské poistenie? 2019-08-15T10:34:00+02:00 c83d016516fe3b2963967a61a2938359 Občan a štát Pravda https://debata.pravda.sk/debata/522621-poradna-prihlasit-sa-samostatne-len-na-dobrovolne-nemocenske-poistenie-mozne-nie-je/ Stratený alebo poškodený kufor? Na čo máte nárok? https://peniaze.pravda.sk/spotrebitel/clanok/521866-strateny-alebo-poskodeny-kufor-na-co-mate-narok/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss <img src="https://ipravda.sk/res/2018/07/13/thumbs/cestovanie-dovolenka-rodina-letisko-lietadlo-kufre-leto-strednaW.jpg" width="540" height="304" align="left" />Chystáte sa na dovolenku letecky? V lete sa s pribúdajúcim počtom letov zvyšuje aj pravdepodobnosť poškodenia, zatúlania alebo dokonca straty vašej batožiny. 2019-08-15T09:00:00+02:00 6854437193934186a2ce9f913947dd15 Spotrebiteľ PRAVDA https://debata.pravda.sk/debata/521866-strateny-alebo-poskodeny-kufor-na-co-mate-narok/ Ceny nehnuteľností rástli https://peniaze.pravda.sk/sporenie-a-investicie/clanok/522481-ceny-nehnutelnosti-rastli/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss <img src="https://ipravda.sk/res/2010/11/19/thumbs/24329-stavebne-sporenie-byvanie-byty-hypoteka-prenajom-strednaW.jpg" width="540" height="303" align="left" />Priemerné ceny nehnuteľností na Slovensku stúpli v apríli až júni tohto roka o 6,4 % medziročne, čo predstavuje zmiernenie tempa oproti predchádzajúcemu kvartálu (7,5 %). 2019-08-14T10:00:00+02:00 2adc6637b76a27e6858acc07e1d96e82 Sporenie a investície PRAVDA https://debata.pravda.sk/debata/522481-ceny-nehnutelnosti-rastli/