Práceneschopnosť sa ráta ako doba poistenia, najviac však 52 týždňov

04.09.2018 06:00
chrípka, choroba,
Ilustračné foto. Autor:

Bola som rok práceneschopná, teraz som ukončila péenku, ale, žiaľ, prišla som o zamestnanie. Mám nárok na dávku v nezamestnanosti? Mám odpracovaných 13 rokov nepretržite.

Pre priznanie dávky v nezamestnanosti je potrebné splniť nasledujúce podmienky: zaradiť sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a preukázať celkovú dobu poistenia v nezamestnanosti – v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie najmenej dva roky, teda 730 dní.

Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa započítava obdobie povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca, vrátane obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti – najviac však 52 týždňov, a to za predpokladu, že v tomto období pracovný pomer trval a toto obdobie spadá do posudzovaného obdobia (štyri roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie).

Pokiaľ ste získali potrebnú dobu poistenia v nezamestnanosti (vrátane dočasnej pracovnej neschopnosti) a po skončení pracovného pomeru Vás úrad práce zaeviduje ako uchádzačku o zamestnanie, nárok na dávku v nezamestnanosti Vám môže vzniknúť. Posúdiť nárok na dávku v nezamestnanosti bude možné až po podaní žiadosti o dávku a na základe údajov evidovaných v informačnom systéme Sociálnej poisťovne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

#práca #nezamestnanosť #Sociálna poisťovňa #péenka #odpracované roky
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
15. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.366 €
8. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.350 €
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR