Môžem získať pozemok, na ktorom stojí náš dom?

31.10.2014 06:30
právnik, notár, právo, spravodlivosť, zmluva,...
Ilustračné foto. Autor:

Otázky a odpovede o vydržaní pôdy.

Obhospodarujeme pozemok s výmerou 290 m2 už viac ako 25 rokov. Tento pozemok nemá založený list vlastníctva, ale v ROEP je rozdelený na tri časti. 1. časť – jeden vlastník, 2. časť – dvaja vlastníci, 3. časť – traja vlastníci, no nevieme sa dopátrať k týmto ľudom. Pozemok je vedený ako orná pôda a je umiestnený v zastavanom území obce. Pestujú sa na ňom poľnohospodárske plodiny. Je možné tento pozemok získať vydržaním?

V prípade, že sa dlhé roky staráte o pôdu, no nemáte to na liste vlastníctva, môžete ju vydržať. Slovenský právny systém vydržanie stále umožňuje, no podmienky sa sprísnili. Na nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemku vydržaním musia byť súčasne splnené zákonom stanovené predpoklady, a to: 1. spôsobilý predmet vydržania – môže ním byť akákoľvek vec, ktorá môže byť predmetom vlastníctva, okrem vecí, ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu alebo zákonom určených právnických osôb – vo vašom prípade predpokladám, že táto podmienka je splnená, 2. nepretržitosť a dlhodobosť trvania držby – vlastníctvo tak môže držiteľ nadobudnúť, ak má nehnuteľnú vec nepretržite v držbe po dobu 10 rokov, pričom do tejto doby sa započítava aj doba, po ktorú mal vec v oprávnenej držbe právny predchodca. Z uvedeného usudzujem, že i táto podmienka je z vašej strany splnená. 3. oprávnená držba – dobromyseľnosť – dobromyseľnosť sa zakladá na tom, že držiteľ musí byť presvedčený, že vec alebo právo mu patria. Vnútorné presvedčenie však nestačí. Musí sa opierať o objektívne okolnosti, za ktorých sa s pozemkom nakladá. Podľa aktuálnej právnej úpravy sa pri vydržaní skúma, či držiteľ mohol, alebo nemohol mať pochybnosti o tom, že mu vec naozaj patrí.

Vydržanie preto bude mať opodstatnenie napríklad tam, kde existuje dôkaz o dávnejšej dohode medzi vlastníkmi, čo sa v minulosti často stávalo, keď si medzi sebou susedia v dedine alebo na lazoch vymieňali pozemky.

Zmenu pritom nikto nezaniesol do vtedajšej pozemkovej knihy, pretože to nebolo povinné. Dobromyseľný je držiteľ napríklad vtedy, ak vec nadobudol na základe zmluvy alebo rozhodnutia, ktoré však sú neplatné, a nevedel to. K vydržaniu nehnuteľnosti, ktoré sa osvedčuje notárskou zápisnicou, sa predkladá aj súhlas predchádzajúceho majiteľa alebo právoplatných nástupcov či organizácie spravujúcej nehnuteľnosť. Pri vydržaní nehnuteľnosti sa vyžaduje zápis vlastníckeho práva do katastra. Ten vykoná zápis na základe notárskeho osvedčenia vyhlásenia o vydržaní. Toto vyhlásenie o vydržaní však notár neosvedčí, pokiaľ nie sú na vydržanie splnené všetky podmienky. K vyhláseniu účastníka sú potrebné: vyjadrenie osôb, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností ako poslední vlastníci, vyjadrenie obce, kde sa nehnuteľnosť nachádza, a prípadne i vyjadrenie inštitúcie, ktorá nehnuteľnosť spravuje (napríklad Pozemkový fond).

Zdedil som po rodičoch rodinný dom a zistil som, že pozemok, na ktorom stojí, mi patrí iba v pomere 120/672, inak je tam uvedených asi 19 spoluvlastníkov, z ktorých väčšina už nežije. Otec pravdepodobne pri stavbe domu si so vtedajšími spoluvlastníkmi navzájom povymieňal pozemky alebo ich povyplácal z uvedenej parcely. Ja však nemám o tom žiadny dokument. Dal by sa tento pozemok vydržať? Rodina ho užíva vyše 60 rokov, dokonca platíme daň z pozemku.

Na nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemku vydržaním musia byť súčasne splnené zákonom stanovené predpoklady (uvedené sú v predchádzajúcej otázke), nadobudnutie sa ovedčuje notárskou zápisnicou, predkladá sa aj súhlas predchádzajúceho majiteľa alebo právoplatných nástupcov či organizácie spravujúcej nehnuteľnosť. Ťažko v tomto prípade teda jednoznačne tvrdiť, že notár by vydržanie v tomto prípade osvedčil. Treba si zistiť u notára, či by na základe spĺňaných skutočností toto osvedčenie vydal… Bude asi potrebné vyhľadať jednotlivých spoluvlastníkov a dohodnúť sa s nimi na prevode ich podielov do vášho vlastníctva.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#pozemky #vydržanie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
4. 3. 2019zdraženie1.252 €zdraženie1.294 €
25. 2. 2019zdraženie1.251 €zdraženie1.292 €
18. 2. 2019zdraženie1.233 €zdraženie1.269 €
11. 2. 2019zlacnenie1.213 €zdraženie1.249 €
4. 2. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.237 €
28. 1. 2019zdraženie1.204 €zlacnenie1.236 €
14. 1. 2019zdraženie1.195 €zdraženie1.250 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk