Menej dokladov na úradoch. Sociálna poisťovňa prestala pýtať viaceré dokumenty

13.09.2018 06:00
socialna poistovna, dochodok, prvy pilier,...
Ilustračná snímka. Autor: ,

Rodný list, výpis z katastra, či potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku. Ľudia veľakrát musia doložiť úradom dokument, ktorý vydal iný úrad.

Táto prax by sa mala teraz zmeniť. Od 1. septembra je účinný zákon proti byrokracii, ktorý by mal zabrániť tomu, aby ľudia robili poštárov medzi jednotlivými úradmi. Sociálna poisťovňa tak po novom napríklad nevyžaduje od matiek po pôrode, aby jej predložili rodný list dieťaťa.

"Takýto doklad je potrebný len v prípade, ak dieťa nie je zapísané v matrike na území Slovenskej republiky. V prípade rodných listov vydaných na území iného členského štátu EÚ, štátu EHP a Švajčiarskej konfederácie postačuje predloženie neoverenej kópie rodného listu dieťaťa, bez zabezpečenia prekladu do slovenského jazyka,” informovala Sociálna poisťovňa.

Poistenci nemusia Sociálnej poisťovni predkladať ani potvrdenie o nároku na rodičovský príspevok na účely preukázania splnenia podmienok nároku na materské – ak poistenec sám predmetné potvrdenie nepredloží, Sociálna poisťovňa si tieto informácie bude zabezpečovať cez Ústredný portál verejnej správy priamo z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci vlastnej činnosti.

Sociálna poisťovňa takisto nevyžaduje údaje o úmrtí poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania – tie si overí z Registra fyzických osôb vedeného Ministerstvom vnútra SR,

Predložiť netreba ani fotokópiu výpisu z obchodného registra, zo živnostenského registra, resp. iný doklad o zriadení zamestnávateľa v konaní o dávke garančného poistenia, keďže ide o skutočnosť známu Sociálnej poisťovni z úradnej činnosti.

Občan nemusí priniesť ani list vlastníctva k nehnuteľnosti pri určovaní zachovania centra záujmov, ktoré je súčasťou konania o dávke v nezamestnanosti – Sociálnej poisťovni postačí len informácia o katastrálnom území, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza, na základe ktorej si Sociálna poisťovňa zaobstará prostredníctvom informačného systému katastra nehnuteľností údaje o vlastníctve k nehnuteľnosti.

#Sociálna poisťovňa #doklady #úrad
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
2. 9. 2019zdraženie1.216 €zdraženie1.334 €
26. 8. 20191.203 €1.321 €
19. 8. 2019zlacnenie1.203 €zlacnenie1.321 €
12. 8. 2019zlacnenie1.204 €zlacnenie1.326 €
5. 8. 2019zlacnenie1.206 €zlacnenie1.341 €
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR