Ako dlho môže byť človek na péenke?

16.08.2018 15:19
chrípka, choroba,
Ilustračné foto Autor:

Nárok na finančnú podporu v čase péenky má poistenec najviac 52 týždňov. Ide o takzvané podporné obdobie, po uplynutí ktorého stráca nárok na dávku nemocenské.

Do tohto obdobia sa počíta aj poberanie náhrady príjmu, ktorú počas prvých dní práceneschopnosti vypláca zamestnávateľ.

Sociálnej poisťovni zo zákona nevyplýva povinnosť upovedomiť poistenca o uplynutí podporného obdobia, ale pobočky mu spravidla túto skutočnosť oznamujú krátko pred jeho uplynutím. Samotná dočasná pracovná neschopnosť môže trvať aj dlhšie ako 52 týždňov, nemocenské však bude Sociálna poisťovňa vyplácať len do uplynutia 52. týždňa.

Ak od poslednej práceneschopnosti neuplynulo ešte 26 týždňov trvania nemocenského poistenia, do podporného obdobia sa započítavajú aj predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti v poslednom roku pred jej vznikom.

Péenky patria medzi najčastejšie zneužívané dávky a Sociálna poisťovňa ich pravidelne kontroluje. V prvom polroku 2018 skontrolovala dodržiavanie liečebného režimu 47 083 prácenes­chopných poistencov. Ide o kontrolu samotných poistencov, či dodržiavajú liečebný režim predpísaný ošetrujúcim lekárom. Podozrenie na nerešpektovanie liečebného režimu zistila u 11 841 z nich a z tohto počtu ošetrujúci lekári ukončili pracovnú neschopnosť 2 721 občanom.

Ďalšou kategóriou boli prípady, keď bolo zistené porušenie liečebného režimu, napr. poistenec sa nezdržiaval na určenej adrese alebo vykonával činnosť, na ktorú bol uznaný dočasne práceneschopným. Z tohto dôvodu Sociálna poisťovňa v prvom polroku 2018 zastavila nemocenské 448 poistencom v celkovej sume 35 648,05 eura.

Za porušenie iných povinností (napr. práceneschopný neprišiel na kontrolu k ošetrujúcemu lekárovi, neoznámil Sociálnej poisťovni ukončenie péenky do troch dní) uložila 56 pokút.

#Sociálna poisťovňa #nemocenské #péenka #náhrada príjmu #pracovná neschopnosť
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
15. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.366 €
8. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.350 €
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR