Kto si neporadí s účtovníctvom, môže mať evidenciu

09.11.2018 06:00
žena, kalkulačka, účtovníctvo
Daňovú evidenciu môžu od roku 2014 využiť všetci živnostníci. Autor:

Mnohí živnostníci sa obávajú prejsť z paušálnych na skutočné výdavky, pretože to pre nich znamená zvýšenú administratívu. Málokto si takisto poradí s vedením účtovníctva. Zákon však umožňuje podnikateľom, aby namiesto jednoduchého účtovníctva využili daňovú evidenciu.

Daňovú evidenciu môžu od roku 2014 využiť všetci živnostníci. Dovtedy bola určená len pre tých, ktorých obrat neprekročil 170-tisíc eur a nemali žiadnych zamestnancov. V súčasnosti tieto obmedzenia už neplatia.

Podnikateľom, ktorí sa rozhodnú pre daňovú evidenciu, zákon prikazuje viesť evidenciu o príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede vrátane prijatých a vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, ďalej musia viesť evidenciu o hmotnom a nehmotnom majetku využívanom na podnikanie a evidenciu o zásobách, pohľadávkach a záväzkoch.

Zákon o dani z príjmov pritom nešpecifikuje, ako má evidencia vyzerať. Určuje len obsah a náležitosti jednotlivých evidencií. Preto je len na živnostníkovi, akú formu zvolí.

Bez ohľadu na to, či živnostník vedie účtovníctvo, alebo daňovú evidenciu, výška jeho dane by mala byť rovnaká. Do nákladov si totiž v oboch prípadoch možno dávať rovnaké výdavky.

Akú evidenciu treba viesť?

Evidencia o príjmoch v časovom slede

  • musí byť v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
  • súčasťou príjmov uvádzaných v daňovej evidencii sú všetky peňažné aj nepeňažné príjmy, pričom základ dane z týchto druhov príjmov ovplyvnia len zdaniteľné príjmy (príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené ani podľa zákona o dani z príjmov a ani podľa medzinárodnej zmluvy)

Evidencia o daňových výdavkoch v časovom slede

  • musí byť vedená v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
  • v prípade uplatnenia výdavkov sa v daňovej evidencii uplatňujú len daňové výdavky spĺňajúce podmienky daňovej uznateľnosti vymedzené v ustanovení § 2 písm. i) a § 19 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Výdavky, ktoré sú upravené ustanovením § 21 zákona o dani z príjmov, nie sú daňovými výdavkami a v daňovej evidencii sa neuvádzajú

Evidencia hmotnom a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku

  • daňovník v daňovej evidencii uvádza len hmotný a nehmotný majetok, ktorý využíva na podnikanie, inú samostatnú zárobkovú činnosť, na prenájom alebo v súvislosti s dosahovaním príjmov z použitia diela a umeleckého výkonu. V prípade, ak sa daňovník rozhodne tento majetok uviesť v daňovej evidencii, potom sa stáva jeho obchodným majetkom a môže si uplatňovať všetky výdavky súvisiace s využívaním tohto majetku ako napr. odpisy, výdavky na opravu a udržiavanie, na poistenie a pod.

Evidencia o zásobách a pohľadávkach

  • uvádza sa sem materiál, vlastná výroba, zvieratá a tovar. V evidencii o pohľadávkach zase podnikateľ zapisuje pohľadávky, ktoré má on voči ostatným subjektom. Ide predovšetkým o predaj, za ktorý dostane zaplatené neskôr. To znamená, že niekomu dodá tovar alebo službu a vystaví faktúru, ktorá má určitú lehotu splatnosti. Po zaplatení tejto faktúry pohľadávka zaniká

Evidencia o záväzkoch

  • podnikateľ sem uvádza výšku svojich záväzkov, teda koľko on dlhuje iným firmám či inštitúciám a kedy má dané záväzky zaplatiť

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#účtovníctvo #živnostníci #daňová evidencia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
15. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.366 €
8. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.350 €
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR