Oplatí sa v budúcom roku robiť na živnosť?

27.07.2012 13:29
peniaze, živnostník, plat, výplata, euro, eurá
Ilustračné foto. Autor:

Zmeny v paušálnych výdavkov najviac pocítia živnostníci, ktorí by mali byť v skutočnosti zamestnancami.

Príklad 1. Remeselník

Marek pracuje na živnosť ako stolár pre výrobcu kuchýň. Mesačne fakturuje 700 eur. Keďže nemá žiadne výdavky, využíva paušálne výdavky. Ako sa zmení jeho príjem?

V tomto roku zaplatí na odvodoch 160,24 eura mesačne. Keďže jeho príjem po odpočítaní paušálnych výdavkov a zaplatení odvodov je nižší ako nezdaniteľné minimum, nebude platiť žiadnu daň. Jeho čistý mesačný príjem preto dosiahne 539,76 eura. V prípade, že by robil na pracovnú zmluvu, pričom by svojho zamestnávateľa mal stáť 700 eur, musel by mať hrubý plat 518 eur. V čistom by v takom prípade dostal 421,22 eura, čo je o 118,54 eura menej, ako keď pracuje na živnosť.

Aj budúci rok bude platiť minimálne odvody, tie však vzrastú na 185,29 eura mesačne. Naďalej nebude platiť žiadnu daň a jeho čistý mesačný zisk dosiahne 514,71 eura. Ak by bol zamestnancom, v budúcom roku by v čistom zarábal 422,80 eura. Ak zostane aj naďalej živnostníkom, jeho čistý zárobok bude o 91,94 eura mesačne vyšší.

Príklad 2. Obchodník

Ivan pracuje ako obchodník pre dodávateľa energií. Je živnostníkom a mesačne fakturuje 1 600 eur. Využíva paušálne výdavky. Oplatí sa mu v budúcom roku aj naďalej pracovať na živnosť?

V tomto roku platí každý mesiac do Sociálnej poisťovne 159,12 eura a do zdravotnej poisťovne 62,80 eura. Daň predstavuje 82,52 eura mesačne a jeho čistý zárobok dosahuje 1 295,56 eura mesačne. Ak by bol zamestnancom, pričom celkové náklady zamestnávateľa by mali zostať na úrovni 1 600 eur, musel by v hrubom zarábať 1 183 eur. V čistom by potom dostal 888 eur, čo je o 407,56 eura menej v porovnaní s jeho čistým zárobkom v prípade živnosti.

Budúci rok ho zasiahne zníženie koeficientov a obmedzenie paušálnych výdavkov na 420 eur mesačne. Do Sociálnej poisťovne bude preto mesačne platiť 205,87 eura mesačne a do zdravotnej 86,94 eura. Jeho daň bude predstavovať 109,13 eura a čistý mesačný zisk 1 198,06 eura. V porovnaní so súčasnosťou si tak pohorší o 97,50 eura mesačne. Ak by bol zamestnancom, v budúcom roku by zarábal 889,27 eura. Naďalej preto bude preňho výhodnejšie zostať živnostníkom.

V roku 2014 a 2015 jeho čistý zárobok v prípade, že zostane živnostníkom, znovu klesne. Každý rok sa totiž zníži koefi cient, ktorým sa počítajú vymeriavacie základy pre platenie odvodov, na konečných 1,486 v roku 2015. Jeho čistý mesačný zisk v tomto roku bude dosahovať približne 1 135 eur (konkrétna výška bude závisieť od vývoja nezdaniteľnej časti základu dane v nasledujúcich rokoch). Ako zamestnanec by v tomto roku dostával približne 893 eur. V porovnaní so súčasnosťou tak v roku 2015 príde mesačne o 160 eur, no stále bude zarábať viac, ako keby bol zamestnaný na pracovnú zmluvu.

Príklad 3. Programátor

Michal je špičkový programátor. Pracuje na živnosť a firma mu za jeho služby vypláca mesačne 4 000 eur. Ako sa v nasledujúcich rokoch zmení jeho čistý príjem, ak využíva paušálne výdavky?

V tomto roku musí mesačne platiť na odvodoch do Sociálnej poisťovne 395,75 eura a do zdravotnej poisťovne platí 157 eur. Jeho priemerná mesačná daň predstavuje 332,12 eura. Po zaplatení daní a odvodov mu tak v čistom zostane 3 115,13 eura.

Budúci rok pocíti zníženie koeficientu na výpočet vymeriavacích základov na 1,9, ako aj obmedzenie paušálnych výdavkov na 420 eur mesačne. Na odvodoch do zdravotnej a Sociálnej poisťovne bude preto musieť mesačne spolu platiť 888,40 eura a na dani 680,20 eura. Jeho čistý zárobok preto klesne na 2 431,40 eura. V roku 2014 bude v čistom zarábať 2 264 eur a v roku 2015 len 2 183 eur.

Ak by bol zamestnancom, pričom by firmu mal stáť rovnako ako v súčasnosti, jeho hrubý plat by dosiahol 3 036 eur. Jeho čistá mzda by v tomto roku dosiahla 2 180 eur. Keďže v nasledujúcich rokoch by sa jeho čistý príjem v prípade práce na pracovnú zmluvu výrazne nemenil, znamenalo by to, že od roku 2015 by bol jeho čistý príjem podobný, ako keď bude naďalej pracovať na živnosť.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
15. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.366 €
8. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.350 €
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR