Ľudí s hendikepom podporuje štát výhodami a zľavami

24.03.2017 09:45
invalid, zdravotne postihnutý, vozíček
Ilustračné foto. Autor:

Len necelá polovica ľudí, ktorí majú preukaz ťažko zdravotne postihnutej osoby, dostáva aj peňažnú formu podpory od štátu v podobe peňažných príspevkov na kompenzáciu. Napriek tomu, že tieto sumy nie sú vysoké, aspoň čiastočne im pomáhajú prekonať problémy, s ktorými sa musia boriť každý deň. Pomoc však prichádza aj v podobe nižších daní, cestovného, týchto ľudí sa týkajú limity doplatkov na lieky.

Okrem toho môžu dostať aj viaceré príspevky na kompenzáciu svojho postihnutia a podporu zamestnávania. Príspevky na zaradenie sa do pracovného procesu poskytujú úrady práce. Pomáhajú nielen rozbehnúť podnikanie hendikepovaných ľudí, ale úrad ich poskytuje aj zamestnávateľom, ktorí znevýhodnených občanov zamestnávajú.

Zdravotne postihnutí občania sú chránení aj pokiaľ ide o ich prepustenie z práce. Ak im chce dať zamestnávateľ výpoveď, môže tak urobiť len s predchádzajúcim súhlasom úradu práce. Výpovedným dôvodom však nesmie byť ich invalidita. Ak zamestnávateľ na výpovedi trvá, musí byť splnená podmienka, že zamestnanec podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.

Napriek faktu, že štát poskytuje svojim hendikepovaným občanom množstvo príspevkov a výhod, zdravotne postihnutí občania upozorňujú na ich nedostatok. „Často sa stretávam s rodinami s deťmi so zdravotným postihnutím, pričom rodičia vyslovujú obavu, čo s ich deťmi bude, ak tu raz oni nebudú,“ konštatovala europoslankyňa Jana Žitňanská. Ich deti sa často nielenže nedostanú do bežných škôlok, ale ani do špeciálnych, do denných stacionárov alebo domovov sociálnych služieb, a tak rodičia zostávajú s deťmi doma.

Podľa odborníčky na sociálnu oblasť a zdravotné postihnutie Anny Šmehilovej v niektorých krajoch nie sú regionálne dostupné ani mnohé tradičné sociálne služby pre hendikepovaných. ";Cez infožiadosti sme oslovili všetky kraje a okresné mestá, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a aj z údajov z Centrálneho registra poskytovateľov sociálnych služieb vyšlo, že sú celé oblasti, kde tieto služby úplne absentujú. A tam, kde existujú, ich kapacita nie je schopná pokryť potrebu tejto cieľovej skupiny.”

Rodičom detí so zdravotným postihnutím najviac chýbajú centrá včasnej intervencie. "Takéto centrá, v ktorých by deti od najútlejšieho veku podchytil multidisciplinárny tím odborníkov, a tak zvýšil do budúcna ich kvalitu života, by potrebovalo každé väčšie mesto,” tvrdí Mária Machajdíková z Nadácie SOCIA. Hoci začali vznikať v krajských mestách, fungujú často len vďaka grantom alebo charitatívnym zbierkam.

"Život so zdravotným postihnutím nie je vôbec jednoduchý. Že potrebujete pomoc a služby tu a teraz, si uvedomíte o to viac, keď to zažijete vo vlastnej rodine,” zdôrazňujú samotní rodičia detí s postihnutím. Samosprávy spolu so štátom musia byť schopné zabezpečiť sociálne služby pre každého odkázaného občana, aby mohol čo najdlhšie zotrvať v prirodzenom sociálnom prostredí. Podľa odborníčky na sociálne služby Lýdie Brichtovej máme na Slovensku až 70 % obcí, ktoré neposkytujú ani opatrovateľskú službu. Podľa zástupcu rezortu práce Petra Szaba dopyt po sociálnych službách rastie vrátane tých pre deti so zdravotným postihnutím.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#invalidný dôchodok #ťažko zdravotne postihnutí
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
2. 4. 2018zlacnenie1.194 €zdraženie1.355 €
26. 3. 2018zdraženie1.195 €zdraženie1.337 €
19. 3. 2018zdraženie1.183 €zdraženie1.312 €
12. 3. 2018zlacnenie1.164 €zlacnenie1.293 €
5. 3. 2018zlacnenie1.165 €zlacnenie1.297 €
26. 2. 2018zdraženie1.175 €zdraženie1.309 €
19. 2. 20181.160 €zlacnenie1.292 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk