Notár v dedičskom konaní kladie veľa otázok

22.09.2017 09:26
Peter Šulai
Notár Peter Šulai.

Po smrti blízkej osoby sa pozostalí musia pripraviť na dedičské konanie. Na aké otázky notára sa majú dedičia pripraviť, vysvetľuje notár Peter Šulai.

Môžu si pozostalí vybrať notára, ktorý povedie dedičské konanie?

V zmysle zákona platí princíp, že sa súd pri určovaní príslušnosti súdneho komisára riadi dátumom úmrtia poručiteľa alebo určenými obvodmi, prípadne ich kombináciou. Znamená to teda, že rozhodujúcim faktom pre určenie príslušnosti notára – súdneho komisára je dátum, respektíve deň v mesiaci, kedy váš blízky zomrel alebo miesto jeho trvalého bydliska. Vzhľadom na skutočnosť, že dedičské konanie je konaním súdnym, súdneho komisára (notára) na prejednanie dedičstva po vašom blízkom si nemôžete vybrať podľa zváženia.

Zúčastňujú sa prvého stretnutia s notárom v rámci dedičského konania všetci prípadní dedičia? Pozýva notár na prvé stretnutie všetkých účastníkov dedičského konania?

Súdny komisár po pridelení dedičskej veci z úmrtného listu zistí, kto sa postaral o pohreb. V tomto momente je to jediná relevantná osoba, s ktorou súdny komisár vie komunikovať, pričom sa spolieha na matriku, ktorá túto osobu zapísala do úmrtného listu. Práve preto súdny komisár osobu, ktorá sa postarala o pohreb (najčastejšie je to blízky príbuzný), pozve do sídla notárskeho úradu, a to s cieľom spísania takzvanej zápisnice o predbežnom vyšetrení.

Môžu sa na prvej návšteve u notára zúčastniť aj ostatní dedičia?

Súdny komisár poučí osobu, ktorá sa postarala o pohreb, že je povinná uviesť súdnemu komisárovi (notárovi) všetky informácie, ktoré sú pre dedičské konanie dôležité a relevantné. Veľmi často sa stáva, že už na toto prvé stretnutie – predbežné vyšetrenie prídu na notársky úrad okrem osoby, ktorá sa postarala o pohreb aj ostatní dedičia. Aj napriek tomu, že to nie je nevyhnutné, súdny komisár celkom určite proti tomu nebude mať žiadne námietky, pričom častokrát je toto riešenie prínosom pre dedičské konanie, pretože takto aj samotný súdny komisár – notár môže získať viac informácií a osobných údajov o dedičoch, respektíve majetku poručiteľa.

Aký je obsah prvého stretnutia s notárom?

Cieľom prvého stretnutia je, aby osoba, ktorá sa postarala o pohreb, poskytla súdnemu komisárovi objektívne a úplné informácie jednak o okruhu osôb, ktoré pripadajú do úvahy ako dedičia, a jednak o poručiteľovom majetku, ktorý je nevyhnutné v rámci dedičského konania vyporiadať po jeho smrti.

Na aké otázky sa treba pripraviť?

Pripravte sa na to, že súdny komisár vám bude klásť veľa otázok, pričom práve vaše úplné odpovede na tieto otázky sú predpokladom pre zabezpečenie kvalitných podkladov pre dedičské konanie. Bez spolupráce súdny komisár nemá odkiaľ vedieť, či blízky mal deti, manželku alebo súrodencov, alebo či vlastnil auto, cenný papier alebo zbraň.

Možno sa na otázky notára vopred pripraviť?

Je nevyhnutné, aby ste sa na toto prvé stretnutie s notárom pripravili, pričom odporúčam, aby ste mali k dispozícii osobné údaje poručiteľových detí, manželky, súrodencov, rodičov, spolužijúcej osoby (druh, družka). Práve tým, že súdnemu komisárovi poskytnete aktuálne informácie, najmä aktuálne trvalé bydliská dedičov, telefónne kontakty na nich, prispejete k rýchlemu ukončeniu dedičského konania. Uvedomte si, že pre súdneho komisára ste v dedičskom konaní partnerom, pričom vás spája spoločný cieľ. Okrem osobných údajov dedičov je dobré, aby ste sa doma v pokoji zamysleli nad tým, aký mal váš blízky majetok, ktorý je potrebné v dedičskom konaní po jeho smrti vyporiadať. Skúste si odpovedať na otázky, či mal váš blízky nehnuteľnosť (byt, dom, záhradu, vinicu alebo poľnohospodárske nehnuteľnosti), auto, prívesný vozík, zbraň, cennosti, originály obrazov, cenné papiere alebo či bol členom poľnohospodárskeho družstva. Odporúčam, aby ste si svoje odpovede poznačili písomne a tento svoj „ťahák“ pokojne použili na predbežnom vyšetrení na notárskom úrade. Na tento zoznam zaradíte všetok relevantný majetok, ktorý váš blízky vlastnil v čase smrti, tento majetok bude tvoriť takzvané aktíva dedičstva.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#rozhovor #Peter Šulai #dedičstvo
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
24. 12. 2018zdraženie1.202 €1.258 €
17. 12. 2018zlacnenie1.195 €zdraženie1.258 €
10. 12. 2018zlacnenie1.220 €zlacnenie1.257 €
3. 12. 2018zlacnenie1.222 €zlacnenie1.260 €
26. 11. 2018zlacnenie1.227 €zlacnenie1.267 €
19. 11. 2018zlacnenie1.269 €zlacnenie1.308 €
12. 11. 2018zlacnenie1.294 €zlacnenie1.334 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk