Osobný bankrot pomôže zbaviť sa dlhov

25.09.2017 11:06
bankrot, úver, peniaze
Ilustračné foto. Autor:

Máte dlhy, ktoré nevládzete platiť? Možnosť oddlžiť sa pre tých, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli v dlhovej pasci, ponúka takzvaný osobný bankrot. Ide o zákonný spôsob, ktorý dlžníkovi pomôže zbaviť s dlhov a začať odznova.

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii priniesla väčšiu dostupnosť oddlženia. Ministerstvo spravodlivosti pomocou novely umožnilo znížiť náklady spojené so začatím konania o oddlžení a umožnilo tak väčšiemu množstvu ľudí požiadať o takzvaný osobný bankrot.

Pojem osobný bankrot slovenská legislatíva nepozná, označuje sa tak hovorovo postup, vďaka ktorému sa fyzická osoba môže definitívne zbaviť svojich dlhov. Výhodný je najmä vtedy, ak ich takáto osoba dlhodobo nedokáže splácať, nemá len napríklad dvoj- alebo trojmesačný problém zaplatiť splátku úveru. Dlžník, ktorý je fyzickou osobou, sa za platobne neschopného považuje, ak nie je schopný plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok.

Osobný bankrot je dostupnejší najmä vďaka zníženiu nákladov potrebných na začatie konania o oddlžení. Rezort spravodlivosti znížil odmenu pre správcu na 500 eur, pôvodne išlo o sumu 650 eur. V prípade, ak požadovanú sumu nemáte, pomôže štát. Peniaze poskytne Centrum právnej pomoci s tým, že dlžník je ich povinný splatiť v nasledujúcich troch rokoch. Vyššia dostupnosť osobného bankrotu sa prejavila aj vo zvýšenom záujme o tento spôsob zbavenia sa dlhov. „Centrum zaznamenalo vysoký záujem o osobný bankrot," uviedla Daniela Romanová z Centra právnej pomoci. Ak sa rozhodne dlžník pre tento spôsob oddlženia, čaká ho postup zložený z viacerých krokov. V každom prípade sa treba na začiatku procesu obrátiť na Centrum právnej pomoci alebo advokáta, ktorí vás procesom oddlženia prevedú.

Dlhov sa možno zbaviť konkurzom alebo cez splátkový kalendár. Pri konkurze dlžník odovzdá na speňaženie majetok a súd rozhodne o oddlžení. Dlžník je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu iba vtedy, ak je voči nemu vedená exekúcia alebo obdobné vykonávacie konanie (táto podmienka podľa v minulosti platnej legislatívy nebola). V prípade splátkového kalendára si dlžník ponechá časť majetku, ale v stanovenom období vypláca sumu, ktorú určí súd. Súd určí dlžníkovi jednu kvótu, minimálne 30 %, ktorú má dlžník zaplatiť. Zostatok dlhu bude nevymáhateľný. Veritelia však musia dostať aspoň toľko, čo by dostali, ak by dlžník svoj úpadok riešil konkurzom – musí im dať teda aspoň hodnotu majetku. Domáhať sa zbavenia dlhov týmito spôsobmi bude môcť dlžník iba raz za desať rokov.

Počítať však treba s tým, že nie všetkých dlhov sa možno zbaviť. Zákon definuje takzvané nedotknuteľné pohľadávky. Tie musí dlžník splácať aj po oddlžení. Patria sem pohľadávky maloletého dieťaťa na výživné, pohľadávky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví a podobne.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#osobný bankrot
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
27. 8. 2018zdraženie1.278 €zdraženie1.434 €
20. 8. 2018zdraženie1.260 €zdraženie1.415 €
13. 8. 2018zlacnenie1.259 €zlacnenie1.413 €
6. 8. 2018zdraženie1.261 €zdraženie1.415 €
30. 7. 2018zdraženie1.260 €zdraženie1.400 €
23. 7. 2018zlacnenie1.235 €zlacnenie1.375 €
16. 7. 2018zlacnenie1.237 €zlacnenie1.384 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk