Podpora ľudí na Slovensku? Desiatky príspevkov od štátu

, 26.03.2019 06:00
rodina, rodičia, deti
Od 1. apríla porastie dávka v hmotnej núdzi a príspevky k nej o päť percent. Autor:

Materské, rodičovské príspevky, starobné dôchodky, nemocenské a množstvo ďalších. Dávky, na ktoré má nárok každý občan, ktorý platí či v minulosti platil odvody. Mnohé sú však také, ktoré zo svojho rozpočtu vypláca štát. Niektoré vypláca Sociálna poisťovňa, iné úrady práce.

Dôchodky dostáva viac ako 1,3 milióna ľudí, pričom viac ako milión je starobných dôchodkov, nasledujú pozostalostné a invalidné dôchodky. „Po dôchodkových dávkach sú to potom nemocenské dávky a dávky v nezamestnanosti,“ konštatoval riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. „Ich poskytovanie je podmienené splnením podmienok zákona o sociálnom poistení, ku ktorým patrí predovšetkým existencia sociálneho poistenia, prípadne plynutie ochrannej lehoty a trvanie poistenia v dĺžke stanovenej zákonom. Dôležitá je, samozrejme, aj úhrada poistného včas a v správnej výške,“ vysvetlil. Po splnení všetkých podmienok, pričom každý druh dávok ich má iné, môže poistencovi vzniknúť nárok na dôchodkové, nemocenské dávky, dávky poistenia v nezamestnanosti, garančného a úrazového poistenia.

Ako upozornil, pracovať treba vždy na základe písomnej pracovnej zmluvy alebo dohody a tiež je vhodné si overiť, či zamestnávateľ zamestnanca zaregistroval do Sociálnej poisťovne a či zaňho odvádza poistné, respektíve z akých vymeriavacích základov. Ak vás totiž zamestnávateľ zamestnáva „načierno“, znamená to, že nie ste poistení ani nemocensky, ani dôchodkovo, ani v nezamestnanosti. Obdobie, keď takýto človek nie je sociálne poistený, sa neposudzuje ako doba poistenia na účely nároku na dávku zo systému sociálneho poistenia. To znamená, že takémuto človeku nevznikne nárok na nemocenskú dávku, napr. z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, nebude mať ani nárok na materské či ošetrovné. Taktiež sa mu obdobie, keď pracuje „načierno“, nezapočíta na účely nároku na dávku v nezamestnanosti alebo v budúcnosti na účely nároku na dôchodok. Tomu, kto nie je riadne zamestnaný, nevzniká ani nárok na úrazové dávky v prípade, ak by sa mu stal pracovný úraz, ani na dávky z garančného poistenia, ak by mu zamestnávateľ nevyplácal mzdu. Podobne sa neoplatí ani čiastočná práca „načierno“ – ak síce občan podpíše pracovnú zmluvu alebo dohodu zo zamestnávateľom, ale súhlasí, že „na papieri“ bude mať uvedenú nižšiu mzdu a „na ruku“ bude popri tom dostávať ďalšie peniaze.

Od januára už môžu otec a matka poberať materské súčasne, každý však na iné dieťa. Matka, ktorá poberá materské na mladšie dieťa, sa tak môže dohodnúť s otcom, že prevezme do starostlivosti staršieho súrodenca a zostane s ním na rodičovskej dovolenke.

Od 1. apríla porastie dávka v hmotnej núdzi a príspevky k nej o päť percent. Novela zákona sa dá zhrnúť do troch najdôležitejších oblastí. Prvou prioritou je zvýšenie dávok a príspevkov v hmotnej núdzi. Naposledy sa totiž upravovali v roku 2009. Úplnou novinkou je ich valorizácia. „Zavádzame to, čo Slovensko za celú dobu existencie nemalo. Je to spravodlivé, lebo aj dávka v hmotnej núdzi musí reagovať na vývoj spoločnosti, hlavne ten sociálno-ekonomický,“ konštatoval minister práce Ján Richter. Druhou prioritou je motivovať k získaniu riadne platenej práce. Dôležitou zmenou je napríklad poskytovanie aktivačného príspevku v dvoch úrovniach. Člen domácnosti, ktorému sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a pracuje aspoň za minimálnu mzdu, získa nárok na aktivačný príspevok vo vyššej sume, a to viac ako 132 eur mesačne. „Od začiatku môjho fungovania v rezorte som si dal jednu z priorít – urobiť všetko preto, aby ľudia, ktorí majú záujem pracovať, prácu našli. Dať ľuďom prácu, samozrejme, ak o ňu záujem majú, je totiž stále najlepšia sociálna politika. Robím všetko preto, aby sa prehlboval rozdiel medzi sociálnymi dávkami a minimálnou mzdou, aby bolo motivačné na Slovensku pracovať,“ dodal minister. Ďalším posilnením motivácie nájsť si zamestnanie a pracovať je aj predĺženie obdobia poskytovania osobitného príspevku na 18 mesiacov, pričom vo vyššej sume sa bude poskytovať 12 mesiacov a v nižšej sume ďalších 6 mesiacov. Treťou prioritou je, že sa upravujú právne vzťahy pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi. Ide okrem iného o ústretové kroky smerom k rodinám so študujúcimi deťmi na Slovensku či v zahraničí, ale aj k rodinám, ktoré žijú v spoločných domácnostiach s dospelými pracujúcimi deťmi do 25 rokov.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dávky #dôchodky
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
2. 9. 2019zdraženie1.216 €zdraženie1.334 €
26. 8. 20191.203 €1.321 €
19. 8. 2019zlacnenie1.203 €zlacnenie1.321 €
12. 8. 2019zlacnenie1.204 €zlacnenie1.326 €
5. 8. 2019zlacnenie1.206 €zlacnenie1.341 €
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR