Akú sumu invalidného dôchodku dostanete?

20.09.2018 06:00
muž, choroba
Ilustračné foto. Autor:

Invalidita je podmienená nepriaznivým zdravotným stavom a získanie invalidného dôchodku ovplyvňuje množstvo faktorov. Akú sumu teda v konečnom dôsledku môžete dostať?

Na určenie sumy invalidného dôchodku sa k obdobiu dôchodkového poistenia, ktoré poistenec získal ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, pripočíta tzv. pripočítané obdobie, teda obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dňa dovŕšenia dôchodkového veku

  • Ak ide o človeka, ktorého schopnosť pracovať poklesla o viac ako 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí ako

POMB x ODP x ADH

  • schopnosť pracovať poklesla o viac ako 40 %, ale najviac 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí ako

(POMB x ODP x ADH) x percentuálna miera poklesu

  • Invalidita vznikla v dôsledku stavu, ktorý si privodil poistenec sám požitím alkoholu alebo iných návykových látok, suma invalidného dôchodku sa určí ako

(POMB x ODP x ADH) / 2

alebo (POMB x ODP x ADH) x percentuálna miera poklesu / 2

POMB = priemerný osobný mzdový bod, ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok a pripočítaného obdobia, ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku

Suma invalidného dôchodku poistenca vo veku do 20 rokov, ktorý nezískal žiadne obdobie povinného dôchodkového poistenia, ale

  • bol len dobrovoľne dôchodkovo poistený v rozsahu menej ako rok,
  • získal obdobie dôchodkového poistenia len dodatočným zaplatením poistného na dôchodkové poistenie za obdobie kratšie ako jeden rok, alebo
  • bol dobrovoľne dôchodkovo poistený a získal obdobie dôchodkového poistenia po dodatočnom zaplatení poistného na dôchodkové poistenie v celkovom rozsahu kratšom ako jeden rok, sa určí tak, že namiesto POMB sa použije osobný mzdový bod v hodnote 0,67.
  • Ak ide o vyššie uvedeného poistenca vo veku do 20 rokov, ktorého schopnosť pracovať poklesla o viac ako 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí ako

0,67 x ODP x ADH

schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 40 %, ale najviac 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí ako

(0,67 x ODP x ADH) x miera poklesu %

Príklad 1

Poistenca uznal posudkový lekár Sociálnej poisťovne za invalidného s poklesom schopnosti pracovať o viac ako 70 %. Ku dňu vzniku invalidity získa 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 odpra­covaného roka. Hodnota jeho POMB po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota je 11,9379 eura.

Suma invalidného dôchodku:

0,9616 × 41,3­261 × 11,9379 = 474,40 eura. Táto suma sa následne zvýši o pevnú sumu valorizácie platnú v roku 2018 – 7,20 eura. Suma invalidného dôchodku by tak mala byť 481,60 eura mesačne.

Príklad č. 2

Poistenca uznal posudkový lekár Sociálnej poisťovne za invalidného s poklesom schopnosti pracovať o 50 %. Ku dňu vzniku invalidity získa 14¤026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 1¤058 dní, spolu to je 15¤084 dní, to znamená 41,3261 odpra­covaného roka. Hodnota jeho POMB po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota je 11,9379 eura.

Suma invalidného dôchodku:

0,9616 × 41,3­261 × 11,9379 × 50 % = 237,20 eura. Táto suma sa následne zvýši o pevnú sumu valorizácie platnú v roku 2018 – 4,10 eura. Suma invalidného dôchodku by tak mala byť 241,30 eura mesačne.

Príklady sú len informatívne

Oznámte zmenu korešpondenčnej adresy

V prípade, že invalidný dôchodca zmení adresu, na ktorej si preberá písomnosti, novú adresu by mal čo najskôr oznámiť Sociálnej poisťovni. V opačnom prípade mu môže zastaviť výplatu invalidného dôchodku. Môže sa to stať preto, že invalidný dôchodca si nepreberie zásielku a ignoruje tak výzvu na kontrolnú lekársku prehliadku.

Invalidita je podmienená nepriaznivým zdravotným stavom. Ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, posudkový lekár nariadi kontrolnú lekársku prehliadku. Termín kontrolnej lekárskej prehliadky oznámi poberateľovi dôchodku na pojednávaní. Pred blížiacim sa termínom pojednávania potom posudkový lekár zašle poberateľovi dôchodku aj predvolanie na kontrolnú lekársku prehliadku. Ak poberateľ invalidného dôchodku bezdôvodne opakovane nepríde v určený deň a hodinu na pojednávanie o posúdení invalidity, pobočka Sociálnej poisťovne to zdokumentuje a predloží ústrediu Sociálnej poisťovne na rozhodnutie o zastavení výplaty invalidného dôchodku.

Výplatu invalidného dôchodku je možné uvoľniť až po absolvovaní kontrolnej lekárskej prehliadky.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Sociálna poisťovňa #invalidný dôchodok #invalidita #dôchodkové poistenie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
4. 3. 2019zdraženie1.252 €zdraženie1.294 €
25. 2. 2019zdraženie1.251 €zdraženie1.292 €
18. 2. 2019zdraženie1.233 €zdraženie1.269 €
11. 2. 2019zlacnenie1.213 €zdraženie1.249 €
4. 2. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.237 €
28. 1. 2019zdraženie1.204 €zlacnenie1.236 €
14. 1. 2019zdraženie1.195 €zdraženie1.250 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk