Kedy mi daňový úrad vráti preplatok na dani?

10.04.2018 14:06
dane, odvody, účtovník, peniaze
Ilustračné foto. Autor:

Koncom marca som podal daňové priznanie, v ktorom mi vyšiel preplatok vyše 400 eur. Kedy mi ho daňový úrad vráti?

Daňový preplatok na dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie sa vráti najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, najneskôr však do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku. Keďže tento rok pripadol posledný termín na podanie daňového priznania na 3. apríla, daňový úrad by vám mal preplatok vrátiť najneskôr 13. mája 2018.

Preplatok vám daňový úrad vráti len za predpokladu, že ste o to požiadali. Žiadosť o vrátenie preplatku je priamo súčasťou daňového priznania. V prípade, že ste túto žiadosť nevypísali alebo nepodpísali, môžete o vrátenie dane požiadať dodatočne.

V prípade, že vám daňový úrad vráti celý preplatok, ktorý vám v daňovom priznaní vyšiel, nevydáva o tom rozhodnutie, ale len pošle peniaze na účet či na adresu, ktorú ste si zvolili.

Ak by vám daňový úrad vrátil preplatok neskôr ako o 40 dní, je povinný v lehote do 15 dní od vrátenia daňového preplatku rozhodnúť o priznaní úroku zo sumy daňového preplatku, ak jeho výška presiahne sumu 5 eur. Pri výpočte úroku sa použije trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v posledný deň lehoty, v ktorej mala byť suma daňového preplatku podľa tohto zákona vrátená. Ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 10 percent, pri výpočte úroku sa namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky použije ročná úroková sadzba 10 percent. Úrok sa priznáva za každý deň omeškania.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dane 2017 #otázky čitateľov
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
4. 2. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.237 €
28. 1. 2019zdraženie1.204 €zlacnenie1.236 €
14. 1. 2019zdraženie1.195 €zdraženie1.250 €
7. 1. 2019zlacnenie1.173 €zlacnenie1.228 €
31. 12. 2018zlacnenie1.176 €zlacnenie1.233 €
24. 12. 2018zdraženie1.202 €1.258 €
17. 12. 2018zlacnenie1.195 €zdraženie1.258 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk