Peňažné príspevky pomáhajú v hľadaní práce

28.04.2017 13:12
vozík, invalid, knižnica, žilina
Ilustračné foto. Autor: ,

Počet ľudí, ktorí sú invalidní alebo zdravotne postihnutí, sa stále zvyšuje. Nielenže sa musia vyrovnať so svojím hendikepom, často majú problém zaradiť sa do pracovného procesu. Čiastočne im tento problém môžu uľahčiť príspevky na zamestnávanie zdravotne postihnutých občanov.

Mnohí zdravotne postihnutí sú zároveň aj poberateľmi invalidného dôchodku a často majú obavu zamestnať sa, aby o dávku neprišli. „Nejde o nezákonnú činnosť. Invalidní dôchodcovia môžu pracovať a zároveň poberať invalidný dôchodok. Zákon o sociálnom poistení ani iný právny predpis nezakazujú súčasné poberanie penzie a výkon primeranej zárobkovej činnosti,“ vysvetlil riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. „Poberateľ invalidného dôchodku môže vykonávať primeranú zárobkovú činnosť bez ohľadu na to, aká výška miery poklesu schopnosti pracovať mu bola priznaná,“ dodal.

Hendikepovaným, ktorí si chcú nájsť prácu, môžu poradenstvo poskytnúť agentúry podporovaného zamestnávania, úrady práce či Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu. Pomáha aj zákon o službách zamestnanosti, ktorý obsahuje viaceré nástroje aktívnej politiky trhu práce. K najznámejším patria chránené dielne a pracoviská či príspevok na osobnú asistenciu. Nástrojov je však viac a tiež sa volia podľa individuálnych objektívnych potrieb. Po splnení podmienok vzniká nárok na poskytnutie príspevku každému zamestnávateľovi alebo hendikepovanému občanovi, ktorý oň požiada.

Dôležité je aj vzdelávanie zdravotne postihnutých občanov. „Ide o komplikovaný a nákladný proces, preto je dôležité, aby bol efektívny, cielený a kontrolovateľný. Najlepší spôsob, ako integrovať zdravotne postihnutých do spoločnosti, je venovať sa im komplexne. To znamená, okrem pedagogicko-výchovnej rehabilitácie poskytovať im aj voľnočasovú, liečebnú, pracovnú a sociálnu rehabilitáciu,“ vraví Dušan Piršel, riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím. „Okrem pomoci pri vyhľadávaní vhodného zamestnania poskytujeme psychologické poradenstvo, tréning a hodnotenie jednoduchých pracovných zručností, možnosť stanovenia výšky pracovného potenciálu klienta alebo možnosť využitia čiastočnej liečebnej rehabilitácie,“ konštatuje Piršel.

Pomôcť ľuďom s hendikepom nájsť si prácu sa snaží aj Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) prostredníctvom projektu Autisti v práci. Vďaka školeným job koučkám ľudia s autizmom dostávajú šancu ukázať svoje schopnosti. Job koučky im pomáhajú pri hľadaní práce a nadviazaní kontaktu s potenciálnym zamestnávateľom, no taktiež s cieľavedomým rozvojom a tréningom. V súčasnosti je do projektu zapojených 30 klientov. Vďaka projektu si mnohé firmy začínajú uvedomovať potenciál a výhody zamestnávania človeka s autizmom. „Ľudia s autizmom berú prácu úplne inak ako my. Tým, že dostanú možnosť zamestnať sa, svoje miesto si vážia a často sú pri činnostiach precíznejší ako človek bez postihnutia,“ vysvetľuje Ivan Štubňa zo spoločnosti SPOSA. „Vďaka práci sa stávajú samostatnejšími a postupom času vedú oveľa zmysluplnejší život,“ dodáva.

„Od spustenia projektu sa nám podarilo nájsť prácu 17 ľudom s autizmom. Siedmi z nich pracujú na pracovný úväzok, desiati pracujú ako dobrovoľníci, čo znamená, že sú na ceste k pracovnému úväzku. Na Slovensku to však stále bude iba zlomok ľudí s touto poruchou,“ dodal Štubňa. Pod dozorom job kouča a aktívnou starostlivosťou vie človek s autizmom nájsť zamestnanie, čím z dlhodobého hľadiska ušetrí štátu množstvo prostriedkov, ktoré by inak venoval na jeho podporu. Okrem toho si uvedomí hodnotu peňazí a namiesto invalidného dôchodku sa už spolieha aj na vlastné príjmy.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#ťažko zdravotne postihnutí
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 10. 2018zdraženie1.330 €1.391 €
22. 10. 2018zlacnenie1.329 €zlacnenie1.391 €
15. 10. 2018zdraženie1.330 €zlacnenie1.394 €
8. 10. 2018zdraženie1.329 €zdraženie1.424 €
1. 10. 2018zdraženie1.301 €1.408 €
24. 9. 2018zlacnenie1.286 €zlacnenie1.408 €
17. 9. 2018zlacnenie1.287 €zlacnenie1.409 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk