Invalidný či ťažko zdravotne postihnutý občan? Jedno nevylučuje druhé

03.03.2017 10:20
invalid, invalidný, invalidný dôchodok,...
Ilustračné foto. Autor:

Som invalidný, ale nedostávam invalidný dôchodok. Som zdravotne postihnutý, prečo nemám nárok na peňažné príspevky? A s mnohými podobnými otázkami sa na nás obracajú čitatelia. Napriek posudkom, ktoré majú vydané, majú problém rozlíšiť ťažké zdravotné postihnutie a invaliditu.

Ťažké zdravotné postihnutie nemá s invalidným dôchodkom nič spoločné. Či je niekto invalidný alebo nie, nemá vplyv na to, či má alebo nemá nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Pokiaľ ide o posudzovanie invalidity, tá sa posudzuje podľa zákona o sociálnom poistení, kým ťažké zdravotné postihnutie zas podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu.

Človek, ktorý je uznaný za invalidného s mierou poklesu schopnosti pracovať o viac ako 40 percent, dostáva invalidný dôchodok zo Sociálnej poisťovne. Ak je však niekto uznaný za ťažko zdravotne postihnutého, takýto človek nedostáva žiadnu pravidelnú dávku. O vydaní preukazu hendikepovanej osoby rozhodujú úrady práce a tento človek napriek istému hendikepu nedostáva žiadnu náhradu mzdy, ale môže dostať príspevok na kompenzáciu. Pri takejto žiadosti sa posudzuje strata, resp. zníženie telesných a zmyslových schopností, ktorá nemusí mať vplyv na schopnosť pracovať, ale má vplyv na aktívny život.

Ľudia, ktorí čiastočne alebo úplne stratili schopnosť pracovať, môžu v Sociálnej poisťovni požiadať o invalidný dôchodok. Človek sa stáva invalidný vtedy, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má mieru poklesu schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou. Mieru poklesu schopnosti pracovať posudzujú na základe písomnej žiadosti posudkoví lekári Sociálnej poisťovne. "Podkladom na posúdenie invalidity sú odborné lekárske nálezy ošetrujúcich lekárov a špecialistov rôznych medicínskych odborov podľa druhu zdravotného postihnutia,“ vraví doktorka Veronika Majtánová, riaditeľka odboru lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne. "Zákon o sociálnom poistení stanovuje presné kritériá posudzovania zdravotného stavu podľa druhu a závažnosti postihnutia jednotlivých orgánov a systémov. Posudkový lekár určuje mieru poklesu schopnosti pracovať v percentách presne stanovených zákonom,“ vysvetľuje.

Na vznik nároku na invalidný dôchodok a jeho výplatu poistencovi nestačí, aby splnil len medicínsku podmienku – bol uznaný za invalidného. Dôležitou podmienkou je aj dostatočný počet rokov dôchodkového poistenia. Platí, že čím má občan žiadajúci Sociálnu poisťovňu o invalidný dôchodok vyšší vek, tým musí byť aj dlhšie dôchodkovo poistený. Na to, aby poistenec, ktorý má do 20 rokov, splnil podmienku dostatočného obdobia dôchodkového poistenia pre nárok na invalidný dôchodok, stačí, ak bude poistený menej ako jeden rok. Ak ide o poistenca od 20 do 24 rokov, musí byť poistený najmenej jeden rok. Občan od 24 do 28 rokov musí byť na vznik nároku na invalidný dôchodok poistený aspoň dva roky. Poistenec vo vekovej kategórii od 28 do 34 rokov musí získať najmenej päť rokov dôchodkového poistenia. Ak o invalidný dôchodok žiada poistenec vo veku od 34 do 40 rokov, potrebuje na vznik nároku na invalidný dôchodok najmenej osem rokov poistenia. Pre občanov vo veku od 40 rokov do 45 rokov je potrebné mať aspoň desať rokov dôchodkového poistenia a pre tých nad 45 rokov najmenej 15 rokov. Podľa zákona nebude invalidný dôchodok priznaný ani tomu, kto ku dňu vzniku invalidity spĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu bol priznaný predčasný dôchodok.

Aby mohol byť človek uznaný za ťažko zdravotne postihnutého, musí byť jeho miera funkčnej poruchy najmenej 50 percent. „Funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov,“ vysvetľuje Jana Lukáčová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Mieru funkčnej poruchy posudzujú lekári úradov práce. „Žiadosť o vydanie preukazu osoby s ŤZP, ako aj žiadosť o parkovací preukaz sa podáva spolu s vyplneným tlačivom Lekársky nález. Ak občan po posúdení zdravotného postihnutia a po nadobudnutí právoplatnosti príslušného rozhodnutia spĺňa nárok na ich vydanie, vyhotovuje ich úrad práce,“ konštatovala.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#invalidný dôchodok #ťažko zdravotne postihnutí
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
28. 8. 2017zdraženie1.087 €zdraženie1.267 €
21. 8. 2017zlacnenie1.086 €zlacnenie1.242 €
14. 8. 2017zlacnenie1.088 €zlacnenie1.249 €
7. 8. 2017zdraženie1.095 €zdraženie1.271 €
31. 7. 2017zdraženie1.085 €zdraženie1.260 €
24. 7. 2017zdraženie1.084 €zdraženie1.258 €
17. 7. 2017zlacnenie1.071 €zlacnenie1.241 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk