Čo by ste mali vedieť o poistení domácnosti

10.05.2010 10:50

Kedy vás poistia a kedy nie? Ako sa za poistenie platí, aká je spoluúčasť a čo by ste mali vedieť, ak si chcete poistiť veci v pivnici či kočikárni?

Čo si možno poistiť

 • Medzi jednotlivými poisťovňami sú pri poistení domácnosti značné rozdiely. Kým jedna odmieta preplácať okno rozbité prievanom, iná to preplatí zo základného poistenia.
 • V domácnosti sa poisťuje zariadenie aj celé jej vybavenie – šaty, topánky či iné osobné veci. Patrí sem aj elektronika, domáce spotrebiče či cennosti, tie je však lepšie pripoistiť.
 • Dôležité je, pred akými rizikami je domácnosť chránená. V základnom poistení domácnosti je chránené prakticky všetko (niekedy je z toho vylúčená napríklad kuchynská linka), a to pred rizikom živelnej udalosti, pred krádežou vlámaním, lúpežou či vandalizmom, prípadne pred vodou unikajúcou z vodovodných zariadení. Ale maximálne do takej výšky, do akej má človek uzatvorené poistenie.
 • Do základného krytia prípadných škôd väčšinou nepatrí ani skrat na elektromotore práčky, ani rozbité okno či porucha na televízore.
 • Poistnú sumu preto treba stanoviť rozumne – tak, aby ste neplatili zbytočne veľa, ak sa nič nestane alebo, naopak, platili síce málo, ale v prípade požiaru či krádeže by ste od poisťovne nedostali toľko, koľko potrebujete.

Čo treba pripoistiť zvlášť

 • Cennejšie veci, ako napríklad šperky, vzácne zbierky či elektroniku je lepšie pripoistiť si zvlášť.
 • V prípade škody by ste síce dostali náhradu už zo základného poistenia, tá by však nemusela stačiť.
 • Poisťovne odporúčajú aj pripoistenie stavebných súčastí – napr. podlahy, okná, dvere, kuchynská linka, sanita a pod., v základnom poistení totiž bývajú kryté iba do určitého limitu

Kedy klienta nepoistia

 • Ak je stavba poškodená, zničená alebo nie je riadne udržiavaná.
 • Ak nie je nehnuteľnosť nadobudnutá v súlade s platnými legislatívnymi úpravami.
 • Ak nie je trvalo obývaná.
 • V povodňových oblastiach (ak bola povodeň za posledných 10 rokov), ale s vylúčením povodne a záplavy.
 • Za prirážku sa poisťuje víkendová domácnosť – nakoľko nie je trvalo obývaná, t. j. je tu väčšie riziko poistnej udalosti vlámania, krádeže.

Aká je spoluúčasť

 • Za poistenie môžete platiť menej, ak si zvolíte spoluúčasť na poistení.
 • Znamená to, že sa zaviažete, že v prípade poistnej udalosti budete sčasti znášať škody z vlastného vrecka – najčastejšie to býva okolo 33 eur.
 • Niektoré poisťovne systém spoluúčasti uplatňujú, iné nie.

Ako sa za poistenie platí

 • Bežné je ročné platenie poistného.
 • Niekde sú možné aj polročné či štvrťročné platby – v takom prípade si zistite, či sa vtedy nezvyšuje poistné.

Zabezpečenie

 • Poisťovne vo väčšine prípadov obhliadky nerobia (často iba pri domácnostiach poistených na vysokú sumu), potrebné zabezpečenie definujú v poistnej zmluve.
 • Treba si preto skontrolovať, či vaša domácnosť spĺňa podmienky v zmluve.
 • Pri vysokých poistných sumách potom vyžadujú napríklad bezpečnostné dvere, zárubňu zaliatu betónom a takisto bezpečnostnú zámku chránenú proti odvŕtaniu.
 • Ak sú okná na prízemí alebo na spodných podlažiach, požadujú poisťovne zabezpečenie mrežami, prípadne bezpečnostnou fóliou.
 • Pri ozaj vysokých sumách je povinné napojenie na políciu alebo súkromnú bezpečnostnú službu.

Zlodeji

 • Väčšina poistení pokrýva v poistení iba krádež vlámaním.
 • Pre poisťovňu to znamená, že peniaze vyplatí iba vtedy, ak zlodeji prekonali prekážku, teda rozbili okno, vypáčili zámku a pod.
 • Ak sa zlodej do bytu či domu dostal napríklad otvoreným oknom, klient má smolu, peniaze od poisťovne nedostane.

Pivnica, kočikáreň

 • Nech máte za latkovými dverami pivnice čokoľvek, nepočítajte s tým, že vám poisťovňa v prípade krádeže niečo vyplatí.
 • Aby poisťovňa vôbec niečo zaplatila, požaduje na pivnici plné dvere s riadnym zámkom.
 • Pri spoločných priestoroch v bytovom dome, ako sú napríklad kočikárne, platí, že odložiť si tam bicykel síce môžete, dokonca si ho môžete zamknúť, ak vám ho však ukradnú, s veľkou ústretovosťou poisťovne pri vyplácaní poistného plnenia nepočítajte.

Voda v byte

 • Poisťovne vyplácajú škody najčastejšie za vodu unikajúcu alebo vytekajúcu z vodovodného zariadenia – prasknuté vodovodné potrubie, poškodené odpadové rúry alebo prívod k práčke. Poistenie proti takýmto situáciám býva spravidla základnou súčasťou každej poistky.
 • Poisťovňa však nehradí všetky škody, ktoré unikajúca voda spôsobila. Je rozdiel, ak vodovodná rúrka alebo radiátor praskol sám alebo ste vodovodný kohútik zabudli zastaviť vy. Poisťovňa teda najprv skontroluje podiel vašej viny, až potom rozhodne, či škodu preplatí v plnej výške.
 • Poistenie sa môže hodiť aj v prípade, že vás vytopil sused nad vami. Všetky náklady na uvedenie bytu do pôvodného stavu vám totiž bude hradiť vaša poisťovňa. Ak škodu nikto nezavinil a napríklad radiátor u susedov praskol samovoľne, celá záležitosť sa uhradením škody poisťovňou končí. Ak však škodu spôsobil sused nedbanlivosťou, bude od neho vaša poisťovňa vyplatené peniaze vymáhať.
 • To, že niekoho vytopíte, sa môže stať aj vám. V takom prípade je možné uzatvoriť poistenie zodpovednosti za spôsobené škody. Tu však treba dávať pozor! V niektorej poisťovni môže byť zodpovednostné poistenie zahrnuté už v základnom poistení domácnosti, niekde ho musíte uzatvoriť ako pripoistenie.

Potrebné doklady

 • Môže sa stať, že poisťovňa od vás pri poistnej udalosti bude požadovať množstvo dokladov o zakúpenej technike či vybavení domácnosti. V takom prípade vám však vyplatí plnenie v tzv. novej cene (suma potrebná na zaobstaranie novej veci rovnakého druhu a kvality) a stanovuje menej limitov pri stanovovaní poistného plnenia.
 • Poisťovne, ktoré od klientov nevyžadujú doklady o nadobudnutí ukradnutých vecí často plnenie pomerne striktne limitujú, najmä pri elektronike, cennostiach a pod. A to všetko za určitých okolností aj pri zohľadnení veku a stupňa opotrebenia veci (plnenie v časovej cene).

Ako postupovať

 • Pri poistnej udalosti by ju mal klient v čo najkratšom čase nahlásiť poisťovni. Môže to spraviť telefonicky, prostredníctvom asistenčnej služby, faxom, e-mailom, poštou alebo osobne.
 • S odstraňovaním následkov alebo opravou poškodeného majetku alebo poškodenej veci je potrebné počkať do vykonania obhliadky technikom poisťovne.
 • Ak je nevyhnutné zo závažných hygienických alebo bezpečnostných dôvodov začať s odstraňovaním škôd skôr, bude potrebná preukázateľná dokumentácia o vzniku rozsahu škody (fotodokumentácia zdokumentujte stav fotografiami, minimálne mobilom, alebo videozáznamom).
 • Pri odstraňovaní škôd je dôležité zabezpečiť, aby sa rozsah a následky poistnej udalosti ďalej nezväčšovali.
 • V prípade požiaru alebo výbuchu je potrebné okamžite volať požiarnikov.

Zdroj: Generali Slovensko, Kooperativa poisťovňa, Pravda, jpa

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
7. 5. 2018zdraženie1.239 €zdraženie1.369 €
30. 4. 2018zdraženie1.237 €zdraženie1.367 €
23. 4. 2018zdraženie1.223 €zdraženie1.354 €
16. 4. 2018zdraženie1.213 €zlacnenie1.321 €
9. 4. 2018zlacnenie1.193 €zlacnenie1.338 €
2. 4. 2018zlacnenie1.194 €zdraženie1.355 €
26. 3. 2018zdraženie1.195 €zdraženie1.337 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk