Ste nezamestnaný. Viete, že za určitých podmienok môžete pracovať?

29.04.2019 12:19
práca, zamestnanec, zamestnávateľ, peniaze,...
Ilustračné foto Autor:

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že poberateľ dávky v nezamestnanosti si síce svoju finančnú situáciu môže zlepšiť tým, že sa zamestná, musí však dodržať stanovené pravidlá: počas evidencie môže uchádzač o zamestnanie vykonávať zárobkovú činnosť len na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak jej trvanie nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku.

Nesmie ísť pri tom o zamestnávateľa, u ktorého pracoval pred zaradením do evidencie ani o zamestnávateľa, ktorý ho v posledných šiestich mesiacoch neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom. Limitom je tiež výška príjmu, ktorá nesmie presiahnuť mesačne sumu životného minima pre plnoletú fyzickú osobu (od 1.7.2018 teda sumu 205,07 eura).

Zárobkovú činnosť uchádzačov o zamestnanie sleduje úrad práce. Ak niektorý uvedené podmienky nedodrží, je vyradený z evidencie. Ak v tom čase poberal dávku v nezamestnanosti, dňom vyradenia z evidencie nárok na ňu stráca.

Príčiny vyradenia z evidencie Sociálna poisťovňa neskúma, nijakým spôsobom nemôže ani vyradenie z evidencie ovplyvniť. Skúma len splnenie podmienok na dávku v nezamestnanosti: potrebný počet dní poistenia v nezamestnanosti (730 dní pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie) a zotrvávanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny počas celého obdobia poberania dávky.

Ak uchádzača o zamestnanie úrad práce, sociálnych vecí a rodiny z nejakého dôvodu z evidencie vyradí, odo dňa vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie sa mu zastaví aj poskytovanie dávky v nezamestnanosti.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

#nezamestnanosť #Sociálna poisťovňa #dávka v nezamestnanosti #poistenec
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
15. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.366 €
8. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.350 €
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR