Dohoda verzus zmluva. Čo je pre penzistov výhodnejšie?

07.04.2017 09:39
dôchodca, dôchodok, penzia, pracujúci, zamestnanec
Ilustračné foto. Autor:

Desaťtisíce ľudí pracujú napriek tomu, že už dosiahli dôchodkový vek. Väčšina penzistov volí medzi prácou na dohodu alebo na zmluvu. Aj keď v niektorých oblastiach je práca na dohodu a na zmluvu na rovnakej úrovni, dohodári vo všeobecnosti v právach výrazne zaostávajú.

„Dohodári sú v zmysle Zákonníka práce akoby zamestnanci druhej kategórie,“ vraví Viktor Križan, odborník na pracovné právo z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. V Zákonníku práce sa na nich vzťahujú len ustanovenia o pracovnom čase, ustanovenia o prestávkach v práci, o nočnej práci a zákonník zároveň ukladá zamestnávateľovi povinnosť vyplácať dohodárom aspoň minimálnu mzdu.

Tí, ktorí pracujúci na dohodu, však nemajú nárok na platenú dovolenku, platené voľno v prípade návštevy lekára, nemajú právo na príplatok za prácu nadčas, prácu vo sviatok, pracovnú pohotovosť a nočnú prácu. Zamestnávateľ im takisto neprispieva na stravu. Ak sa firma rozhodne prepustiť dohodára, môže tak urobiť výrazne ľahšie ako v prípade klasického zamestnanca. Výpovedná lehota je len 15 dní a začína plynúť hneď od doručenia výpovede.

Penzisti pracujúci na zmluvu majú výhodu aj v dávkach, ktoré môžu získať. Keďže zamestnávateľ im z platu strháva okrem dôchodkového poistenia aj odvody na nemocenské poistenie, môžu v prípade choroby získať nemocenské, a keď sa starajú o chorého príbuzného, môžu dostať zase ošetrovné. Dávku v nezamestnanosti však už starobní dôchodcovia nemôžu získať, pretože neplatia odvody na poistenie v nezamestnanosti.

Bez ohľadu na to, či dôchodca pracuje na zmluvu, alebo na dohodu, má vďaka tejto práci nárok na zvýšenie dôchodku. Dokonca aj suma zvýšenia je pri rovnakom príjme dohodára a zamestnanca na zmluvu rovnaká. Napríklad ak starobný dôchodca vlani celý rok pracoval a jeho plat bol na úrovni priemernej mzdy na Slovensku, teda vo výške 912 eur, suma zvýšenia by mala byť 6,10 eura. Táto suma sa pripočíta k pôvodne vyplácanému dôchodku.

Iná je situácia, ak pracuje človek, ktorému bola penzia upravená na sumu minimálneho dôchodku. „Suma zvýšenia za prácu sa pripočíta k sume starobného dôchodku bez minimálneho dôchodku a potom sa táto zvýšená suma starobného dôchodku porovná s minimálnym dôchodkovým príjmom a naďalej sa vypláca tá suma, ktorá je vyššia,“ povedala Michaela Putecová, riaditeľka odboru metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne. To znamená, že ak je pre neho výhodnejšie poberať naďalej minimálnu penziu, bude ju dostávať. Ale ak bude suma pôvodného dôchodku po zvýšení vyššia ako minimálna penzia, bude poberať svoj skutočný dôchodok.

Kto má na čo nárok

Dávky

  • Každý má nárok na dávky len z toho poistenia, na ktoré si platí odvody. Ak sa penzista zamestná na dohodu, zamestnávateľ mu zo mzdy strháva len odvody na dôchodkové poistenie. Má preto nárok len na zvýšenie svojho dôchodku. Naproti tomu zamestnancovi pracujúcemu na zmluvu strháva okrem dôchodkového poistenia aj odvody na nemocenské poistenie. Môže preto získať napríklad nemocenskú dávku alebo ošetrovné.

Obedy

  • Po odpracovaní viac ako štyroch hodín má zamestnanec pracujúci na zmluvu nárok na teplé jedlo. Väčšina zamestnávateľov to rieši poskytnutím stravných lístkov, ktorých minimálna hodnota je v súčasnosti 3,38 eura, z čoho minimálne 55 percent musí zaplatiť zamestnávateľ. Dohodári nemajú nárok na príspevok na stravu.

Dovolenka

  • Riadni zamestnanci majú nárok po dosiahnutí veku 33 rokov na päť týždňov platenej dovolenky. Dohodári nemajú nárok na žiadnu dovolenku.

Minimálna mzda

  • Na dohodárov, ako aj na zamestnancov pracujúcich na zmluvu sa vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce o minimálnej mzde. V tomto roku je mesačná minimálna mzda vo výške 435 eur a minimálna hodinová mzda 2,50 eura. Ak dôchodca pracuje napríklad 40 hodín mesačne, zamestnávateľ mu musí vyplatiť hrubú mzdu aspoň vo výške 100 eur.

Čistá mzda

  • V prípade rovnakej hrubej mzdy dostane človek pracujúci na dohodu v čistom viac peňazí. Na rozdiel od penzistov pracujúcich na zmluvu totiž dohodári neplatia odvody na nemocenské poistenie. Rovnako aj pre zamestnávateľa je lacnejšie zamestnať penzistu na dohodu ako na zmluvu, keďže aj on za neho zaplatí nižšie odvody.

Zvýšenie dôchodku

  • Ak má zamestnanec na zmluvu a dohodár rovnakú hrubú mzdu, aj dôchodok by sa im mal zvýšiť o rovnakú sumu. Obaja totiž platia rovnaký odvod na dôchodkové poistenie, a teda aj ich vymeriavací základ, z ktorého sa počíta zvýšenie penzie, bude rovnaký.

Platené voľno

  • Človek pracujúci na zmluvu má nárok na sedem dní plateného voľna na návštevu lekára a ďalších sedem dní na sprevádzanie rodinného príslušníka na vyšetrenie alebo ošetrenie. Aj dohodárov musí síce zamestnávateľ uvoľniť, ak potrebujú ísť k lekárovi, majú však nárok len na neplatené voľno.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#pracujúci dôchodcovia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 10. 2018zdraženie1.330 €1.391 €
22. 10. 2018zlacnenie1.329 €zlacnenie1.391 €
15. 10. 2018zdraženie1.330 €zlacnenie1.394 €
8. 10. 2018zdraženie1.329 €zdraženie1.424 €
1. 10. 2018zdraženie1.301 €1.408 €
24. 9. 2018zlacnenie1.286 €zlacnenie1.408 €
17. 9. 2018zlacnenie1.287 €zlacnenie1.409 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk