Dve percentá z daní? Pre mnohé organizácie kľúčový zdroj príjmu

10.03.2017 09:16
úrok, percento, peniaze, hypotéka, sporenie
Ilustračné foto. Autor:

Viac ako štrnásťtisíc rôznych organizácií, združení, nadácií či spolkov môže fungovať a rozvíjať svoju činnosť iba vďaka dvom percentám z dane. Štatistiky daňovej správy ukazujú, že ľudia aj firmy sú každým rokom štedrejší. Z dvoch percent, ktoré sa vyzbierali z daňových priznaní za rok 2015 si neziskový sektor rozdelil takmer 62 miliónov eur.

Percentá zo zaplatenej dane môžete venovať vybranej organizácii na základe slobodného rozhodnutia, nijaký zákon ani nariadenie nemôže nikomu prikázať, komu má peniaze darovať. Fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, tak urobia prostredníctvom vyhlásenia v daňovom priznaní. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, predložia daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.

„Občan alebo podnikateľ sa môže rozhodnúť, že daruje dve percenta z daní svojím vyhlásením cez podané daňové priznanie alebo vyhlásením zamestnanca cez potrebné tlačivo vybranej neziskovej organizácie. Môže tak urobiť každý, kto vykáže v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň alebo v daňovom priznaní daňovú povinnosť v takej výške, aby podiel zaplatenej dane nebol nižší ako 3 eurá u fyzickej osoby a nižší ako 8 eur u právnickej osoby,“ vysvetľuje postup Iveta Jobová, daňová poradkyňa, členka Slovenskej komory daňových poradcov.

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň, je oprávnený vyhlásiť, že podiel jeho dane do výšky 2 alebo 3 % sa má poukázať ním určenému prijímateľovi na osobitnom tlačive. „Tlačivo vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane je vzorom – odporúčané, teda môže byť aj iné, ale musí obsahovať presné náležitosti. Jeho nevyhnutnou prílohou je potvrdenie od zamestnávateľa, že zamestnanec svoje dane zaplatil, že nemá žiadne nedoplatky, dokonca ani v centoch. U zamestnanca musí tak byť vyrovnaný každý nedoplatok bez ohľadu na jeho výšku v lehote na podanie vyhlásenia,“ upozorňuje daňová poradkyňa. „Ak by chcel zamestnanec poukázať až 3 %, môže, ale musí doložiť písomné potvrdenie (druhá povinná príloha), že vykonával dobrovoľnícku činnosť podľa zákona o dobrovoľníctve počas roku 2016 najmenej vo výške 40 odpracovaných hodín.“ Prijímateľ dobrovoľníckej pomoci je takéto potvrdenie povinný vydať, ak o to požiada dobrovoľník alebo vysielajúca organizácia.

Občan, podnikateľ alebo iná fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie, nepodáva osobitné tlačivo k poukázaniu 2 percent. Potrebné údaje vyplní priamo v daňovom priznaní, kde je na to určený samostatný oddiel. "Na rozdiel od zamestnanca, ktorý musí mať svoju daňovú povinnosť zaplatenú, daňovník, ktorý podáva daňové priznanie sám, môže mať nedoplatok do výšky 5 eur, ktorý nemusí uhradiť. Jeho percentá z daní napriek tomu nájdu určeného prijímateľa. Podmienkou v týchto všetkých prípadoch je, že darovaný podiel nemôže byť nižší ako 3 eurá, vraví Jobová.

Firma ako právnická osoba, napríklad s.r.o., ak chce darovať svoje 2 percentá, musí najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania darovať prijímateľovi peňažný dar do výšky najmenej 0,5 % zaplatenej dane. „Ak takýto peňažný dar neposkytne, podmienku nesplní, a preto jej podiel zaplatenej dane môže byť poukázaný len vo výške 1 % zaplatenej dane,“ upozorňuje daňová poradkyňa. Právnická osoba môže poukázať 2 percentá alebo 1 % viacerým prijímateľom. Suma na poukázanie u každého prijímateľa má limit, nemôže byť nižšia ako 8 eur.

Fyzická, ale aj právnická osoba, ktorá poukazuje svoj podiel dane, môže vo vyhlásení udeliť svoj súhlas (zaškrtne príslušné políčko), že osoba, ktorá je obdarovaná, bude oboznámená s jej identifikačnými údajmi a trvalým pobytom alebo sídlom jej spoločnosti. Údaje oznámi správca dane po uplynutí roku.

A z čoho sa počítajú percentá, ktoré môžeme darovať? „Pri zamestnancovi či inej fyzickej osobe sa vychádza z dane zníženej o daňový bonus. Ten, komu nevychádza žiadna daňová povinnosť, nemá z čoho poukázať svoje 2 percentá. Firma počíta percentá zo zaplatenej dane. Aj pre rok 2016 platí, že je to minimálne vo výške zaplatenej daňovej licencie 960 eur,“ konštatuje Iveta Jobová.

Dve percentá môžete darovať do 2. mája, ak pracujete ako zamestnanec. „Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie, má lehotu do 31. marca. Ak si však odložili termín na podanie daňových priznaní oznámením, tak v odloženom termíne môžu poukázať rovnako aj darovanie podielu ich daní.“

Môže však nastať aj situácia, že daňovník percento z dane darovať nemôže. Podľa Jobovej daňovník nemôže darovať percento, ak nevykáže žiadnu daňovú povinnosť z jeho zdaniteľných príjmov, má na daniach nedoplatky, má povolenie platiť daň v splátkach alebo má povolený odklad platenia dane. Ak uvedie nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok na poukázanie vôbec nevznikne. Zoznam prijímateľov je zverejnený na internetovej stránke www.notár.sk.

Stáva sa tiež, že darované percentá nenájdu prijímateľa. „Osoba ako prijímateľ je síce zverejnená v zozname prijímateľov, splnila všetky podmienky na zápis do centrálneho registra prijímateľov, ale má nedoplatky na dani z príjmov v deň bezprostredne nasledujúci po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania. Porušila podmienky na prijímanie a darované percentá po tomto dni od žiadneho daňovníka prijať nemôže,“ vraví Iveta Jobová. Ako dodala, môže nastať ešte jedna situácia u prijímateľa. Ak v úhrne prekročí sumu 3 320 eur, má povinnosť oznámiť vybrané údaje do obchodného vestníka v lehote do 16 mesiacov od zverejnenia v zozname prijímateľov. Teraz v roku 2017 vyprší lehota pre prijímateľov, ktorí prijali túto sumu v roku 2015. Ak si povinnosť nesplnia, komora ich na obdobie jedného roka do zoznamu prijímateľov nezapíše.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dve percentá
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
7. 5. 2018zdraženie1.239 €zdraženie1.369 €
30. 4. 2018zdraženie1.237 €zdraženie1.367 €
23. 4. 2018zdraženie1.223 €zdraženie1.354 €
16. 4. 2018zdraženie1.213 €zlacnenie1.321 €
9. 4. 2018zlacnenie1.193 €zlacnenie1.338 €
2. 4. 2018zlacnenie1.194 €zdraženie1.355 €
26. 3. 2018zdraženie1.195 €zdraženie1.337 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk