Invalidný dôchodok? Keď sa zhorší zdravotný stav

11.05.2018 11:34
invalid, zdravotne postihnutý, vozíček
Ilustračné foto. Autor:

V živote človeka môžu nastať situácie, keď sa mu zhorší zdravotný stav a je dlhodobo práceneschopný. Ak by mala práceneschopnosť trvať dlhšie ako jeden rok, môže, na odporúčanie ošetrujúceho lekára, požiadať o invalidný dôchodok. Ak oň nepožiada, zastaví sa mu výplata nemocenskej dávky, pretože tá sa vypláca maximálne 52 týždňov.

Človek sa stáva invalidným, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou. Najčastejším dôvodom odchodu ľudí do invalidného dôchodku sú choroby pohybového ústrojenstva, kardiovaskulárne a onkologické ochorenia. Invalidný dôchodok aktuálne poberá takmer 235-tisíc ľudí.

„Vyššia chorobnosť, životný štýl, sociálna situácia, to sú faktory, ktoré ovplyvňujú invalidizáciu Slovákov," konštatoval riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Ako ďalej uviedol, konanie o nároku na túto dávku sa začína tým, že si poistenec podá písomnú žiadosť v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu na predpísanom tlačive.

„Podkladom na posúdenie invalidity sú odborné lekárske nálezy ošetrujúcich lekárov a špecialistov rôznych medicínskych odborov podľa druhu zdravotného postihnutia,“ informovala doktorka Veronika Majtánová, riaditeľka odboru lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne. Zákon o sociálnom poistení stanovuje presné kritériá posudzovania zdravotného stavu podľa druhu a závažnosti postihnutia jednotlivých orgánov a systémov. Posudkový lekár určuje mieru poklesu schopnosti pracovať podľa štádia a rozsahu zdravotného postihnutia, neurčuje percento danej choroby, ale pokles schopnosti pracovať pri najzávažnejšom invalidizujúcom ochorení.

Môže však nastať aj situácia, že žiadateľ o invalidný dôchodok má niekoľko diagnóz, ale dávka mu priznaná nie je. Takáto situácia môže vzniknúť, ak poistenec nedosahuje pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % ani pri jednom z viacerých zdravotných postihnutí, nakoľko jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti pracovať sa nesčítavajú. Miera poklesu schopnosti pracovať v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Mieru poklesu schopnosti pracovať možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti pracovať. To znamená, že môže vzniknúť situácia, že každé zdravotné postihnutie hodnotené osobitne dosiahne maximálnu možnú mieru poklesu schopnosti pracovať 30 %. Pri zvýšení tejto hodnoty o možných 10 % je celková miera poklesu schopnosti pracovať „len” 40 %, čiže ide o percento, na základe ktorého nie je možné priznať invaliditu.

Nárok na invalidný dôchodok má poistenec, ktorý je invalidný, získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia (v závislosti od jeho veku) a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Za určitých podmienok môže vzniknúť nárok na tzv. invalidný dôchodok z mladosti aj osobe, ktorá sa stala invalidnou v období, v ktorom bola nezaopatreným dieťaťom. Nárok na tento dôchodok vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia veku 18 rokov.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#invalidný dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
24. 12. 2018zdraženie1.202 €1.258 €
17. 12. 2018zlacnenie1.195 €zdraženie1.258 €
10. 12. 2018zlacnenie1.220 €zlacnenie1.257 €
3. 12. 2018zlacnenie1.222 €zlacnenie1.260 €
26. 11. 2018zlacnenie1.227 €zlacnenie1.267 €
19. 11. 2018zlacnenie1.269 €zlacnenie1.308 €
12. 11. 2018zlacnenie1.294 €zlacnenie1.334 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk