Zatajili predo mnou dedičské konanie po mame. Je to v poriadku?

05.04.2013 09:57
právnik, notár, právo, spravodlivosť, zmluva,...
Ilustračné foto. Autor:

Po smrti mamy som ako syn vôbec nebol oboznámený ani oslovený nikým o dedičskom konaní. Je takýto postup v súlade zo zákonom? Kedy sa môže stať takáto situácia. Ak to nebolo v súlade so zákonom, aká je premlčacia lehota na možné napadnutie takéhoto postupu. Z. Kováč

Oprávnenému dedičovi poskytuje ochranu § 485 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v prípade, ak bolo nadobudnutie dedičstva potvrdené inej osobe ako oprávnenému dedičovi a takáto skutočnosť vyjde najavo po skončení konania o dedičstve.

Oprávnený dedič má podľa zákona možnosť domáhať sa voči nepravému dedičovi, aby mu vydal majetok nadobudnutý z dedičstva podľa zásad o bezdôvodnom obohatení. Oprávnený dedič má právo obrátiť sa so žalobou na súd za účelom vydania majetku získaného z dedičstva do troch (3) rokov od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa dedičské konanie skončilo.

K takejto situácii môže dôjsť napríklad v prípade, ak pobyt dediča nie je známy a oprávnený dedič nedal o sebe v určenej lehote vedieť súdu ani napriek tomu, že bol o svojom dedičskom práve upovedomený vyhláškou súdu. Z tohto dôvodu súd podľa § 468 Občianskeho zákonníka na tohto dediča neprihliadne.

Advokátska kancelária JUDr. Veronika Lacková, www.akmv.sk

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
2. 9. 2019zdraženie1.216 €zdraženie1.334 €
26. 8. 20191.203 €1.321 €
19. 8. 2019zlacnenie1.203 €zlacnenie1.321 €
12. 8. 2019zlacnenie1.204 €zlacnenie1.326 €
5. 8. 2019zlacnenie1.206 €zlacnenie1.341 €
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR