Sirota môže dostávať aj dva sirotské dôchodky

11.03.2019 15:48
Dieťa, sirota, osamelosť,
Ilustračné foto. Autor:

Ak nezaopatrenému dieťaťu – sirote zomrú obaja rodičia, môže mu vzniknúť nárok na dva sirotské dôchodky. Teda jeden sirotský dôchodok po matke a jeden sirotský dôchodok po otcovi.

Každý sirotský dôchodok predstavuje 40 % zo sumy starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok rodič alebo osvojiteľ dieťaťa. To znamená, že obidva sirotské dôchodky sa vyplácajú v plnej sume.

Nezaopatrené dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky. Po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia veku 26 rokov vtedy, ak sa sústavne pripravuje na povolanie; pre chorobu a stav, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť, sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie alebo nemôže vykonávať zárobkovú činnosť; pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo je neschopné vykonávať zárobkovú činnosť.

Nezaopatrené dieťa nie je dieťa vtedy, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ak už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a bol mu priznaný akademický titul; ktoré je poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

Priemerná suma sirotského dôchodku na jedno dieťa k 31. januáru 2019 je 137,15 eur. K tomuto dátumu Sociálna poisťovňa vyplácala 20 093 sirotských dôchodkov.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

#Sociálna poisťovňa #sirotský dôchodok #sirota #pozostalostné dávky
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
15. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.366 €
8. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.350 €
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR