Ako si môžu živnostníci uplatniť nárok na nemocenské?

15.06.2018 10:23
chrípka, choroba,
Ilustračné foto. Autor:

Živnostníci, ktorí si platia povinné odvody na sociálne poistenie, majú v prípade práceneschopnosti nárok na nemocenskú dávku. Nárok na nemocenské pritom preukazujú v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu.

„Práceneschopnosť preukazujú prostredníctvom vyplneného a podpísaného II. dielu tlačiva Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, ktoré im vystavil ich ošetrujúci lekár,“ informovala Sociálna poisťovňa. V tlačive je potrebné aj vyznačiť, akým spôsobom chcú zaslať nemocenská dávku a vypísať číslo účtu.

Okrem toho, že živnostníci počas práceneschopnosti dostanú nemocenskú dávku, ušetria aj na odvodoch. „Ak sú živnostníci uznaní za dočasne práceneschopných, neplatia poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie, a to odo dňa uznania dočasnej práceneschopnosti až do jej ukončenia,“ tvrdí Sociálna poisťovňa vo svojej správe. Napriek tomu, že živnostníci v tomto období nemusia platiť odvody, sociálne poistenie im naďalej trvá.

Nemocenskú dávku je možné poberať najviac 52 týždňov. Ak práceneschopnosť trvá dlhšie, sociálne poistenie sa preruší. „Prerušenie poistenia je potom samostatne zárobkovo činná osoba povinná nahlásiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska prostredníctvom Registračného listu FO – a to v lehote do ôsmich kalendárnych dní od prerušenia. Po ukončení PN je potrebné rovnakým spôsobom (prostredníctvom registračného listu) oznámiť Sociálnej poisťovni aj ukončenie prerušenia,“ informuje Sociálna poisťovňa.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#nemocenská #odvody #SZČO
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
4. 2. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.237 €
28. 1. 2019zdraženie1.204 €zlacnenie1.236 €
14. 1. 2019zdraženie1.195 €zdraženie1.250 €
7. 1. 2019zlacnenie1.173 €zlacnenie1.228 €
31. 12. 2018zlacnenie1.176 €zlacnenie1.233 €
24. 12. 2018zdraženie1.202 €1.258 €
17. 12. 2018zlacnenie1.195 €zdraženie1.258 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk