Pracovať možno, no treba sa starať o dieťa

21.04.2019 08:00
otec, dieťa, dcéra
Pri živnostníkoch zákon nestanovuje podmienku absencie príjmu, môže teda aj popri poberaní materského vykonávať činnosť, musí byť tiež zachovaná podmienka starostlivosti o dieťa. Autor:

Sociálna poisťovňa sa stretáva aj s prípadmi, keď otec namiesto toho, aby sa staral o dieťa, si chcel poberaním materskej len zvýšiť svoj príjem a naďalej pracuje.

Zákon neumožňuje, aby mal zamestnanec počas poberania materského príjem z toho nemocenského poistenia, z ktorého sa mu posudzoval nárok na materské. Na nárok na materské však nemá vplyv skutočnosť, ak poistenec počas obdobia nároku na materské dosiahne príjem z iného nemocenského poistenia, hoci aj u toho istého zamestnávateľa.

Ak počas nároku na materské uzatvorí otec so zamestnávateľom napr. dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, príjem z tejto činnosti neovplyvní jeho nárok na materské. Podľa Sociálnej poisťovne to musí byť napr. práca z domu (homeoffice), skrátený úväzok a podobne a zároveň musí zostať zachovaná podmienka prevzatia dieťaťa do starostlivosti aj popri výkone práce z inej činnosti. Otec tak musí naďalej poskytovať dieťaťu tú časť starostlivosti, ktorú do prevzatia zabezpečovala mat­ka.

Pri živnostníkoch zákon nestanovuje podmienku absencie príjmu, môže teda aj popri poberaní materského vykonávať činnosť, musí byť tiež zachovaná podmienka starostlivosti o dieťa. Ak žiadateľ o dávku neuspeje, ak si upraví podmienky, ktoré zákon vyžaduje, môže o materské požiadať znovu, do veku troch rokov dieťaťa.

Sociálna poisťovňa sa v poslednom období stretáva aj s prípadmi, ktoré sa javia ako účelové obchádzanie zákona – keď dochádza iba k formálnemu/si­mulovanému naplneniu zákonom definovanej podmienky, že v čase poberania materského nemôže mať otec príjem, ktorý by bol považovaný za vymeriavací základ z právneho vzťahu v rámci, ktorého si uplatnil nárok na materské. Teda otcovia si de facto čerpajú rodičovskú dovolenku z toho istého pracovného pomeru, z ktorého si uplatnili materské, ale zároveň kontinuálne uzatvárajú nový pracovný pomer u toho istého zamestnávateľa – neraz s rovnakou mzdou, výmerou pracovného času a obdobnou pracovnou náplňou. Obchádzanie zákona Sociálna poisťovňa zistila aj v prípade cestovania do zamestnania. Napríklad otec za prácou dochádzal z Prešova do Banskej Bystrice alebo mu pobočka Sociálnej poisťovne vydala formulár A1 potrebný pre prácu v zahraničí. Starostlivosť o dieťa tak fakticky nie je a ani nemôže byť naplnená. O dávku žiadal aj vojak, ktorý odchádzal na misiu do zahraničia.

Maximálne materské? Takmer 1 500 eur

Materské sa počíta najviac z dvojnásobku priemernej mzdy spred dvoch rokov. V roku 2019 je tak strop pre výpočet materského dvojnásobok priemerného platu z roku 2017.

Maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa počíta materské, preto v roku 2019 dosahuje 62,7288 eura.

V mesiaci, ktorý má 30 dní, tak maximálna výška materskej dávky dosahuje 1 411,40 eura.

V mesiaci, ktorý má 31 dní, maximálna výška materského predstavuje 1 458,50 eura.

Ako sa vypočíta materské

Z vymeriavacieho základu (hrubého príjmu) dosiahnutého v rozhodujúcom období sa vypočíta denný vymeriavací základ (podiel súčtu vymeriavacích základov a počtu dní rozhodujúceho obdobia).

Materské na jeden deň je 75 % denného vymeriavacieho základu, vypláca sa za všetky kalendárne dni.

Otec má nárok na výplatu materského 28 týždňov odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti, najviac však do troch rokov veku dieťaťa.

Ak nemocenské poistenie trvá nepretržite niekoľko rokov, rozhodujúce obdobie pre výpočet materského je predchádzajúci kalendárny rok. Pri zamestnancovi sa sleduje obdobie platenia poistného na nemocenské poistenie v aktuálnom zamestnaní. Ak trvá aspoň 90 dní, materské sa vypočíta z vymeriavacích základov (z hrubých príjmov) dosiahnutých v aktuálnom zamestnaní. Ak trvá menej ako 90 dní, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu pre výpočet materského je predchádzajúci kalendárny rok. V ňom musí obdobie platenia poistného u predchádzajúceho zamestnávateľa trvať tiež aspoň 90 dní, inak sa materské vypočíta spravidla z minimálneho vymeriavacieho základu.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#otec #materská #materská dávka
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
15. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.366 €
8. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.350 €
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR