Darovacia zmluva môže byť pre niekoho výhodná, pre iného nie

27.07.2017 09:31
Peter Šulai
Notár Peter Šulai.

Darovanie alebo závet? Vždy to závisí od konkrétnej situácie, pretože ľudia sa často pod tlakom zbavujú majetku a potom hľadajú cestu späť, ktorá nie je vždy jednoduchá, upozorňuje notár Peter Šulai.

Existujú výhody a nevýhody darovacej zmluvy oproti závetu? Dá sa povedať, ktorá forma usporiadania majetku je výhodnejšia?

Výhody a nevýhody závisia od konkrétnej situácie a okolností. Pre niekoho je výhodnejšie spísať darovaciu zmluvu, pre niekoho závet. Aj preto ako notári odporúčame, aby sa ľudia pred takým závažným krokom prišli poradiť, aby sa našlo riešenie vhodné pre nich. Ak niečo fungovalo dobre u niekoho, ešte to neznamená, že to bude dobre fungovať aj u iného. Nedá sa povedať, ktorá forma je výhodnejšia, dokonca niekedy je úplne najlepšie neurobiť žiaden úkon a nechať všetko na dedičské konanie. Možno to vyznie inak, ako to myslím, ale naozaj je dobre sa prísť poradiť. Nehnuteľnosti ľudia neprevádzajú každý deň, preto je lepšie, ak sa o tom poradia, pričom v mnohých krajinách Európy by si zmluvu ani sami napísať nemohli, museli by využiť advokáta alebo notára.

V ktorých prípadoch sa teda oplatí napísať darovaciu zmluvu? 

Darovaciu zmluvu je výhodné spísať vtedy, ak má napríklad darca dieťa z prvého manželstva, ktoré nespĺňa podmienky na vydedenie a on nechce, aby po ňom dedilo. Vždy však závisí od konkrétnej situácie, pretože ľudia sa často aj pod tlakom okolia zbavujú svojho majetku, lebo im to niekto „poradil" a potom hľadajú cestu späť, ktorá nie je vždy jednoduchá. Dar sa nedá jednoducho zobrať späť, je to dvojstranný právny úkon, kde niekto dáva a druhý ten dar prijíma a v zákone je jasne napísané, kedy možno žiadať svoj dar späť. Hovorí o tom ustanovenie § 630 Občianskeho zákonníka: „Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.“ Klientom by som poradil, aby prišli, povedali mi, v akej situácii sa nachádzajú a kam sa chcú dostať. Ja im potom ponúknem možnosti, ako ich situáciu vyriešiť. Rozhodnúť sa musia sami, ja im viem povedať svoj názor. Klientom hovorím, že musím poznať celú anamnézu, aby som vedel predpísať recept.

Na čo si treba dať pozor, aby bola zmluva platná?

Vo všeobecnosti musí byť zo zmluvy jasné, kto je darca, kto je obdarovaný, predmet darovania, ktorý musí byť spôsobilý byť predmetom darovania a výslovná vôľa darcu, že chce darovať, a obdarovaného, že dar prijíma. Ak ide o nehnuteľnosti, podpis darcu musí byť osvedčený (na matrike alebo notárom) alebo musí byť zmluva spísaná notárom vo forme notárskej zápisnice alebo advokátom ako autorizovaná zmluva. Zmluvné prejavy účastníkov musia byť jasné, zrozumiteľné, nesmú byť vykonané pod nátlakom alebo v omyle. Ľudskou rečou musia účastníci vedieť, čo robia, nesmú byť k tomu prinútení alebo zavádzaní druhou zmluvnou stranou, musia byť spôsobilí na právne úkony. Musíme si však uvedomiť, že darovacia zmluva je bezodplatná, to znamená, že v zmysle ustanovenia § 628 Občianskeho zákonníka: „Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.“ Nie je to niečo za niečo. Často sa stáva, že darcovia darujú nehnuteľnosť, ak sa o nich niekto postará. V tomto prípade už ide o iný vzťah medzi účastníkmi a práve preto je vhodné, aby zmluvu spisoval odborník, ktorý účastníkov usmerní.

S akými poplatkami treba počítať pri darovacej zmluve a pri závete?

Pri darovacej zmluve sa poplatky pohybujú okolo 1 % z ceny predmetu daru, presne o tom hovorí Vyhláška o odmenách a náhradách notárov. Ak mi klient povie hodnotu, viem mu povedať cenu, nakoľko výpočet je dosť komplikovaný, so zvyšujúcou sa cenou percento klesá. K tomu je potrebné pripočítať aj správny poplatok pre kataster. Závet aj s prípadnou konzultáciou stojí približne 60 eur.

Ako prebieha v praxi započítanie darov do dedičstva? Započítava sa vždy darovaná nehnuteľnosť?

Áno, darovaná nehnuteľnosť sa započítava, ak o to dedičia požiadajú. Dedičia sa môžu dohodnúť, že napriek tomu, že jeden z nich dostal za života poručiteľa dar, budú dediť rovnako. Na započítanie je možné dať príkaz priamo v závete. Takisto sa deje v prípade, ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 Občianskeho zákonníka (deti, vnuci, pravnuci) neodôvodnene zvýhodnený. Započítanie sa vo všeobecnosti vykonáva tak, že k čistej cene dedičstva sa pripočítavajú všetky zápočty, tento súčet sa vezme ako základ pre vyčíslenie dedičských podielov a od jednotlivých podielov sa odpočítajú jednotlivé zápočty. Normálnou rečou sa k hodnote dedičstva pripočíta hodnota daru a táto suma sa vydelí počtom dedičov. Ak na dediča, ktorý dostal dar, ktorý je predmetom započítania, pripadá rovnako alebo menej, ako bola hodnota daru, už nededí, ale nemusí ostatným dedičom nič vracať. Platí napríklad, že poručiteľ mal tri deti, jednému z nich daroval 50 000 eur, hodnota jeho majetku je 70 000 eur, tak sa k 70 000 eur priráta 50 000 eur, vydelí tromi, podiel na jedno dieťa je 40 000 eur. Dieťa, ktoré dostalo dar, už nededí, dedičstvo si podelia len zostávajúce deti. V prípade, ak mal poručiteľ tri deti, jednému z nich daroval 50 000 eur, hodnota jeho majetku je 130 000 eur, tak sa k 130 000 eur priráta 50 000 eur, vydelí tromi, podiel na jedno dieťa je potom 60 000 eur. Dieťa, ktoré dostalo dar, už dedí len 10 000 eur, zvyšok dedia rovnakým dielom zostávajúce deti.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dedičstvo #darovanie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 10. 2018zdraženie1.330 €1.391 €
22. 10. 2018zlacnenie1.329 €zlacnenie1.391 €
15. 10. 2018zdraženie1.330 €zlacnenie1.394 €
8. 10. 2018zdraženie1.329 €zdraženie1.424 €
1. 10. 2018zdraženie1.301 €1.408 €
24. 9. 2018zlacnenie1.286 €zlacnenie1.408 €
17. 9. 2018zlacnenie1.287 €zlacnenie1.409 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk