Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať percento zo zaplatenej dane

, 14.03.2019 08:00
žena, kalendár
Fyzické osoby poukazujú v roku 2019 2 % z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3 % z dane. Autor:

Mali by ste vedieť, že...

15. 1. 2019

  • Komora notárov SR zverejnila definitívny Zoznam prijímateľov 2 % na rok 2019

15. 2. 2019

  • posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31. 3. 2019

  • posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane (3 % v prípade dobrovoľníkov). Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2 % poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31. 3. 2019

  • posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane – Pozor! ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, tak v roku 2019 môže poukázať iba 1,0 % z dane. Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2 % poukazuje v tomto predĺženom termíne! Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2 % v termíne na podanie daňového priznania.

1. 5. 2019

  • posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).

Ďalšie informácie nájdete na Dve percentá

Mali by ste vedieť, že…

  • Fyzické osoby poukazujú v roku 2019 2 % z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3 % z dane!
  • Tlačivá sa podávajú na daňový úrad (adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/…-prislusnost)
  • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
  • IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dane #príspevok #2% dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
15. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.366 €
8. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.350 €
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR