Ako sa zmení zabezpečenie vojakov a policajtov

18.04.2013 12:01
autá, policajt, kontrola
Ilustračné foto. Autor:

Na získanie nároku na výsluhový dôchodok budú musieť pracovať dlhšie – doba služby sa bude postupne odďaľovať až na 25 odslúžených rokov zo súčasných 15 rokov.

 • zmení sa spôsob výpočtu výsluhového dôchodku progresívnym zvyšovaním percentuálnej výmery tak, aby bolo pre mladšie ročníky výhodnejšie slúžiť čo najdlhšie, a to až v trvaní 40 rokov
 • pri určovaní výšky nielen výsluhového dôchodku, ale aj výsluhového príspevku či odchodného sa bude ako pri určovaní základu pri výpočtoch vychádzať z priemerného mesačného platu za posledných desať rokov pred ukončením služby. Dosiaľ sa pri výpočte penzie zohľadňoval priemerný plat za ten rok spomedzi desiatich rokov, v ktorom bola mzda najvyššia
 • policajti i vojaci prídu o osobitný systém valorizácie výsluhových, invalidných či vdovských dôchodkov; zvyšovať sa im budú rovnakým spôsobom ako bežným ľuďom – do roku 2018 o pevnú sumu, neskôr opäť o percentá. Zohľadňovať sa však bude aj počet odslúžených rokov
 • postupne sa posunie aj dĺžka služby potrebná na poberanie výsluhového príspevku, a to z 5 na 10 rokov; poberať ho budú tí, ktorých dĺžka služby nie je dostačujúca na riadny výsluhový dôchodok
 • požadovaná doba služby potrebná na vznik nároku na odchodné sa zvýši z päť na 13 rokov, ale len pre vojakov či policajtov prijatých od roku 2013. Pre túto skupinu sa zníži aj výška odchodného.
 • viac si budú doplácať na poistné, a to namiesto 5 percent až 7 percent, zamestnávateľ im zase namiesto súčasných 17 percent doplatí 20 percent
 • ak sa niekto po odchode opätovne vráti k armáde či polícii, odchodné už po skončení novej služby nedostane; v prípade výpočtu výšky penzie sa však nové roky služby pripočítajú k starým
 • zmení sa spôsob financovania dávok nemocenského zabezpečenia
 • zruší sa súbeh materskej a výsluhového príspevku – policajtka či vojačka bude poberať len vyššiu dávku
 • kúpeľnú starostlivosť už ministerstvá nebudú vždy preplácať v plnej výške pre súčasných aj vyslúžilých zamestnancov; tí si po novom doplatia najmä v letných mesiacoch. Nárok na preplácanie kúpeľnej starostlivosti budú mať výsluhoví penzisti a tiež aktívni ozbrojenci až po dosiahnutí veku 55 rokov alebo odslúžení najmenej 30 rokov.

Kedy vznikne nárok na výsluhový dôchodok súčasným vojakom a policajtom

 • nárok na penziu vznikne, ak ich služba trvala:
 • najmenej 15 rokov pred 1. májom 2013
 • najmenej 16 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 15 rokov, ale najmenej 14 rokov
 • najmenej 17 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 14 rokov, ale najmenej 13 rokov
 • najmenej 18 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 13 rokov, ale najmenej 12 rokov
 • najmenej 19 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 12 rokov, ale najmenej 11 rokov
 • najmenej 20 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 11 rokov, ale najmenej 10 rokov
 • najmenej 21 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 10 rokov, ale najmenej 9 rokov
 • najmenej 22 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 9 rokov, ale najmenej 8 rokov
 • najmenej 23 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 8 rokov, ale najmenej 7 rokov
 • najmenej 24 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 7 rokov, ale najmenej 6 rokov
 • najmenej 25 rokov v ostatných prípadoch

Nárok na výsluhový príspevok u vojakov a policajtov, ktorí pracovali už pred májom 2013, vznikne po odchode do civilu, ak majú odslúžených:

 • päť skončených rokov pred 1. májom 2013
 • šesť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 štyri skončené roky služobného pomeru
 • sedem skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 tri skončené roky služobného pomeru
 • osem skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 dva skončené roky služobného pomeru
 • deväť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 jeden skončený rok služobného pomeru
 • desať skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako jeden skončený rok služobného pomeru

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
15. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.366 €
8. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.350 €
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR