Dávka v nezamestnanosti dosahuje polovicu platu

13.06.2017 09:22
peniaze, kalkulačka
Ilustračné foto. Autor:

Základnou podmienkou nároku na dávku v nezamestnanosti je, že poistenec bol v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní. V prípade, že pracoval len určitú dobu, postačí, ak 730 dní poistenia získal za posledné štyri roky.

 • Spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani na dobu jej poskytovania.
 • Sociálna poisťovňa vypláca dávku v nezamestnanosti za kalendárne dni. Jej výška je 50 percent z denného vymeriavacieho základu.
 • Uchádzač o zamestnanie tak za mesiac dostane dávku vypočítanú podľa vzorca:
  • 50 % x denný vymeriavací základ x počet dní v mesiaci
 • Do konca júna 2017 maximálna výška dávky v nezamestnanosti v mesiaci, ktorý má 31 dní, je v sume 900 eur a v mesiaci, ktorý má 30 dní, dosahuje 871 eur. Maximálna dávka v nezamestnanosti sa bude od júla počítať z priemerného platu za rok 2016. To znamená, že v mesiaci, ktorý má 31 dní, bude najvyššia možná dávka v sume 929 eur a v mesiaci, ktorý má 30 dní, to bude 899 eur.
 • Denný vymeriavací základ je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti alebo poistné na výsluhový príspevok podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov dosiahnutých v rozhodujúcom období, a počtu dní rozhodujúceho obdobia. Maximálne sa počíta z dvojnásobku priemernej mzdy spred dvoch rokov.
 • Rozhodujúce obdobie je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti. Z tohto času sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti alebo poistné na výsluhové zabezpečenie podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.
 • V prípade, že v rozhodujúcom období nie sú dva roky, za ktoré možno zistiť denný vymeriavací základ na určenie dávky v nezamestnanosti, vymeriavací základ sa zistí z tohto kratšieho obdobia.
 • Ak poistenec nemal v rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti, denný vymeriavací základ je mesačne najmenej vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné, a ktorý je platný ku dňu vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti s určením pripadajúcim na jeden deň podľa počtu kalendárnych dní v mesiaci, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti.
 • Ak v rozhodujúcom období je len obdobie poistenia v nezamestnanosti získané prerušením povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, denný vymeriavací základ sa zisťuje z rozhodujúceho obdobia dvoch rokov predchádzajúcich začiatku prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky. To platí aj pri opakovanom čerpaní rodičovskej dovolenky, ktorá bezprostredne nadväzuje na obdobie poistenia v nezamestnanosti zamestnanca počas poskytovania materského. Takto určený denný vymeriavací základ nesmie byť nižší ako denný vymeriavací vypočítaný z 50 percent jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu.
 • Ak v rozhodujúcom období je len obdobie poistenia v nezamestnanosti zamestnanca, za ktoré nemá vymeriavací základ, a obdobie poistenia v nezamestnanosti dobrovoľne poistenej osoby v nezamestnanosti, výška dávky v nezamestnanosti sa určí z vymeriavacieho základu dobrovoľne poistenej osoby v nezamestnanosti, ak získala najmenej 26 týždňov poistenia v nezamestnanosti ako osoba dobrovoľne poistená v nezamestnanosti; ak toto poistenie v nezamestnanosti trvalo menej ako 26 týždňov, výška dávky v nezamestnanosti sa určí z 50 percent jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dávka v nezamestnanosti
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
26. 11. 2018zlacnenie1.227 €zlacnenie1.267 €
19. 11. 2018zlacnenie1.269 €zlacnenie1.308 €
12. 11. 2018zlacnenie1.294 €zlacnenie1.334 €
5. 11. 2018zlacnenie1.311 €zlacnenie1.355 €
29. 10. 2018zdraženie1.330 €1.391 €
22. 10. 2018zlacnenie1.329 €zlacnenie1.391 €
15. 10. 2018zdraženie1.330 €zlacnenie1.394 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk