Ako na daňové priznanie?

12.01.2017 10:08
dane, daňové priznanie
Ilustračné foto. Autor:

Začiatok roka sa pre mnohých ľudí už tradične nesie v znamení podávania daňových priznaní. Kým pre niektorých je to nepríjemná každoročná povinnosť, ďalší podávajú priznanie dobrovoľne, aby získali naspäť už zaplatené dane.

„Všetci, ktorí zarobili viac ako 1 901,67 eura a nerobí za nich daňové priznanie zamestnávateľ, musia do 31. marca 2017 podať daňové priznanie a daň zaplatiť alebo oznámiť daňovému úradu odklad daňového priznania,“ vraví hovorkyňa Finančnej správy Patrícia Macíková. „V opačnom prípade sa vystavujú riziku sankcie, a to až do výšky 16 000 eur,“ dodala.

Vyhnúť sa daňovému priznaniu môžu len tí ľudia, ktorí mali príjem iba zo závislej činnosti, teda zo zamestnania. Musia však svojho zamestnávateľa najneskôr do 16. februára požiadať o vykonanie ročného zúčtovania daní. Ak niekto minulý rok pracoval pre viacero zamestnávateľov, súčasne alebo postupne, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania posledného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane. Ak si nezdaniteľnú časť základu dane neuplatňoval u žiadneho zamestnávateľa, môže o zúčtovanie požiadať ktoréhokoľvek z nich.

Ľudia, ktorí mali príjem iba zo zamestnania alebo z dohody o vykonaní práce, podávajú daňové priznanie typu A. Doň uvádzajú údaje od všetkých zamestnávateľov. Pre vyplnenie daňového priznania potrebujú potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, ktoré im musí vystaviť každý zamestnávateľ, pre ktorého vlani pracovali. Tieto potvrdenia je zároveň potrebné priložiť k daňovému priznaniu ako prílohu. Kto mal príjem zo živnosti alebo z prenájmu, už musí podať daňové priznanie typu B. To je v porovnaní s priznaním pre zamestnancov o niečo komplikovanejšie, pretože je určené pre rôzne druhy príjmov.

Pri podávaní daňového priznania je potrebné dbať na to, aby každý použil správne tlačivo určené pre rok 2016. Každý rok sa totiž formuláre mierne menia. Aktuálne tlačivá sa už vo formáte PDF nachádzajú na stránke Finančnej správy. Elektronické tlačivá, ktoré sú určené na vyplnenie v počítači, by mali byť k dispozícii v druhej polovici januára, keďže do 15. januára Notárska komora musí zverejniť prijímateľov dvoch percent z daní a zoznam týchto prijímateľov býva už priamo zakomponovaný v elektronických daňových priznaniach.

Kto si chce posunúť termín na podanie daňového priznania, stačí, ak to daňovému úradu oznámi najneskôr 31. marca. Jednoduchým oznámením si možno termín posunúť až o tri mesiace. Kto má príjmy aj zo zahraničia, môže si takto termín posunúť až o šesť mesiacov. Odklad daňového priznania sa môže vyplatiť tým živnostníkom, ktorí by na základe príjmu za rok 2016 mali začať platiť vyššie odvody do Sociálnej poisťovne. Ak si odložia daňové priznanie o tri mesiace, začnú aj vyššie odvody platiť až o tri mesiace neskôr.

Aj keď zamestnanci môžu požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, mnohým pracujúcim dôchodcom sa môže vyplatiť, ak tak neurobia a namiesto toho sami podajú daňové priznanie. V prípade, že ich ročný hrubý príjem neprekročil polovicu nezdaniteľnej časti základu dane, teda 1 901,67 eura, štát im po podaní daňového priznania vráti všetky dane, ktoré im zamestnávateľ strhol z platu. Ak by požiadali zamestnávateľa o vykonanie zúčtovania daní, daňový úrad by im žiadne peniaze nevrátil.

Aké daňové priznanie podať?

  • Daňové priznanie typu A podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti, t. j. zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
  • Daňové priznanie typu B podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol aj príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem, ako napr. príjem z nepeňažnej výhry, z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu a podobne.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#daňové priznanie #dane 2016
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
30. 10. 2017zdraženie1.162 €zdraženie1.297 €
23. 10. 2017zdraženie1.151 €zlacnenie1.267 €
16. 10. 2017zlacnenie1.134 €zdraženie1.271 €
9. 10. 2017zlacnenie1.136 €zlacnenie1.262 €
2. 10. 2017zdraženie1.139 €zlacnenie1.265 €
25. 9. 2017zdraženie1.133 €zlacnenie1.275 €
18. 9. 2017zdraženie1.120 €zlacnenie1.292 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk