Pád na chodníku rieši úrazová poistka

24.02.2015 11:25
počasie, poľadovica, šmykľavo, ľad, zima,...
Ilustračné foto. Autor: ,

Neuprataný sneh a ľad na chodníkoch prinášajú vysoké riziko úrazu napríklad v podobe pošmyknutia a následne zlomenej nohy. Viete, čo robiť, ak sa šmyknete na neupravenom chodníku?

Najjednoduchšia cesta, ako vyriešiť následky úrazu, je uplatniť si bolestné (čiže náhradu škody) z vlastného úrazového poistenia. „Úrazové poistenie je cenovo najdostupnejší spôsob, ako zabrániť strate príjmu, ak sa musíte z úrazu dlhšie liečiť. Pri úrazovom poistení si možno vybrať riziká, za ktoré vám poisťovňa vyplatí kompenzáciu, ako napríklad denné odškodné za liečenie úrazu, náklady na hospitalizáciu či trvalé následky úrazu,“ radí Janka Pracharová, obchodná vedúca pre OVB Allfinanz Slovensko. Vaša poisťovňa si v takom prípade škodu následne vymáha od toho, kto za chodník zodpovedá. To už, samozrejme, nie je váš problém.

Pokiaľ poistenie nemáte, musíte si vymáhať škodu od toho, kto bol za chodník zodpovedný. To nie je zrejmé na prvý pohľad: môže to byť správca alebo majiteľ cesty či chodníka, ale aj vlastník/správca priľahlej nehnuteľnosti, obec a podobne. Najlepšie je dopýtať sa na mestskom úrade. Keď zistíte zodpovedného, nárokovať si môžete nerealizovanú mzdu, bolestné, sťaženie spoločenského uplatnenia aj náhradu vzniknutej škody (napr. poškodené oblečenie alebo osobné veci, ako napríklad okuliare mobil a pod.) „Bolestné a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa vyčísľujú podľa bodového ohodnotenia z lekárskeho posudku po skončení práceneschopnosti,“ dodáva Pracharová.

„Problémy pri uplatňovaní náhrady škody sa vyskytujú v prípadoch, keď poškodený nevie preukázať, že škoda mu vznikla zavinením poisteného. Napríklad neuplatní si náhradu škody u poisteného včas, nepreukáže stav chodníka, nevie preukázať, že ku škode prišlo na mieste, ktoré spravuje poistený, a podobne,“ upozorňuje Milan Janásik z poisťovne Generali.

Je pravdepodobné, že zodpovedný vám požadovanú škodu neuhradí dobrovoľne. Ešte pred súdnym sporom, ktorý sa ťahá dlho, s neistým výsledkom, a navyše pri ňom na úvod musíte platiť súdne poplatky (ktoré získate späť až po rozsudku vo váš prospech), môžete využiť službu mediátora. Jeho úlohou je sprostredkovať dohodu medzi oboma stranami, predpokladom však je, že existuje vôľa dohodnúť sa. Mediátor síce neposudzuje obsah sporu (snaží sa len pomôcť obom stranám dospieť k dohode), ale je súčasťou súdneho systému a rešpekt k tejto inštitúcii môže pomôcť dosiahnuť dohodu.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#úrazové poistenie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
2. 7. 2018zlacnenie1.274 €zdraženie1.414 €
25. 6. 20181.275 €zlacnenie1.396 €
18. 6. 20181.275 €zdraženie1.397 €
11. 6. 2018zlacnenie1.275 €zlacnenie1.396 €
4. 6. 2018zlacnenie1.285 €zlacnenie1.417 €
28. 5. 2018zdraženie1.308 €zdraženie1.438 €
21. 5. 2018zdraženie1.287 €zdraženie1.417 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk