Príspevky na kompenzáciu hendikepu sú vyššie

07.07.2017 10:21
invalid, ťažko zdravotne postihnutý
Ilustračné foto. Autor:

Viac ako 200-tisíc ťažko zdravotne postihnutých, ktorí poberajú niektorý z peňažných príspevkov na kompenzáciu svojho hendikepu, dostane od júla viac peňazí. Po štyroch rokoch totiž vzrástlo životné minimum, ktoré má na sumu týchto dávok vplyv.

Do konca júna bola suma životného minima pre jednu dospelú fyzickú osobu, od ktorej sa výška opakovaných dávok odvíja, 198,09 eura, od júla sa zvýšila na 199,48 eura. Opakované príspevky sa tak zvýšili od pár centov do viac ako dvoch eur.

Každý, kto chce o niektorý druh príspevku žiadať, musí byť vlastníkom preukazu osoby s ŤZP. „Predpokladom toho, že bude človek uznaný za zdravotne ťažko postihnutého je, že jeho zdravotné postihnutie má mieru funkčnej poruchy najmenej 50 %, pričom funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov," konštatovala Jana Lukáčová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade parkovacieho preukazu musí spĺňať podmienku, že je odkázaný na individuálnu prepravu autom alebo má praktickú, alebo úplnú slepotu oboch očí.

„Žiadosť o vydanie preukazu osoby s ŤZP, ako aj žiadosť o parkovací preukaz podáva žiadateľ písomne spolu s vyplneným tlačivom Lekársky nález. Ak občan po posúdení zdravotného postihnutia a po nadobudnutí právoplatnosti príslušného rozhodnutia spĺňa nárok na ich vydanie, vyhotovuje ich úrad práce," povedala. Samotné rozhodnutie však ešte nemusí znamenať, že hendikepovaný občan niektorý z príspevkov aj dostane. „Podmienky pre stanovenie ŤZP, ako aj všetkých príspevkov na jeho kompenzáciu stanovuje zákon. Každý žiadateľ je posudzovaný individuálne," povedala.

Štát podporuje hendikepovaných ľudí aj príspevkami na podporu ich zamestnávania a chráni ich aj pokiaľ ide o prepustenie z práce. Zamestnancovi so zdravotným postihnutím môže zamestnávateľ dať výpoveď len po získaní súhlasu úradu práce, inak sa výpoveď považuje za neplatnú. Súhlas úradu sa nevyžaduje len vtedy, ak ide o výpoveď danú zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok, zamestnávateľ alebo jeho časť sa zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, nastanú dôvody, pre ktoré môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, ak bol zamestnanec v posledných šiestich mesiacoch v tejto súvislosti písomne upozornený na možnosť výpovede.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#ťažko zdravotne postihnutí
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 10. 2018zdraženie1.330 €1.391 €
22. 10. 2018zlacnenie1.329 €zlacnenie1.391 €
15. 10. 2018zdraženie1.330 €zlacnenie1.394 €
8. 10. 2018zdraženie1.329 €zdraženie1.424 €
1. 10. 2018zdraženie1.301 €1.408 €
24. 9. 2018zlacnenie1.286 €zlacnenie1.408 €
17. 9. 2018zlacnenie1.287 €zlacnenie1.409 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk