Ako sa pripraviť na dedičské konanie?

23.02.2017 09:20
dedičstvo, zmluva, podpis
Ilustračné foto. Autor:

Po smrti príbuzného sa pozostalí stávajú účastníkmi dedičského konania. Aj na návštevu u notára sa možno pripraviť a pomôcť tak rýchlejšie uzavrieť dedičskú dohodu.

Miestne príslušným súdom pre dedičské konanie je okresný súd v mieste trvalého bydliska nebohého (poručiteľa). Súd založí dedičský spis a uznesením začne dedičské konanie. Príslušný notár – súdny komisár zároveň začne všetky úkony nevyhnutné k ukončeniu dedičstva.

„V obvode každého súdu pracujú notári vymenovaní ministrom spravodlivosti SR, ktorí v rámci dedičského konania na základe poverenia súdu vystupujú ako súdni komisári. V zmysle zákona platí princíp, že sa súd pri určovaní príslušnosti súdneho komisára riadi dátumom úmrtia poručiteľa alebo určenými obvodmi, prípadne ich kombináciou,“ vysvetľuje notár Peter Šulai. Notára na prejednanie dedičstva po vašom blízkom si teda nemôžete vybrať sami.

Súdny komisár z úmrtného listu zistí, kto sa postaral o pohreb. „Účelom prvého stretnutia je, aby osoba, ktorá sa postarala o pohreb, poskytla súdnemu komisárovi objektívne a úplne informácie jednak o okruhu osôb, ktoré pripadajú do úvahy ako dedičia, jednak o poručiteľovom majetku, ktorý je nevyhnutné v rámci dedičského konania vyrovnať po jeho smrti,“ hovorí notár.

Často sa stáva, že už na toto prvé stretnutie – predbežné vyšetrenie prídu na notársky úrad okrem osoby, ktorá sa postarala o pohreb, aj ostatní dedičia. Toto riešenie môže byť prínosom pre dedičské konanie, keďže takto aj samotný notár môže získať viac informácií a osobných údajov o dedičoch a majetku poručiteľa.

Pripravte sa na to, že súdny komisár vám bude klásť veľa otázok. Bez spolupráce súdny komisár nemá odkiaľ vedieť, či blízky mal deti, manželku alebo súrodencov, alebo aký majetok, či vlastnil auto, cenný papier alebo zbraň. Je nevyhnutné, aby ste sa na toto prvé stretnutie s notárom pripravili, vhodné je mať so sebou osobné údaje poručiteľových detí, manželky, súrodencov, rodičov, spolužijúcej osoby (druh, družka). Práve tým, že súdnemu komisárovi poskytnete aktuálne informácie, najmä aktuálne trvalé bydliská dedičov, telefónne kontakty na nich, prispejete k rýchlemu ukončeniu dedičského konania.

Dobré je aj zamyslieť sa nad tým, aký mal váš blízky majetok, ktorý je potrebné v dedičskom konaní po jeho smrti vyrovnať. Skúste si odpovedať na otázky či mal váš blízky nehnuteľnosť (byt, dom, záhradu, vinicu alebo poľnohospodárske nehnuteľnosti), auto, prívesný vozík, zbraň, cennosti, originály obrazov, cenné papiere alebo či bol členom poľnohospodárskeho družstva. Odpovede si môžete napísať na papier a použiť na predbežnom vyšetrení na notárskom úrade. Na tento zoznam zaradíte všetok relevantný majetok, ktorý váš blízky vlastnil v čase smrti, tento majetok bude tvoriť takzvané aktíva dedičstva.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dedičstvo
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
2. 4. 2018zlacnenie1.194 €zdraženie1.355 €
26. 3. 2018zdraženie1.195 €zdraženie1.337 €
19. 3. 2018zdraženie1.183 €zdraženie1.312 €
12. 3. 2018zlacnenie1.164 €zlacnenie1.293 €
5. 3. 2018zlacnenie1.165 €zlacnenie1.297 €
26. 2. 2018zdraženie1.175 €zdraženie1.309 €
19. 2. 20181.160 €zlacnenie1.292 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk