Ako si matka uplatní nárok na rodičovský príspevok, ak otec nezískal materské

23.05.2019 14:00
rodina, mama, otec, deti
Ilustračné foto. Autor:

V čase podania žiadosti otca o materské nesmie matka poberať rodičovský príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Rodičovský príspevok môže byť matke priznaný opätovne iba v prípade, ak Sociálna poisťovňa rozhodne o zamietnutí nároku otca na materské alebo o zániku nároku otca na priznané materské.

Kým nerozhodne o zamietnutí žiadosti otca o dávku materské, príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny neobnoví výplatu rodičovského príspevku matke dieťaťa. Rodine tak môže vzniknúť výpadok príjmu (otcovi ešte nie je vyplácané materské, matke už nie je vyplácaný rodičovský príspevok).

Týka sa to však len tých prípadov, kedy sa rozhodovanie o materskom pre otca predlžuje pre komplikovanosť posudzovania resp. zdĺhavé zabezpečovanie dôkazov.

Sociálna poisťovňa preto upozorňuje, že ak Sociálna poisťovňa otcovi žiadosť o materské zamietne, resp. mu nárok na materské zanikne, matka môže opätovne požiadať úrad práce o priznanie rodičovského príspevku – a to odo dňa, od ktorého otcovi dieťaťa bola žiadosť zamietnutá, resp. od ktorého mu tento nárok zanikol. Aby z dôvodu dlhšieho konania v Sociálnej poisťovni nedošlo k zániku nároku na rodičovský príspevok (žiadateľ si môže uplatniť nárok na rodičovský príspevok spätne najviac za obdobie šiestich mesiacov), o priznanie rodičovského príspevku môže matka požiadať hneď ako bude otec informovaný o predĺžení lehoty na rozhodnutie o materskom.

Kým však nie je definitívne zamietnutá žiadosť otca o dávku materské, resp. rozhodnuté o zániku nároku, a matka požiada o doplatenie rodičovského príspevku, príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny preruší konanie o rodičovskom príspevku. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí nároku na materské, resp. o zániku tohto nároku, príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rodičovský príspevok matke dieťaťa doplatí.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

#Sociálna poisťovňa #dávky #rodičovský príspevok #materské #Úrad práce
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
15. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.366 €
8. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.350 €
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR