Invalidný dôchodok a počet odpracovaných rokov

05.09.2018 12:00
invalid, vozíčkar
Ilustračné foto. Autor:

Chcem požiadať o invalidný dôchodok. Chýba mi potrebný počet rokov dôchodkového poistenia. Je možné si to nejako spätne doplatiť? Za aké obdobia?

V prípade, že poistenec nespĺňa podmienku potrebnej doby poistenia na preukázanie nároku na invalidný dôchodok, má možnosť si dodatočne zaplatiť dôchodkové poistenie.

Ide o obdobie, počas ktorého mal po 31. decembri 2004 prerušené dôchodkové poistenie (napr. z dôvodu rodičovskej dovolenky), bol po 31. decembri 2003 zaradený do evidencie nezamestnaných občanov alebo sa po 31. decembri 2003 sústavne pripravoval na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku. To znamená, že ak sa poistenec rozhodnete zaplatiť dodatočne poistné na dôchodkové poistenie za takéto obdobie, započíta sa mu na dôchodkové účely.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa možnosti doplatenia poistného, ako aj súm poistného, poskytujú zamestnanci oddelenia výberu poistného pobočky Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu poistenca.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
15. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.366 €
8. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.350 €
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR