Na darovanie dvoch percent z dane zostávajú posledné dva týždne

13.04.2018 12:26
úrok, percento, peniaze, hypotéka, sporenie
Ilustračné foto. Autor:

Zamestnanci, ktorým robil ročné zúčtovanie dane ich zamestnávateľ, majú posledné dva týždne na to, aby poukázali dve percentá zo zaplatenej dane. Tí, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť, môžu poukázať až tri percentá.

Tlačivo na poukázanie dane je potrebné podať najneskôr do 30. apríla 2018. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov je možné podať len na predpísanom tlačive, ktorého vzor určila finančná správa a ktoré obsahuje všetky náležitosti ustanovené zákonom.

Zamestnanec v tomto tlačive vyznačí, či poukazuje dve alebo tri percentá zo zaplatenej dane. Tri percentá môže poukázať iba ten daňovník, ktorý vykonával v roku 2017 dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takomto prípade musí doložiť aj písomné potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti.

Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie o zaplatení dane, ktoré zamestnancovi na jeho žiadosť vystaví zamestnávateľ, ktorý mu vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s potvrdením od zamestnávateľa je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade.

„Osoba, ktorá poukazuje podiel zaplatenej dane, je oprávnená vo Vyhlásení vyjadriť svoj súhlas, na základe ktorého oznámi správca dane prijímateľovi označenie daňovníka, ktorý poukazuje podiel zaplatenej dane, a to meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je daňovníkom fyzická osoba. Súhlas so zaslaním údajov vyjadrí daňovník označením zaškrtávacieho poľa vo Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane,“ vraví hovorkyňa Finančnej správy Ivana Skokanová.

Ľudia, ktorí podali sami daňové priznanie, mohli dve percentá z daní poukázať vybranej organizácii priamo v daňovom priznaní. Vlani občianske združenia, neziskové organizácie či nadácie získali z podielu zo zaplatenej dane právnických a fyzických osôb 64 miliónov eur. Celkovo ich podporilo viac ako 800-tisíc daňovníkov.

Aké chyby sa najčastejšie vyskytujú pri poukázaní dvoch alebo troch percent dane

  1. Daňovník podá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane na starých, neštruktúrovaných vzoroch.
  2. K samostatnému Vyhláseniu nepredloží daňovník Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré musí byť prílohou Vyhlásenia.
  3. Daňovník nesprávne vyplnil „Dátum zaplatenia dane“ (r. 14 v samostatnom vyhlásení). Ten musí byť vyplnený v zmysle poznámky pre vyplnenie tohto riadku vyhlásenia.
  4. Daňovník nesprávne vyplnil IČO prijímateľa v samostatnom vyhlásení. IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 číslic, nepoužité polia ostávajú prázdne. Do položky IČO sa vpisujú len číselné znaky zhodné s tými, ktoré sú uvedené v zozname prijímateľov Notárskej komory. Nevpisujú sa teda žiadne iné znaky, ako napr. lomka a pod.
  5. Prijímateľ sa nenachádza v aktuálnom zozname prijímateľov pre daný rok. Daňovník môže vo vyhlásení uviesť len prijímateľa, ktorý sa nachádza v aktuálnom zozname Notárskej komory SR. V prípade, že nebude vo vyhlásení uvedený aktuálny prijímateľ, zaniká daňovníkovi priamo zo zákona nárok na poukázanie % podielu zaplatenej dane ním určenému prijímateľovi.
  6. Daňovník nečitateľne vyplnil Vyhlásenie.
  7. Daňovník nesprávne uviedol identifikačné a adresné údaje poskytovateľa a identifikačné a adresné údaje prijímateľa.
  8. Daňovník nedodržal termín podania. Daňové priznanie, ktoré obsahuje Vyhlásenie, musí byť podané v zákonnej, resp. predĺženej lehote na podanie daňového priznania a samostatné Vyhlásenie v lehote do 30. 4. 2018.
  9. Daňovník nesprávne vyčíslil sumu percento podielu dane.
  10. Daňovník nepredložil Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti. Ak totiž daňovník chce poukázať až 3 % zaplatenej dane, musí predložiť správcovi dane spolu s Vyhlásením aj písomné Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti, ktorým potvrdí, že v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonával dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín.

Zdroj: Finančná správa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#zamestnanci #dve percentá
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
4. 2. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.237 €
28. 1. 2019zdraženie1.204 €zlacnenie1.236 €
14. 1. 2019zdraženie1.195 €zdraženie1.250 €
7. 1. 2019zlacnenie1.173 €zlacnenie1.228 €
31. 12. 2018zlacnenie1.176 €zlacnenie1.233 €
24. 12. 2018zdraženie1.202 €1.258 €
17. 12. 2018zlacnenie1.195 €zdraženie1.258 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk