Príspevky na kompenzáciu? Niektoré od júla porastú

12.05.2017 08:52
peniaze, dôchodok, peňaženka, euro
Ilustračné foto. Autor:

Zdravotné problémy, ale aj rôzne sociálne znevýhodnenia trápia takmer pol milióna Slovákov, ktorí trpia nejakým zdravotným postihnutím. Viac ako polovica z nich dostáva niektorý z peňažných príspevkov na kompenzáciu ich postihnutia. A niektoré z nich čaká zmena.

Každý, kto chce o niektorý druh príspevku žiadať, musí byť vlastníkom preukazu osoby s ŤZP. „Predpokladom toho, že bude človek uznaný za zdravotne ťažko postihnutého je, že jeho zdravotné postihnutie má mieru funkčnej poruchy najmenej 50 %, pričom funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov,“ konštatovala Jana Lukáčová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade parkovacieho preukazu musí spĺňať podmienku, že je odkázaný na individuálnu prepravu autom alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí.

„Žiadosť o vydanie preukazu osoby s ŤZP, ako aj žiadosť o parkovací preukaz podáva žiadateľ písomne spolu s vyplneným tlačivom Lekársky nález. Ak občan po posúdení zdravotného postihnutia a po nadobudnutí právoplatnosti príslušného rozhodnutia spĺňa nárok na ich vydanie, vyhotovuje ich úrad práce,“ povedala. Avšak samotné rozhodnutie ešte nemusí znamenať, že hendikepovaný občan niektorý z príspevkov aj dostane. „Podmienky pre stanovenie ŤZP, ako aj všetkých príspevkov na jeho kompenzáciu stanovuje zákon. Každý žiadateľ je posudzovaný individuálne,“ povedala.

Od januára sa menila výška príspevku na opatrovanie. Od júla by sa ho, ale aj niektorých ďalších opakovaných peňažných príspevkov, malo týkať ďalšie zvýšenie. Po štyroch rokoch by sa totiž opäť malo zvýšiť životné minimum. „Vychádzajúc z aktuálnych prognóz Inštitútu finančnej politiky rezortu financií by sa životné minimum mohlo valorizovať už v tomto roku, nakoľko sa predpokladá rast životných nákladov nízkopríjmových domácností na úrovni 1,0 %. V roku 2018 sa očakáva zvýšenie o 1,5 % a v roku 2019 o 1,7 %. Reálne dáta budú k dispozícii až v júni tohto roku,“ konštatovala Barbora Petrová z tlačového oboru rezortu práce. Vyšší by tak mal byť príspevok na osobnú asistenciu, na prepravu, na kompenzáciu zvýšených výdavkov a už spomínaný príspevok na opatrovanie.

Štát podporuje hendikepovaných ľudí aj príspevkami na podporu ich zamestnávania a chráni ich aj pokiaľ ide o prepustenie z práce. Zamestnancovi so zdravotným postihnutím môže zamestnávateľ dať výpoveď len po získaní súhlasu úradu práce, inak sa výpoveď považuje za neplatnú. Súhlas úradu sa nevyžaduje len vtedy, ak ide o výpoveď danú zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok, zamestnávateľ alebo jeho časť sa ruší alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, nastanú dôvody, pre ktoré môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, ak bol zamestnanec v posledných šiestich mesiacoch v tejto súvislosti písomne upozornený na možnosť výpovede.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#príspevky na komenzáciu #ťažko zdravotne postihnutí
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
2. 7. 2018zlacnenie1.274 €zdraženie1.414 €
25. 6. 20181.275 €zlacnenie1.396 €
18. 6. 20181.275 €zdraženie1.397 €
11. 6. 2018zlacnenie1.275 €zlacnenie1.396 €
4. 6. 2018zlacnenie1.285 €zlacnenie1.417 €
28. 5. 2018zdraženie1.308 €zdraženie1.438 €
21. 5. 2018zdraženie1.287 €zdraženie1.417 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk