Ťažké zdravotné postihnutie nie je invalidita. Ako sa líšia?

27.12.2011 06:30
postihnutí, postihnutý, vozíček, invalid, vozíčkár
Ilustračné foto Autor:

Človek, ktorý je uznaný za invalidného, nemusí byť zároveň aj ťažko zdravotne postihnutý a naopak. Tieto dve zdravotné obmedzenia si mnoho ľudí mýli.

„Ťažké zdravotné postihnutie nemá s invalidným dôchodkom nič spoločné. Či je niekto invalidný, alebo nie, nemá vplyv na to, či má alebo nemá nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia,“ vraví Mária Kiššová, vedúca oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch. „Pokiaľ ide o posudzovanie invalidity, tá sa posudzuje podľa zákona o sociálnom poistení, kým ťažké zdravotné postihnutie zas podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia,“ dodala.

PIANO

Užitočné rady nájdete aj v článku Kedy môže Sociálna poisťovňa zamietnuť žiadosť o invalidný dôchodok
Ak si chcete prečítať tento článok, zaregistrujte sa v systéme plateného obsahu Piano.

Človek, ktorý je uznaný za invalidného s mierou poklesu schopnosti pracovať o viac ako 40 percent, dostáva invalidný dôchodok zo Sociálnej poisťovne. Ak je však niekto uznaný za ťažko zdravotne postihnutého, takýto človek nedostáva žiadnu pravidelnú dávku. „O vydaní preukazu ťažko zdravotne postihnutej osoby rozhodujú úrady práce a tento človek napriek istému hendikepu nedostáva žiadnu náhradu mzdy, ale môže dostať príspevok na kompenzáciu. Pri takejto žiadosti sa posudzuje strata, resp. zníženie telesných a zmyslových schopností, ktorá nemusí mať vplyv na schopnosť pracovať, ale má vplyv na aktívny život,“ približuje Mária Kiššová.

Ťažko zdravotne postihnutí môžu dostať niektorý zo štrnástich opakovaných či jednorazových príspevkov. Dostať môžu napríklad nenávratný príspevok na kúpu bytu, príspevky na kompenzáciu svojho zdravotného postihnutia, ušetriť môžu na daniach či cestovnom, týkajú sa ich limity na doplatky za lieky. V novembri ich dostalo viac ako 220–tisíc ľudí.

Mnoho ľudí si myslí, že ak majú priznaný invalidný dôchodok, majú nárok aj na kompenzačné príspevky. Lenže ak nie sú zároveň držiteľmi preukazu ŤZP, na príspevky nárok nemajú. Rovnako nemajú všetci nárok ani na parkovací preukaz.

„Ak splní podmienky na príspevok na kompenzáciu človek, ktorý je invalidný podľa posudku lekára Sociálnej poisťovne a navyše je podľa komplexného posudku vydaného úradom práce uznaný aj ako ťažko zdravotne postihnutý, môže úrad práce požiadať o niektorý z príspevkov. Na základe jeho písomnej žiadosti potom úrad začne konať,“ vysvetľuje Kiššová.

Invalidný dôchodok má ľuďom, ktorí z dôvodu invalidity stratili čiastočne alebo úplne schopnosť pracovať, sčasti nahradiť ich príjem pred vznikom invalidity. „Občan je invalidný, ak má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 percent v porovnaní so zdravým človekom,“ hovorí riaditeľka komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Jana Ďuriačová. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti pracovať a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

„Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť posudzuje posudkový lekár pobočky Sociálnej poisťovne na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie, pričom miera poklesu v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu,“ vysvetľuje ďalej Ďuriačová. Tú možno potom navýšiť najviac o 10 percent, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti pracovať.

Každý, kto o takúto penziu chce požiadať, musí podať písomnú žiadosť priamo v Sociálnej poisťovni. Na to, aby mal človek nárok na invalidný dôchodok, musí spĺňať tri podmienky: byť invalidným, získať potrebný počet rokov dôchodkového poistenia a ku dňu vzniku invalidity nesplniť podmienky nároku na starobný alebo predčasný starobný dôchodok. Sociálna poisťovňa evidovala ku koncu novembra 222 645 invalidných dôchodcov.

Zdravotné problémy, ale aj rôzne sociálne znevýhodnenia trápia takmer pol milióna Slovákov, ktorí trpia ťažkým zdravotným postihnutím. Mnohí z nich majú od štátu nárok na niektorý zo štrnástich príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Dostať môžu napríklad nenávratný príspevok na kúpu bytu, príspevky na kompenzáciu svojho zdravotného postihnutia, ušetriť môžu na daniach či cestovnom, týkajú sa ich limity na doplatky za lieky.

Aby človek mohol žiadať o niektorý z príspevkov, musí byť držiteľom preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Takýto preukaz má na Slovensku celkovo 394 439 ľudí.

Predpokladom toho, aby bol človek uznaný za zdravotne ťažko postihnutého, je, že jeho zdravotné postihnutie má mieru funkčnej poruchy najmenej 50 percent. „Funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov,“ vysvetľuje hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Andrea Hajdúchová. V prípade parkovacieho preukazu musí spĺňať podmienku, že je odkázaný na individuálnu prepravu autom alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí.

„Žiadosť o vydanie preukazu osoby s ŤZP, ako aj žiadosť o parkovací preukaz sa podáva spolu s vyplneným tlačivom Lekársky nález. Ak občan po posúdení zdravotného postihnutia a po nadobudnutí právoplatnosti príslušného rozhodnutia spĺňa nárok na ich vydanie, vyhotovuje ich úrad práce,“ vraví Hajdúchová.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
2. 9. 2019zdraženie1.216 €zdraženie1.334 €
26. 8. 20191.203 €1.321 €
19. 8. 2019zlacnenie1.203 €zlacnenie1.321 €
12. 8. 2019zlacnenie1.204 €zlacnenie1.326 €
5. 8. 2019zlacnenie1.206 €zlacnenie1.341 €
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR