Informáciu o poistnom dostávajú aj SZČO s prerušeným poistením

17.07.2019 10:19
účet, banka, odvody, dane, živnostník
Ilustračné foto. Autor:

V týchto dňoch dostávajú živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) od Sociálnej poisťovne listy, v ktorých im oznamuje vznik, zánik alebo pokračovanie povinného sociálneho poistenia, ako aj výšku poistného.

Tie SZČO, ktoré poistné neplatili k 30. júnu 2019 a neplatia ho ani od 1. júla 2019, oznámenie nedostanú.

Oznámenie však dostávajú tie SZČO, ktoré momentálne neplatia poistné z dôvodu prerušenia poistenia alebo vylúčenia povinnosti platiť poistné. Napriek tomu, že v súčasnosti odvody neplatia, oznámenie im Sociálna poisťovňa zaslala preto, aby po ukončení prerušenia/vy­lúčenia vedeli, v akej výške ich majú platiť. Poistné potom začnú platiť odo dňa nasledujúceho po ukončení prerušenia/vy­lúčenia.

Sociálna poisťovňa zároveň pripomína, že tie SZČO, ktoré majú napr. pozastavenú činnosť a povinnosť platiť poistné im vznikla od 1. júla 2019 po prvý raz, sú povinné oznámiť Sociálnej poisťovni vznik prerušenia poistenia od 1. júla 2019.

Podľa konkrétneho dôvodu prerušenia (buď v lehote do 30 dní alebo v lehote do 8 dní) sú SZČO povinné potom oznámiť Sociálnej poisťovni aj skončenie prerušenia poistenia – všetko prostredníctvom Registračného listu FO. Povinné sú tak urobiť aj v prípade, ak im k 30. júnu 2019 zaniklo povinné poistenie. SZČO, ktoré mali vylúčenú povinnosť platiť poistné a povinné sociálne poistenie im zaniklo, neoznamujú Sociálnej poisťovni nič.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

#Sociálna poisťovňa #odvody #SZČO #živnostníci #poistné
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
2. 9. 2019zdraženie1.216 €zdraženie1.334 €
26. 8. 20191.203 €1.321 €
19. 8. 2019zlacnenie1.203 €zlacnenie1.321 €
12. 8. 2019zlacnenie1.204 €zlacnenie1.326 €
5. 8. 2019zlacnenie1.206 €zlacnenie1.341 €
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR