Ľudí s hendikepom podporuje štát rôznymi výhodami

16.11.2016 13:14
invalid, invalidný, postihnutý, vozíček, vozíčkar
Ilustračné foto. Autor:

Len necelá polovica ľudí, ktorí majú preukaz ťažko zdravotne postihnutej osoby, dostáva aj peňažnú formu podpory od štátu v podobe peňažných príspevkov na kompenzáciu.

Napriek tomu, že tieto sumy nie sú vysoké, aspoň čiastočne im pomáhajú prekonať problémy, s ktorými sa musia boriť každý deň. Pomoc však prichádza aj v podobe nižších daní, cestovného, týchto ľudí sa týkajú limity doplatkov na lieky.

Okrem toho môžu dostať aj viaceré príspevky na kompenzáciu svojho postihnutia a podporu zamestnávania. Príspevky na zaradenie sa do pracovného procesu poskytujú úrady práce. Pomáhajú nielen rozbehnúť podnikanie hendikepovaných ľudí, ale úrad ich poskytuje aj zamestnávateľom, ktorí znevýhodnených občanov zamestnávajú.

Zdravotne postihnutí občania sú chránení, aj pokiaľ ide o ich prepustenie z práce. Ak im chce dať zamestnávateľ výpoveď, môže tak urobiť len s predchádzajúcim súhlasom úradu práce. Výpovedným dôvodom však nesmie byť invalidita. Ak zamestnávateľ na výpovedi trvá, musí byť splnená podmienka, že zamestnanec podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.

Zdravotne postihnutí môžu využiť aj príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, aj keď slovenská legislatíva v podstate nepozná definíciu pojmu osoba so zdravotným postihnutím. Zdravotné postihnutie môžeme definovať ako akúkoľvek duševnú, telesnú, dočasnú, dlhodobú alebo trvalú poruchu, ktorá osobám s hendikepom bráni prispôsobovať sa bežným nárokom života. Zdravotné postihnutie zahŕňa množstvo funkčných obmedzení. Tie môžu byť telesné, psychické a kombinované.

Dohovor OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím definuje týchto ľudí ako osoby s dlhodobými telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo zmyslovými postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich plnému a účinnému zapojeniu do spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými. Vznik a existencia zdravotného postihnutia predstavujú sociálnu udalosť, ktorá zásadným spôsobom ovplyvňuje život každého človeka.

Podľa Jany Lukáčovej z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sa za osobu s hendikepom považuje taká, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %, pričom funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov. „Žiadosti o príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa podávajú na oddelení peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP úradu práce podľa trvalého bydliska žiadateľa. Podkladom k rozhodnutiu je komplexný posudok vydaný oddelením posudkových činností, z toho dôvodu sa k žiadosti prikladá aj lekársky nález. V ňom sa na základe lekárskeho posudku a posudkového záveru navrhujú konkrétne peňažné príspevky," dodala.

Na to, aby zdravotne postihnutým príslušný úrad práce príspevok priznal, musia splniť všetky zákonom stanovené podmienky, pričom každý príspevok ich má iné.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#ťažko zdravotne postihnutí
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
25. 12. 2017zlacnenie1.177 €1.305 €
18. 12. 2017zdraženie1.178 €zdraženie1.305 €
11. 12. 2017zlacnenie1.160 €zlacnenie1.303 €
4. 12. 2017zlacnenie1.161 €zdraženie1.304 €
27. 11. 20171.174 €zlacnenie1.299 €
20. 11. 2017zlacnenie1.174 €zlacnenie1.302 €
13. 11. 2017zdraženie1.178 €zdraženie1.330 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk