10 otázok a odpovedí o zvýhodnených hypotékach

22.03.2010 06:47
Hypocentrum, Kmeť, maklér, hypotéky
Ing. Alexander Kmeť, hypotekárny maklér Hypocentra Autor:

Na desať otázok o zvýhodnených hypotékach pre mladých so štátnym príspevkom odpovedal Ing. Alexander Kmeť, hypotekárny maklér Hypocentra.

1. Chcem hypotéku pre mladých a spĺňam podmienky. Môžem získať aj hypotéku na 100 percent hodnoty nehnuteľnosti?

Áno, v zásade je možné získať hypotéku pre mladých aj na 100 percent hodnoty nehnuteľnosti. Takáto hypotéka, tak ako pri hypotéke bez štátneho príspevku pre mladých (ŠPM), je tvorená tzv. klasickým hypotekárnym úverom, ktorý je možné zo zákona poskytnúť vo výške maximálne do 70% hodnoty nehnuteľnosti, a spotrebným hypoúverom na zvyšných 30%, ktorý je poskytnutý za tých istých úrokových podmienok ako klasický hypotekárny úver. ŠPM je možné uplatniť iba na hypotekárnu časť úveru (70% z hodnoty nehnuteľnosti), nie však na spotrebnú časť. Iba niektoré banky však taký produkt ponúkajú.

2. Ako často a kedy sa prehodnocuje výška potrebného príjmu na získanie hypotéky?

Tu je potrebné odlišovať aktuálny príjem, z ktorého sa vychádza pri posúdení maximálnej výšky žiadanej hypotéky, a príjem na účely splnenia kritérií štátneho príspevku pre mladých. Aktuálny príjem je príjem za posledné 3 až posledných 6 mesiacov, prípadne priemer za posledných 12 mesiacov. Príjem na účely štátneho príspevku je vždy hrubý príjem dosiahnutý za predchádzajúci kalendárny rok. Tento príjem sa porovnáva s 1,3-násobkom priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za určitý štvrťrok. Štvrťrokom sa rozumie predchádzajúci štvrťrok. Čiže príjem potrebný na štátny príspevok sa mení každé tri mesiace.

3. Chcem si vziať dotovanú hypotéku na 33.200 eur (cca 1 mil. Sk) a chcem ju splácať 30 rokov. Aký minimálny a aký maximálny príjem musím mať, aby som dotovanú hypotéku získal?

Ako minimálny príjem je braný aktuálny priemerný čistý príjem klienta, musí byť v takej výške, aby postačoval na splácanie hypotekárneho úveru. Každá banka posudzuje klienta individuálne, nie je preto možné určiť všeobecnú hranicu minimálneho príjmu. Ak však rátame s tým, že je slobodný, bezdetný a nemá úverové výdavky, jeho príjem by mal dosahovať cca 450 eur v čistom. Maximálnym príjmom sa rozumie príjem na účely štátneho príspevku, na 1. štvrťrok 2010 je limit určený vo výške 939,26 eur, od apríla sa zvýši na 1.057,19 €.

4. Môžem dotovanú hypotéku predčasne splatiť? Aký je za to poplatok?

Áno, hypotéku je možné splatiť predčasne a bez poplatku, a to počas prvých 5 rokov odo dňa čerpania úveru. Treba však myslieť na skutočnosť, že ak je dotovaná hypotéka splatená počas prvých 4 rokov, klient je povinný štátny príspevok za celé predchádzajúce obdobie vrátiť! Od šiesteho roku splácania sa už splatenie a poplatky riadia zmluvou a obchodnými podmienkami banky.

5. Môžem pri dotovanej hypotéke pre mladých požiadať o odklad splátok istiny?

Áno, tu platí to isté ako pri predčasnom splatení. O odklad splátok istiny je možné banku požiadať už aj na prvé mesiace splácania úveru.

6. Aký vysoký je momentálne štátny príspevok? Ak mi ho banka teraz schváli, platí celých 5 rokov, alebo ak ho štát o rok zníži, zníži sa dotácia aj mne?

Schválením úveru klient získava nárok na štátny príspevok pre mladých na prvých 5 rokov splácania úveru, výška príspevku však nie je garantovaná na celých 5 rokov, ale mení sa (znižuje alebo zvyšuje) podľa zákona. Na rok 2010 je štátny príspevok určený vo výške 3 %, o ktoré sa zníži úroková sadzba úveru.

7. Ak o dotovanú hypotéku žiadajú manželia, musia podmienky na získanie spĺňať obaja?

Áno, ak o dotovanú hypotéku žiadajú manželia, obaja musia spĺňať podmienky na poskytnutie dotácie.

8. Je možné získať hypotéku pre mladých v prípade, ak si byt kupujú nezosobášení partneri, byt kupujú do podielového spoluvlastníctva, jeden podmienky na dotovanú hypotéku spĺňa, ale druhý nie. Ako sa to dá vyriešiť?

Áno, niektoré banky vedia poskytnúť dve hypotéky na jednu nehnuteľnosť, pričom jedna bude s príspevkom a jedna bez neho. Nie je to však pravidlo vo všetkých bankách, niektoré umožnia partnerovi, ktorý nespĺňa podmienky, byť v úvere iba ako ručiteľ z hľadiska príjmu bez možnosti nadobudnutia nehnuteľnosti.

9. Ako sa rieši situácia, ak chcem hypotéku na vyššiu sumu ako 49.790,88 eur? Môžem ju získať?

Áno, ak je aktuálny príjem postačujúci a postačuje aj hodnota nehnuteľnosti. Nárok na štátny príspevok však bude len na sumu 49¤790,88¤€ a zvyšná časť úveru bude bez príspevku.

10. Mám už riadnu, schválenú hypotéku, ktorú tri roky splácam. Momentálne spĺňam podmienky na získanie dotovanej hypotéky pre mladých. Môžem riadnu hypotéku nahradiť dotovanou?

Hypotekárny úver so štátnym príspevkom pre mladých nie je možné využiť na účely splatenia predchádzajúcej hypotéky.

//Na otázky odpovedal Ing. Alexander Kmeť, hypotekárny maklér Hypocentra
//

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
10. 6. 2019zlacnenie1.200 €zlacnenie1.344 €
3. 6. 2019zlacnenie1.217 €zlacnenie1.368 €
27. 5. 2019zlacnenie1.259 €zlacnenie1.415 €
20. 5. 2019zdraženie1.277 €zdraženie1.428 €
13. 5. 2019zdraženie1.274 €zdraženie1.405 €
6. 5. 20191.272 €zlacnenie1.404 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk