Živnostníci sú povinní oznámiť prerušenie živnosti

11.03.2019 15:52
zamestnanci, zamestnanec, živnostník
Ilustračné foto. Autor:

Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), aby nezabúdali na svoju povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni prerušenie povinného poistenia v prípade, ak si pozastavia svoju živnosť na živnostenskom úrade, alebo pozastavia výkon svojej činnosti.

Túto skutočnosť sú povinní oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta svojho trvalého pobytu do 30-tich dní, a to prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzickej osoby. V tridsaťdňovej lehote je SZČO týmto spôsobom povinná oznámiť aj prerušenie poistenia z dôvodu výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody.

Rovnako sú živnostníci a ostatné povinne poistené SZČO povinné oznámiť pobočke prerušenie povinného poistenia v prípade, ak im dočasná pracovná neschopnosť trvá viac ako 52 týždňov – na túto oznamovaciu povinnosť majú lehotu 8 dní po uplynutí ročnej PN-ky. K prerušeniu poistenia dochádza aj v čase, kedy potreba ošetrovania člena rodiny trvá dlhšie ako 10 kalendárnych dní a tiež v období nároku na rodičovský príspevok a trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, ak podľa svojho vyhlásenia už nevykonávajú činnosť SZČO (tiež do 8 dní).

Sociálna poisťovňa naopak sama oznamuje SZČO vznik a zánik povinného sociálneho poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného, dátum splatnosti poistného a údaje týkajúce sa jeho úhrady. Sociálna poisťovňa tak robí každý rok do 20 dní odo dňa vzniku alebo zániku povinného poistenia, teda po spracovaní daňových priznaní za predchádzajúci kalendárny rok.

V roku 2018 oznámilo prerušenie povinného poistenia z rôznych dôvodov 12 350 SZČO.

Zároveň Sociálna poisťovňa k 28. februáru 2019 evidovala 212 199 povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

#Sociálna poisťovňa #živnosť #SZČO #podnikatelia #živnostníci
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
15. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.366 €
8. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.350 €
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR