Chystáte sa predať pôdu?

15.02.2017 09:28
pozemok, pôda
Ilustračné foto. Autor:

Predať poľnohospodársku pôdu nie je jednoduchá záležitosť. Predávajúci musí dodržať niekoľko zákonom stanovených obmedzení: nemôže pozemok predať hocikomu, nesmie ho pri predaji rozdeliť pod prípustnú mieru a náročné býva aj vyrovnanie prípadných spoluvlastníckych vzťahov.

Vlastník poľnohospodárskej pôdy je pri nakladaní so svojím majetkom do určitej miery obmedzený legislatívou. Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku zaviedol do praxe právnu úpravu, ktorá stanovuje, že pôdu majiteľ nemôže predať hocijakému záujemcovi. „Nadobúdať pôdu na základe platnej legislatívy môžu osoby, ktoré podnikajú alebo pracujú v poľnohospodárstve najmenej tri roky v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza, alebo v niektorej susednej obci. Obmedzenia neplatia v prípade, ak ide o prevod blízkej osobe podľa ustanovení Občianskeho zákonníka,“ vysvetľuje právnička Alena Kováčová.

Predávajúci je navyše povinný zverejniť ponuku na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v Registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na webe ministerstva pôdohospodárstva a na úradnej tabuli v obci, kde sa poľnohospodársky pozemok nachádza. Prednostné právo na nákup takejto parcely má ako prvý poľnohospodár, ktorý vykonáva poľnohospodársku činnosť v rámci obce, v druhom kroku v rámci susednej obce, v treťom kroku v rámci Slovenska a až vo štvrtom kroku sa táto pôda stáva voľným artiklom.

Predkupné právo však zostáva zachované aj podľa nového zákona, čím vzniká prednostné právo na odkúpenie pozemku jeho spoluvlastníkom. Voľne predať môže vlastník záhradu, poľnohospodárske pozemky v zastavanom území obce a pozemky s výmerou do dvetisíc štvorcových metrov, aj keď sa nachádzajú mimo intravilánu obce.

Pri prevode vlastníckeho práva k pozemkom často komplikuje situáciu prípadné delenie takejto nehnuteľnosti. Vlastník pozemku môže svoj majetok rozdeliť na menšie časti a ďalej s nimi nakladať. Lesná a poľnohospodárska pôda mimo zastavaných území obce sa však zo zákona nesmie deliť pod stanovenú výmeru, a to na parcely menšie ako 2-tisíc štvorcových metrov, čo sa týka poľnohospodárskej pôdy, a na pozemky menšie ako 5-tisíc metrov štvorcových v prípade lesnej pôdy.

Problémy môžu nastať v prípade spoluvlastníctva pozemkov. Vtedy totiž na liste vlastníctva figuruje viacero spoluvlastníkov a pri nakladaní s týmto majetkom je potrebný súhlas každého z nich. Rozdeliť však možno aj takýto pozemok. Platí, že ak je pozemok v podielovom spoluvlastníctve a je zo zákona deliteľný, možno podľa Kováčovej zo zákona zrušiť a vyrovnať podielové spoluvlastníctvo. „Ak sú výmery menšie ako prípustné hodnoty, nemožno zrušiť a vyrovnať spoluvlastníctvo ani súdnou cestou,“ hovorí právnička.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#predaj pôdy
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
25. 12. 2017zlacnenie1.177 €1.305 €
18. 12. 2017zdraženie1.178 €zdraženie1.305 €
11. 12. 2017zlacnenie1.160 €zlacnenie1.303 €
4. 12. 2017zlacnenie1.161 €zdraženie1.304 €
27. 11. 20171.174 €zlacnenie1.299 €
20. 11. 2017zlacnenie1.174 €zlacnenie1.302 €
13. 11. 2017zdraženie1.178 €zdraženie1.330 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk