Materské budú môcť poberať súčasne matka aj otec

, 20.11.2018 06:00
deti, bábätká, materská dovolenka, materské
Ilustračné foto. Autor:

Od januára nastanú v dávke materské zmeny. Dávku bude môcť súbežne na deti do troch rokov poberať matka aj otec a vyššia bude aj jej maximálna suma.

„Novelou zákona sa odstránia problémy, ktoré vznikali v súvislosti s nárokom otca na materské, ak po dohode s matkou prevzal do starostlivosti dieťa a matka sa súčasne stará o ich ďalšie dieťa. Účelom tohto ustanovenia je priznať súbežný nárok na materské obom rodičom,“ približuje novinku Daniela Rodinová z rezortu práce. Vďaka zmene sa tak na budúci rok zvýši počet otcov poberajúcich materské o 600 osôb. „V ďalších rokoch predpokladáme zvyšovanie počtu ľudí so súbežným poberaním dávky materské o 40 %. Aj toto je jeden z nástrojov, ako podporovať rodičovstvo,“ konštatovala Rodinová.

Na materské má nárok ten, kto bol v predchádzajúcom období povinne alebo dobrovoľne nemocensky poistený. „Teda buď platil ako živnostník, alebo ako dobrovoľne poistený poistné na nemocenské poistenie sám, alebo tak za neho robil zamestnávateľ,“ vysvetľuje riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. „Nárok na materské môže vzniknúť matke dieťaťa alebo aj inému poistencovi, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a ktorý sa o toto dieťa stará, napríklad to môže byť otec či iná osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu, napr. súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti,“ priblížil.

„Aby matke vznikol nárok na túto dávku, musí byť nemocensky poistená v čase vzniku nároku na materské (alebo sa na ňu musí vzťahovať v tom čase ochranná lehota) a nemocenské poistenie jej musí trvať najmenej 270 dní pred pôrodom (do obdobia 270 dní možno započítať akékoľvek ukončené nemocenské poistenie), dobrovoľne alebo povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba musí mať okrem toho poistné zaplatené včas a v riadnej výške,“ konštatoval Višváder.

Výška materského je rovnako u matky aj u otca 75 % z hrubého príjmu dosiahnutého v rozhodujúcom období. „Rozhodujúce obdobie je rok predchádzajúci vzniku nároku na materské, ak ide o niekoľkoročný nepretržitý pracovný pomer u toho istého zamestnávateľa,“ informoval Višváder.

Na materské má nárok ten, kto bol v...
Na materské má nárok ten, kto bol v predchádzajúcom období povinne alebo dobrovoľne nemocensky poistený. Autor: SHUTTERSTOCK

Minimálne materské stanovené nie je, výšku dávky odzrkadľuje skutočný hrubý príjem zamestnanca. Naopak, maximálny vymeriavací základ, z ktorého sa vypočíta, stanovený je, tento rok je vo výške 1 824 eur a od 1. 1. 2019 bude vo výške 1 908 eur. To znamená, že maximálne materské je tento rok vo výške 1 394,30 eura mesačne pri 31-dňovom mesiaci, od januára to bude 1 458,50 eura.

Obdobie poberania materského je u rodičov dieťaťa odlišné. Matke sa materské vypláca spravidla šesť týždňov pred pôrodom a 28 týždňov po pôrode, spolu teda 34 týždňov pri jednom dieťati. Pri dvojčatách, trojčatách je to spolu 43 týždňov. Osamelá matka má nárok na materské 37 týždňov, otec 28 týždňov, najdlhšie do tretieho roku veku dieťaťa.

Pozor však na chyby pri vybavovaní materskej dávky. Mamičky a oteckovia, ktorí nastupujú na materskú dovolenku (oteckovia na rodičovskú dovolenku) často nevedia, že žiadosť musia predložiť svojmu zamestnávateľovi na potvrdenie a následne potvrdenú zaslať do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa. „Žiadosť o materské často zabudnú podpísať alebo uviesť číslo účtu, kam chcú dávku zasielať. Niektoré mamičky si myslia, že na materské majú nárok do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa – nerozlišujú pojem materská a rodičovská dovolenka a s tým súvisiace pojmy materské a rodičovský príspevok,“ vymenúva Višváder.

Sociálna poisťovňa dávku „materské“ začne vyplácať mamičkám spravidla šesť týždňov pred predpokladaným dňom pôrodu a vypláca ju spravidla do konca 34. týždňa (dlhšie len ak žena porodila viac detí, resp. je osamelá). „Rodičovský príspevok“ začne vyplácať príslušný úrad práce až po skončení vyplácania materského, a to iba v prípade, ak mamička oň požiada. K žiadosti o rodičovský príspevok je potrebné doložiť potvrdenie o dĺžke vyplácania materského.

Priemerná výška dávky materské v triedení podľa pohlavia v eurách
rok muži ženy spolu
2013 435,84 440,72 440,69
2014 445,45 421,02 422,66
2015 482,00 426,85 429,82
2016 572,30 471,57 477,79
2017 731,53 548,99 567,06
k 30. 9. 2018 835,89 607,03 644,53
Počet poberateľov dávky materské v triedení podľa pohlavia
rok muži ženy spolu
2013 305 55 910 56 215
2014 717 53 866 54 583
2015 1 731 55 640 57 371
2016 3 076 58 845 61 921
2017 6 553 62 009 68 562
k 30. 9. 2018 10 215 53 913 64 128
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Od čoho závisí výška materskej dávky

Materské je 75 % z denného vymeriavacieho základu. Denný vymeriavací základ sa vypočíta ako podiel súčtu mesačných vymeriavacích základov (hrubých príjmov) v rozhodujúcom období a počtu (kalendárnych dní) rozhodujúceho obdobia.

Príklad č. 1:

Zamestnankyňa si uplatní nárok na materské v roku 2019 z pracovného pomeru, ktorý jej trvá od 1. 12. 2017. Rozhodujúcim obdobím pre výpočet materského bude kalendárny rok 2018. Materské sa vypočíta z vymeriavacích základov, z ktorých platil zamestnávateľ za zamestnankyňu poistné na nemocenské poistenie v roku 2018. Mesačný hrubý príjem je 1 900 eur. Súčet hrubých príjmov v roku 2018 (1 900 × 12) = 22 800 : 365 = 62,4659 eura (denný vymeriavací základ). Denná výška materskej dávky je 46,8495 eura (62,4659 × 75 %). Zamestnankyňa bude mať vyplatenú materskú dávku 1 405,50 eura (30-dňový kalendárny mesiac) a 1 452,40 eura (31-dňový kalendárny mesiac).

Príklad č. 2:

Zamestnankyňa si uplatní nárok na materské v roku 2019 z ukončeného pracovného pomeru, ktorý trval od roku 2015 do 30. 9. 2018. Keďže pracovný pomer bol ukončený v čase tehotenstva, bude sa na ňu vzťahovať osemmesačná ochranná lehota. V tomto prípade sa rozhodujúce obdobie pre výpočet materského určí ku dňu skončenia pracovného pomeru (k 30. 9. 2018). Materské sa vypočíta z (vymeriavacích základov) hrubých príjmov dosiahnutých v roku 2017. Mesačný hrubý príjem v roku 2017 je 1 200 eur. Súčet vymeriavacích základov (hrubých príjmov) v roku 2017 (1 200 × 12) = 14 400 : 365 = 39,4522 eura (denný vymeriavací základ). Denná výška materskej dávky je 29,5892 eura (39,4522 × 75 %). Materská dávka bude vyplatená v sume 887,70 eura (30-dňový kalendárny mesiac) a 917,30 eura (31-dňový kalendárny mesiac).

Príklady sú len informatívne.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Sociálna poisťovňa #materské
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
15. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.366 €
8. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.350 €
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR